Rekonstrukce tramvajové smyčky Poruba, Vřesinská

Po dobu platnosti letních jízdních řádů, tedy od 1. 7. do 31. 8. 2021, proběhla významná tramvajová výluka v Porubě, při níž došlo k rekonstrukci tramvajové smyčky Poruba, Vřesinská a zároveň k rekonstrukci mostku přes potok Porubka, která již nějakou dobu probíhala a informujeme o ní na samostatné stránce věnující se autobusovým výlukám v r. 2021.

Organizace provozu tramvají

Tramvajová doprava byla provozována pouze po, resp. ze zastávky Poruba, vozovna, kde obsloužila standardní tramvajová nástupiště na ul. Opavské.

Provoz byl organizován následujícím způsobem:

7817
linky byly ukončeny, resp. výchozí ze zastávky Poruba, vozovna.
5
linka byla plně nahrazena linkou NAD.

Organizace provozu autobusů

Náhradní autobusová doprava byla vedena ze zastávky Poruba, vozovna, přičemž nástupní zastávka byla umístěna na ul. Sokolovské, výstupní na ul. Opavské, na zastávku Budišovice, Zátiší. Většina spojů byla ukončena na zastávce Poruba, Vřesinská, vybrané spoje pak na zastávce Dolní Lhota. Zastávka Poruba, Vřesinská ve směru do Budišovic, Zátiší byla přemístěna před vjezd do smyčky. Autobusy jako již obvykle při výlukách tramvají do Budišovic, Zátiší obsluhovaly také zastávku Vřesina, hřbitov.

NAD
linka náhradní autobusové dopravy byla vedena v trase Poruba, vozovna ... - ... Poruba, Vřesinská - ... - Dolní Lhota - ... - Budišovice, Zátiší.
Solaris Urbino 12 ev. č. 7758 stojí v zastávce Vřesina, hřbitov nasazený na linku NAD za tramvaje | 7. července 2021 | Martin Večeřa

Výlukou tramvajové dopravy byl dotčen také provoz autobusové linky č. 46, která neobsluhovala ve směru do Krásného Pole zastávky Francouzská, Nezvalovo nám. a Věžičky. V průběhu výluky tramvajového provozu mělo původně dojít také k rekonstrukci tramvajové tratě mezi křižovatkami s ulicí Sokolovskou a s ulicí 17. listopadu. Stavba však byla odložena.


© MHD-Ostrava 2005 - 2023
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

3. prosince 2021

Toplist