Rekonstrukce tramvajové trati na ul. Pavlovova

Na začátku března roku 2021 byla zahájena rekonstrukce tramvajové trati na ul. Pavlovova v Zábřehu. Tramvajová trať dozná mezi křižovatkou s ulicí Rodimcevova a zastávkou Kpt. Vajdy zásadní rekonstrukce. V současnosti je trať tvořena standardním spodkem a svrškem tvořeným štěrkovým ložem a žlábkovými kolejnicemi na pražcích krytými zádlažbovými panely. Vlivem mnoholetého provozu však trať již byla ve velmi špatném stavu a bylo nutné ji důkladně rekonstruovat.

Vůz VarioLF ev. č. 1350 na zastávce Kpt. Vajdy. | 17. dubna 2012 | Tomáš Hranický Souprava vozů T3G v čele s vozem ev. č. 982 v zastávce Kpt. Vajdy v poslední den provozu souprav na lince č. 6. | 22. března 2013 | Martin Večeřa Vůz K2G ev. č. 807 opustil zastávku Kpt. Vajdy a míří na lince č. 6 do Výškovic | 2. září 2016 | Daniel Košťál Vozy T6A5 ev. č. 1127+1123 projíždí ulici Pavlovovou | 1. června 2018 | Petr Bystroň T3G ev. č. 1046 projíždí mezizastávkovým úsekem Rodimcevova - Kpt. Vajdy | 10. února 2021 | Petr Bystroň

Dle tiskové zprávy Dopravního podniku Ostrava a.s. bude trať po svém dokončení tvořena systémem tzv. pevné jízdní dráhy, tedy systémem, kde jsou kolejnice přímo přichyceny k betonovému podkladu. Obdobný systém byl již využit při rekonstrukci tramvajové trati na ul. Nádražní v Přívozu či na ul. Výškovické v Zábřehu. V rámci stavby dojde také k rekonstrukci tramvajové zastávky Rodimcevova, která byla dosud tvořena úzkými nástupišti. Zastávka bude nově tvořena širšími nástupišti a bude obsahovat bezbariérové přístupy, zábradlí a kamerový systém. Samozřejmostí je dnes již instalace přístřešků a příslušného mobiliáře.

Výběrové řízení na rekonstrukci úseku mezi křižovatkami s ulicemi Rodimcevova a Kpt. Vajdy vyhrála společnost FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. Tuto část stavby provede za 74 231 574,65 Kč bez DPH. Dle tiskové zprávy DPO vyjde rekonstrukce tramvajové trati včetně dalších oprav na ulici Pavlovova na 105 mil. Kč.

Silniční uzávěra byla zahájena 13. 3. 2021, tramvajová výluka pak započala 12. 4. 2021. Ukončení uzávěry a tramvajové výluky je pak plánováno na 10. 6. 2021.

stav rekonstrukce ul. Pavlovovy od křižovatky z ul. Rodimcevova | 21. dubna 2021 | Jan Bernat stav rekonstrukce tramvajové trati na ul. Pavlovova v úseku mezi ul. Rodimcevovou a ul. Kpt. Vajdy | 21. dubna 2021 | Jan Bernat Pohled na styk úseku rekonstruovaného společností FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. a druhého úseku | 21. dubna 2021 | Jan Bernat Úsek mezi zastávkou Kpt. Vajdy a ul. Kpt. Vajdy | 21. dubna 2021 | Jan Bernat Pohled na úsek, kde se buduje pevná jízdná dráha s pohledem na místo umístění zastávky Rodimcevova | 21. dubna 2021 | Jan Bernat
stav rekonstrukce v dubnu 2021
Pohled na rekonstrukci tramvajové trati na ul. Pavlovově u zastávky Rodimcevova | 10. června 2021 | Jan Bernat Pohled na stav rekonstruované trati na ul. Pavlovově | 10. června 2021 | Jan Bernat
stav rekonstrukce v červnu 2021

Organizace provozu tramvají

Vlivem rekonstrukce tramvajové trati na ul. Pavlovova dochází od 12. 4. 2021 k níže uvedeným změnám v provozu tramvajové dopravy. Z důvodu silniční uzávěry je však ovlivněn také provoz náhradní autobusové dopravy za tramvaje. Aktuálně je plánováno, že k ukončení výluky dojde k 18. 6. 2021.

Provoz je organizován následujícím způsobem:

6
linka je vedena odlišně v ranní a odpolední špičku pracovního dne
ranní spoje jsou vedeny v trase: Moravská Ostrava, Plynárny - ... - Nádraží Vítkovice - Jubilejní kolonie - ... -
Hrabůvka, Poliklinika - ... - ÚMOb Jih - Rodinná - Nádraží Vítkovice - ... - Moravská Ostrava, Plynárny
odpolední spoje jsou vedeny v trase: Moravská Ostrava, Plynárny - ... - Nádraží Vítkovice - Rodinná - ÚMOb Jih - ... -
Hrabůvka, Poliklinika - ... - Jubilejní kolonie - Nádraží Vítkovice - ... - Moravská Ostrava, Plynárny
11
linka je ve směru ze zastávky Moravská Ostrava, Plynárny ukončena na zastávce Nádraží Vítkovice
15
linka je v celé své trase nahrazena náhradní autobusovou dopravou

Organizace provozu autobusů

Provoz je organizován následujícím způsobem:

X11
linka náhradní autobusové dopravy je vedena v trase Nádraží Vítkovice - Most Čs. armády - >Most Mládeže> /x/ - <Rodinná< -
Hotel Bělský les - Rodimcevova - Zábřeh, vodárna - Kotva - Kino Luna - Svornosti - Zábřeh
15
linka náhradní autobusové dopravy je vedena v trase Dubina - ... - Náměstí Ostrava-Jih - >Sámova> - <ÚMOb Jih< -
Hotel Bělský les - Rodimcevova - ... - Výškovice

© MHD-Ostrava 2005 - 2024
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

12. června 2021

Toplist