Provoz vozů Karosa řady 900 v roce 2019

V roce 2019 se nachýlila éra provozu autobusů Karosa konstruovaných na základě řady 700 vzniklé již v 70. letech 20. století ke svému konci. Již v roce 2012 byl ukončen provoz autobusů řad B732 a B741, autobusy řady 900 pak brázdily ostravské ulice ve velkém množství až do dodávky velkého počtu autobusů s pohonem na stlačený zemní plyn v roce 2015. Zachovány tehdy byly pouze vozy:

 • Karosa B932 ev. č. 6482,
 • Karosa C954 ev. č. 6529,
 • Karosa B952E ev. č. 6554 - 6563,
 • Karosa B941E ev. č. 4272, 4274 - 4281, 4283 - 4286,
 • Karosa B961E ev. č. 4289 - 4295.

Karosa B941E v laku festivalu v ulicích přijel do své konečné zastávky Hulváky | 13. července 2017 | Martin Večeřa Vůz Karosa B941E ev. č. 4272 zachycen na točně "Třebovice Tesco". | 29. září 2017 | Martin Mlýnský Karosa B941E ev. č. 4276 ve smyčce Výškovice | 28. března 2018 | Jan Bernat Karosa B941E ev. č. 4277 v obratišti Ludvíkova v Radvanicích | 30. dubna 2018 | Jan Bernat Karosa B932 ev. č. 6482 stojí v zastávce U Dvora v Heřmanicích | 25. května 2018 | Jan Bernat

Výše uvedený stav byl neměnný až do dodávky autobusů Solaris s karoserií tzv. IV. generace v roce 2018, pokračující v roce 2019. Již v dubnu roku 2018 dojezdily vozy Karosa B941E ev. č. 4272, 4275 a 4276, které již byly také všechny vyřazeny z evidence dopravce. Vůz ev. č. 4275 byl zvláštní svým netradičním lakem, který obdržel rok před svým oficiálním vyřazením při Festivalu v ulicích. Dalšími vozy, které dojezdily a byly již také vyřazeny, se staly vozy Karosa B941E ev. č. 4277 a 4280. Vůz ev. č. 4277 dojezdil v červnu roku 2018, vůz ev. č. 4280 pak v srpnu. V prosinci 2018 a lednu 2019 pak byly z provozu odstraveny také vozy ev. č. 4274, 4278 a 4279. Odstaveny z provozu a vyřazeny již byly také 3 vozy Karosa B961E ev. č. 4289, 4292 a 4293.

Z krátkých Karos již byl vyřazen poslední zbývající vůz Karosa B932 ev. č. 6482, který dojezdil 18. 6. 2018. Vyřazen z provozu pak byl už také vůz Karosa B952E ev. č. 6559, odstaveny byly již na přelomu roku také vozy ev. č. 6556, 6558 a 6560. V lednu roku 2019 pak dojezdil vůz Karosa C954 ev. č. 6529.

Karosa B941E ev. č. 4274 opouští obratiště Hulváky a směřuje do Poruby | 13. července 2017 | Martin Večeřa V průmyslové zóně Hrabová se potkal vůz Karosa B941E ev. č. 4279 s vozem Solaris Urbino 18 ev. č. 7872 | 20. listopadu 2018 | Jan Bernat Karosa B941E ev. č. 4278 v nástupní zastávce Hranečník pro linku 61 | 10. prosince 2018 | Jan Bernat Karosa B952E ev. č. 6558 čeká na odjezd linky 31 v zastávce Nová huť jižní brána | 11. prosince 2018 | Jan Bernat Autobus Vůz B952E.1718 ev. č. 6556 čeká na odjezd jako spoj nové linky č. 61 do Výškovic v terminálu Hranečník | 11. prosince 2018 | Martin Večeřa V průmyslové zóně Hrabová vyčkává odjezdu vůz Karosa B952E ev. č. 6561 | 3. ledna 2019 | Jan Bernat Za hustého sněžení vyčkává odjezdu linky 26 v terminálu Dubina Karosa B952E ev. č. 6562 | 3. ledna 2019 | Jan Bernat Karosa B952E ev. č. 6557 opustila nástupní zastávku Výškovice a míří do Hrabůvky | 10. ledna 2019 | Jan Bernat Autobus Karosa C954 projíždí ulicí Zlepšovatelů v Hrabůvce okolo tzv. proudovek | 11. ledna 2019 | Jan Bernat Karosa B952E ev. č. 6563 ve smyčce Výškovice | 29. ledna 2019 | Jan Bernat

Ve středu 20. 2. 2019 byly z provozu prozatím dočasně odstaveny zbývající vozy Karosa B952E.

Na konci února roku 2019 tak bylo možné v provozu s cestujícími narazit na posledních 9 vozů Karosa, a to:

 • Karosa B941E ev. č. 4281, 4283 - 4286,
 • Karosa B961E ev. č. 4290, 4291, 4294, 4295,

Na odjezd po odpolední směně čeká Karosa B961E ev. č. 4290 nasazená na lince č. 48, zastávka Hrabová zóna jih | 28. prosince 2018 | Jan Bernat Karosa B941E ev. č. 4281 ve smyčce Výškovice očekává na svůj odjezd na lince č. 61 do terminálu Hranečník | 30. ledna 2019 | Jan Bernat

S kloubovými Karosami je možné se setkat na kterémkoliv negarantovaném kurzu obsazovaném standardně kloubovými autobusy.

Tento stav byl prakticky neměnný až do května roku 2019, kdy byl po prohlídce trvale pro svůj nevyhovující stav odstaven vůz Karosa B961E ev. č. 4291.

Již při odstavení 12metrových autobusů Karosa B952E z provozu s cestujícími se předpokládalo, že do provozu v době letních výluk opětovně zasáhnou. Tehdy se jednalo se o některé z vozů ev. č. 6555 - 6558 a 6561 - 6563. V mezičase však byly vozy ev. č. 6556 a 6558 odstaveny trvale a zlikvidovány. Opětovně byly tak zařazeny do provozu s cestujícími v pondělí 1. 7. 2019 (vozy ev. č. 6561, 6562 a 6563), v úterý 2. 7. 2019 (vůz ev. č. 6557) a ve středu 3. 7. 2019 (vůz ev. č. 6555). Na závěr je třeba zmínit, že vůz ev. č. 6554 slouží již od května roku 2016 pod ev. č. 9213 účelům podnikové autoškoly.

Na počátku července roku 2019 tak bylo možné v provozu s cestujícími narazit na níže uvedené vozy:

 • Karosa B952E ev. č. 6555, 6557, 6561 - 6563,
 • Karosa B941E ev. č. 4281, 4283 - 4286,
 • Karosa B961E ev. č. 4290, 4294, 4295.
Karosa B952E ev. č. 6561 přijíždí na konečnou zastávku ÚAN | 3. července 2019 | Jan Bernat Karosa B961E ev. č. 4294 opustila zastávku Kamenec a míří na odkloněné lince 104 na Náměstí Republiky | 3. července 2019 | Jan Bernat Karosa B952E ev. č. 6563 nasazená na linku č. 49 projíždí mezizastávkovým úsekem Briketářská - Košická | 3. července 2019 | Jan Bernat Vůz Karosa B952E ev. č. 6555 ve smyčce Hlavní nádraží | 31. července 2019 | Jan Bernat Autobus Karosa B952E ev. č. 6555 projíždí přes most M. Sýkory | 31. července 2019 | Jan Bernat Vůz Karosa B952E ev. č. 6555 v obratišti Michálkovice | 31. července 2019 | Jan Bernat Autobus Karosa B952E ev. č. 6555 v zastávce Revírní bratrská pokladna | 31. července 2019 | Jan Bernat
Karosa B961E ev. č. 4294 projíždí mezizastávkovým úsekem U Lékárny - U Pumpy v Michálkovicích | 12. srpna 2019 | Jan Bernat Karosa B952E ev. č. 6557 odjíždí z obratiště Hrabová statek | 16. srpna 2019 | Jan Bernat Karosa B952E ev. č. 6563 odbavuje cestující v zastávce Ústřední hřbitov | 29. srpna 2019 | Jan Bernat
Karosa B941E ev. č. 4284 projíždí průmyslovou zónou v Hrabové | 3. září 2019 | Jan Bernat Karosa B941E ev. č. 4281 opouští zastávku Nová huť hlavní brána | 4. září 2019 | Jan Bernat

V průběhu prázdninových měsíců postupně dojezdily vozy Karosa B952E ev. č. 6555, 6557, 6561 a 6562. Provozní je tedy poslední vůz tohoto typu ev. č. 6563. Vůz ev. č. 6562 dojezdil na konci července pro poruchu převodového ústrojí.

Provozně se tak bude možné setkat s vozy Karosa na linkách č. 20, 31, 37, 40, 41, 44, 45, 48, 49 a 54. Kloubové vozy budou nadále do provozu nasazovány v závislosti na jejich potřebě a technickém stavu. Konec jejich provozu je jistý po dodání nových kloubových vozů. Nasazení posledního provozního vozu Karosa B952E ev. č. 6563 je spíše nepravděpodobné.

Celkém je možné se v ostravském městském provozu setkat s 9 vozy Karosa.


© MHD-Ostrava 2005 - 2019
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

6. září 2019

Toplist