Rekonstrukce tramvajové trati Kolonie Jeremenko - Dolní Vítkovice

Od 5. (0.30 hod.) do 30. 10. 2021 (7.00 hod.) proběhla významná tramvajová výluka z důvodu rekonstrukce tramvajové trati mezi zastávkami Kolonie Jeremenko a Dolní Vítkovice s cílem zvýšení kvality jízdy po této tramvajové trati a umožnění jízdy rychlost 80 km/h tramvajím, které jsou této rychlosti schopny dosáhnout. Více informací o zvyšování rychlosti na traťových úsecích naleznete na samostatné stránce.

Organizace provozu tramvají

Tramvajové linky č. 1 a 10 byly vedeny odklonem přes Vítkovice a Hrabůvku, místo těchto linek byla zavedena náhradní autobusová doprava v úseku Hrabůvka, Poliklinika - ÚAN. Tramvajová linka č. 6 nebyla po dobu výluky provozována a byla nahrazena posílením provozu tramvajové linky č. 2 na interval 7 - 8 minut v době přepravní špičky. V souvislosti s výlukou také došlo ke kapacitnímu posílení tramvajové linky č. 12 a také ke změně v jízdních řádech linek č. 3 a 11.

Provoz byl organizován následujícím způsobem:

110
linky byly mezi zastávkami Hrabůvka, kostel a Dolní Vítkovice vedeny odklonem trasou přes zastávky
Hrabůvka, kostel - Provaznická - Jubilejní kolonie - Most ČSA - ... - Vítkovice, Mírové nám. - Dolní Vítkovice a dále po své trase.
6
linka nebyla po dobu trvání výluky provozována a byla nahrazena posíleným provozem tramvajové linky č. 2.
Souprava vozů VarioLFR.R v čele s vozem ev. č. 1325 projíždí ul. Vítkovickou na lince č. 1 | 5. října 2021 | Miroslav Puchalter VarioLF3/2 ev. č. 1653 projíždí po odklonové trase ulicí Ruskou při výluce tramvajové trati na ul. Místecké | 5. října 2021 | Miroslav Puchalter

Organizace provozu autobusů

Náhradní autobusová doprava byla zabezpečena mezi zastávkami Hrabůvka, Poliklinika a ÚAN v intervalu 7 - 8 minut v době přepravní špičky, 10 minut v době přepravního sedla a 20 minut o víkendech a ve večerních hodinách.

1
linka náhradní autobusové dopravy byla vedena v trase Hrabůvka, Poliklinika - Hrabůvka, kostel - Dřevoprodej - Moravská -
Kolonie Jeremenko - Důl Jeremenko - Český dům - Dolní Vítkovice - >Don Bosco> - ÚAN
Solaris Urbino 18 ev. č. 7807 projíždí na NAD za linku č. 1 úsekem Hrabůvka, kostel - Dřevoprodej | 15. října 2021 | Jan Bernat K zastávce Český dům se blíží vůz Solaris Urbino 18 ev. č. 7807 na NAD za linku č. 1 | 15. října 2021 | Jan Bernat

Pro mnohé cestující se překvapením hned první den výluky mohly stát nasazené autobusy. Čtyři kurzy totiž byly obsazeny dopravcem Z-Group bus, který tyto kurzy subdodavatelsky zajistil. Cestující se tak mohli setkat se třemi vozy SOR CNG 12 standardně nasazovanými na krajských linkách v oblasti Opavska a s vozem Iveco Crossway RZ 9B5 5087, který původně patřil dopravci VYDOS BUS. Důvodem pro subdodavatelské zajištění NAD za tramvaje byl nedostatek vlastních řidičů DPO.

SOR CNG 12 dopravce Z-Group bus ev. č. 22-1043 nasazený na NAD za linku č. 1 v době výluky na ul. Místecké na zastávce Don Bosco | 5. října 2021 | Miroslav Puchalter Iveco Crossway LE RZ 9B5 5087 dopravce Z-Group bus nasazený na linku č. 1 odbočuje na ulici Vítkovickou | 5. října 2021 | Miroslav Puchalter SOR CNG 12 ev. č. 22-1043 nasazený na NAD za linku č. 1 v zastávce Hrabůvka, Poliklinika | 5. října 2021 | Miroslav Puchalter SOR CNG 12 ev. č. 22-1011 odbavuje cestující ve výstupní zastávce NAD za linku č. 1 a 10 Hrabůvka, Poliklinika | 5. října 2021 | Miroslav Puchalter

Dle registru smluv byla smlouva mezi Dopravním podnikem Ostrava a.s. a společností Z-Group bus a.s. uzavřena dne 1. 10. 2021 a ostravský dopravní podnik vyšla na 1 902 264,00 Kč bez DPH. Za tuto cenu musí zasmluvněný dopravce najet celkem 36 582 vozových km. To znamená, že 1 vozový kilometr dopravce vyjde Dopravní podnik Ostrava a.s. na 52 Kč.

Podle uvedené smlouvy platilo pravidlo, kdy v pracovní dny zabezpečil dopravce Z-Group bus 4 kurzy, z nich 3 byly zajištěny vozy s pohonem na CNG, o víkendu pak 2 kurzy obsazené vozy na CNG.


© MHD-Ostrava 2005 - 2023
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

2. listopadu 2021

Toplist