Rekonstrukce tramvajové smyčky Poruba, Vřesinská

Po dobu platnosti letních jízdních řádů, tedy od 1. 7. do 31. 8. 2021, bude probíhat významná tramvajová výluka v Porubě, při níž dojde k rekonstrukci tramvajové smyčky Poruba, Vřesinská a zároveň k rekonstrukci mostku přes potok Porubka, která již nějakou dobu probíhá a informujeme o ní na samostatné stránce věnující se autobusovým výlukám v r. 2021.

Organizace provozu tramvají

Tramvajová doprava bude provozována pouze po, resp. ze zastávky Poruba, vozovna, kde obslouží standardní tramvajová nástupiště na ul. Opavské.

Provoz je organizován následujícím způsobem:

7817
linky jsou ukončeny, resp. výchozí ze zastávky Poruba, vozovna.
5
linka je plně nahrazena linkou NAD.

Organizace provozu autobusů

Náhradní autobusová doprava je vedena ze zastávky Poruba, vozovna, přičemž nástupní zastávka je umístěna na ul. Sokolovské, výstupní na ul. Opavské, na zastávku Budišovice, Zátiší. Většina spojů je ukončena na zastávce Poruba, Vřesinská, vybrané spoje pak na zastávce Dolní Lhota. Zastávka Poruba, Vřesinská ve směru do Budišovic, Zátiší bude přemístěna před vjezd do smyčky. Autobusy budou jako již obvykle při výlukách tramvají do Budišovic, Zátiší obsluhovat také zastávku Vřesina, hřbitov.

NAD
linka náhradní autobusové dopravy je vedena v trase Poruba, vozovna ... - ... Poruba, Vřesinská - ... - Dolní Lhota - ... - Budišovice, Zátiší.
Solaris Urbino 12 ev. č. 7758 stojí v zastávce Vřesina, hřbitov nasazený na linku NAD za tramvaje | 7. července 2021 | Martin Večeřa

Výlukou tramvajové dopravy je dotčen také provoz autobusové linky č. 46, která neobsluhuje ve směru do Krásného Pole zastávky Francouzská, Nezvalovo nám. a Věžičky. V průběhu výluky tramvajového provozu mělo původně dojít také k rekonstrukci tramvajové tratě mezi křižovatkami s ulicí Sokolovskou a s ulicí 17. listopadu. Stavba je však odložena.


© MHD-Ostrava 2005 - 2021
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

8. července 2021

Toplist