Provoz vozů Karosa řady 900 v letech 2019 a 2020

V roce 2019 se nachýlila éra provozu autobusů Karosa konstruovaných na základě řady 700 vzniklé již v 70. letech 20. století ke svému konci. Již v roce 2012 byl ukončen provoz autobusů řad B732 a B741, autobusy řady 900 pak brázdily ostravské ulice ve velkém množství až do dodávky velkého počtu autobusů s pohonem na stlačený zemní plyn v roce 2015. Zachovány tehdy byly pouze vozy:

 • Karosa B932 ev. č. 6482,
 • Karosa C954 ev. č. 6529,
 • Karosa B952E ev. č. 6554 - 6563,
 • Karosa B941E ev. č. 4272, 4274 - 4281, 4283 - 4286,
 • Karosa B961E ev. č. 4289 - 4295.

Karosa B941E v laku festivalu v ulicích přijel do své konečné zastávky Hulváky | 13. července 2017 | Martin Večeřa Vůz Karosa B941E ev. č. 4272 zachycen na točně "Třebovice Tesco". | 29. září 2017 | Martin Mlýnský Karosa B941E ev. č. 4276 ve smyčce Výškovice | 28. března 2018 | Jan Bernat Karosa B941E ev. č. 4277 v obratišti Ludvíkova v Radvanicích | 30. dubna 2018 | Jan Bernat Karosa B932 ev. č. 6482 stojí v zastávce U Dvora v Heřmanicích | 25. května 2018 | Jan Bernat

Výše uvedený stav byl neměnný až do dodávky autobusů Solaris s karoserií tzv. IV. generace v roce 2018, pokračující v roce 2019. Již v dubnu roku 2018 dojezdily vozy Karosa B941E ev. č. 4272, 4275 a 4276, které již byly také všechny vyřazeny z evidence dopravce. Vůz ev. č. 4275 byl zvláštní svým netradičním lakem, který obdržel rok před svým oficiálním vyřazením při Festivalu v ulicích. Dalšími vozy, které dojezdily a byly již také vyřazeny, se staly vozy Karosa B941E ev. č. 4277 a 4280. Vůz ev. č. 4277 dojezdil v červnu roku 2018, vůz ev. č. 4280 pak v srpnu. V prosinci 2018 a lednu 2019 pak byly z provozu odstraveny také vozy ev. č. 4274, 4278 a 4279. Odstaveny z provozu a vyřazeny již byly také 3 vozy Karosa B961E ev. č. 4289, 4292 a 4293.

Z krátkých Karos již byl vyřazen poslední zbývající vůz Karosa B932 ev. č. 6482, který dojezdil 18. 6. 2018. Vyřazen z provozu pak byl už také vůz Karosa B952E ev. č. 6559, odstaveny byly již na přelomu roku také vozy ev. č. 6556, 6558 a 6560. V lednu roku 2019 pak dojezdil vůz Karosa C954 ev. č. 6529.

Karosa B941E ev. č. 4274 opouští obratiště Hulváky a směřuje do Poruby | 13. července 2017 | Martin Večeřa V průmyslové zóně Hrabová se potkal vůz Karosa B941E ev. č. 4279 s vozem Solaris Urbino 18 ev. č. 7872 | 20. listopadu 2018 | Jan Bernat Karosa B941E ev. č. 4278 v nástupní zastávce Hranečník pro linku 61 | 10. prosince 2018 | Jan Bernat Karosa B952E ev. č. 6558 čeká na odjezd linky 31 v zastávce Nová huť jižní brána | 11. prosince 2018 | Jan Bernat Autobus Vůz B952E.1718 ev. č. 6556 čeká na odjezd jako spoj nové linky č. 61 do Výškovic v terminálu Hranečník | 11. prosince 2018 | Martin Večeřa V průmyslové zóně Hrabová vyčkává odjezdu vůz Karosa B952E ev. č. 6561 | 3. ledna 2019 | Jan Bernat Za hustého sněžení vyčkává odjezdu linky 26 v terminálu Dubina Karosa B952E ev. č. 6562 | 3. ledna 2019 | Jan Bernat Karosa B952E ev. č. 6557 opustila nástupní zastávku Výškovice a míří do Hrabůvky | 10. ledna 2019 | Jan Bernat Autobus Karosa C954 projíždí ulicí Zlepšovatelů v Hrabůvce okolo tzv. proudovek | 11. ledna 2019 | Jan Bernat Karosa B952E ev. č. 6563 ve smyčce Výškovice | 29. ledna 2019 | Jan Bernat

Ve středu 20. 2. 2019 byly z provozu prozatím dočasně odstaveny zbývající vozy Karosa B952E.

Na konci února roku 2019 tak bylo možné v provozu s cestujícími narazit na posledních 9 vozů Karosa, a to:

 • Karosa B941E ev. č. 4281, 4283 - 4286,
 • Karosa B961E ev. č. 4290, 4291, 4294, 4295,

Na odjezd po odpolední směně čeká Karosa B961E ev. č. 4290 nasazená na lince č. 48, zastávka Hrabová zóna jih | 28. prosince 2018 | Jan Bernat Karosa B941E ev. č. 4281 ve smyčce Výškovice očekává na svůj odjezd na lince č. 61 do terminálu Hranečník | 30. ledna 2019 | Jan Bernat

S kloubovými Karosami je možné se setkat na kterémkoliv negarantovaném kurzu obsazovaném standardně kloubovými autobusy.

Tento stav byl prakticky neměnný až do května roku 2019, kdy byl po prohlídce trvale pro svůj nevyhovující stav odstaven vůz Karosa B961E ev. č. 4291.

Již při odstavení 12metrových autobusů Karosa B952E z provozu s cestujícími se předpokládalo, že do provozu v době letních výluk opětovně zasáhnou. Tehdy se jednalo se o některé z vozů ev. č. 6555 - 6558 a 6561 - 6563. V mezičase však byly vozy ev. č. 6556 a 6558 odstaveny trvale a zlikvidovány. Opětovně byly tak zařazeny do provozu s cestujícími v pondělí 1. 7. 2019 (vozy ev. č. 6561, 6562 a 6563), v úterý 2. 7. 2019 (vůz ev. č. 6557) a ve středu 3. 7. 2019 (vůz ev. č. 6555). Na závěr je třeba zmínit, že vůz ev. č. 6554 slouží již od května roku 2016 pod ev. č. 9213 účelům podnikové autoškoly.

Na počátku července roku 2019 tak bylo možné v provozu s cestujícími narazit na níže uvedené vozy:

 • Karosa B952E ev. č. 6555, 6557, 6561 - 6563,
 • Karosa B941E ev. č. 4281, 4283 - 4286,
 • Karosa B961E ev. č. 4290, 4294, 4295.
Karosa B952E ev. č. 6561 přijíždí na konečnou zastávku ÚAN | 3. července 2019 | Jan Bernat Karosa B961E ev. č. 4294 opustila zastávku Kamenec a míří na odkloněné lince 104 na Náměstí Republiky | 3. července 2019 | Jan Bernat Karosa B952E ev. č. 6563 nasazená na linku č. 49 projíždí mezizastávkovým úsekem Briketářská - Košická | 3. července 2019 | Jan Bernat Vůz Karosa B952E ev. č. 6555 ve smyčce Hlavní nádraží | 31. července 2019 | Jan Bernat Autobus Karosa B952E ev. č. 6555 projíždí přes most M. Sýkory | 31. července 2019 | Jan Bernat Vůz Karosa B952E ev. č. 6555 v obratišti Michálkovice | 31. července 2019 | Jan Bernat Autobus Karosa B952E ev. č. 6555 v zastávce Revírní bratrská pokladna | 31. července 2019 | Jan Bernat
Karosa B961E ev. č. 4294 projíždí mezizastávkovým úsekem U Lékárny - U Pumpy v Michálkovicích | 12. srpna 2019 | Jan Bernat Karosa B952E ev. č. 6557 odjíždí z obratiště Hrabová statek | 16. srpna 2019 | Jan Bernat Karosa B952E ev. č. 6563 odbavuje cestující v zastávce Ústřední hřbitov | 29. srpna 2019 | Jan Bernat
Karosa B941E ev. č. 4284 projíždí průmyslovou zónou v Hrabové | 3. září 2019 | Jan Bernat Karosa B941E ev. č. 4281 opouští zastávku Nová huť hlavní brána | 4. září 2019 | Jan Bernat

V průběhu prázdninových měsíců postupně dojezdily vozy Karosa B952E ev. č. 6555, 6557, 6561 a 6562. Provozní tak byl poslední vůz tohoto typu ev. č. 6563, který se následně stal historickým vozem DPO. Vůz ev. č. 6562 dojezdil na konci července pro poruchu převodového ústrojí. Vozy ev. č. 6555, 6557 a 6561 byly Dopravním podnikem Ostrava a.s. nabídnuty na konci října 2019 k odprodeji. Vůz ev. č. 6555 zamířil do Centra bezpečné jízdy Libros Ostrava a vůz ev. č. 6561 nakonec zakotvil u společnosti LinkBus.

Provozně se tak bylo možné setkat pouze s kloubovými vozy Karosa v pracovní dny na linkách č. 20, 31, 37, 40, 41, 44, 45, 48, 49, 54 a 61. Kloubové vozy byly nadále do provozu nasazovány v závislosti na jejich potřebě a technickém stavu. Mimořádně mohlo v průběhu doby dojít i k nasazení autobusů karosa o víkendu. Stalo se tak například po dlouhé době v neděli 20. 9. 2020, kdy byl vůz Karosa B961E ev. č. 4295 nasazen na kurz 31/201 zajišťující provoz jak na lince č. 31, tak na lince náhradní autobusové dopravy za tranvaje při rekonstrukci tratě v Zábřehu. Celkém bylo možné se v ostravském městském provozu až do konce jejich provozu setkat s 8 vozy Karosa. Jednalo se o vozy:

 • Karosa B941E ev. č. 4281, 4283 - 4286,
 • Karosa B961E ev. č. 4290, 4294, 4295.

Karosa B961E ev. č. 4294 projíždí okolo tramvajové zastávky Nové Výškovice | 3. září 2020 | Jan Bernat Karosa B941E ev. č. 4281 přijíždí na pravidelném spoji linky 48 do zastávky Balkán | 11. září 2020 | Jan Bernat Karosa B961E ev. č. 4295 opouští na lince náhradní dopravy Zábřeh a míří do Výškovic | 20. září 2020 | Jan Bernat

Konec jejich provozu se však již blížil a byl jistý po dodání nových kloubových vozů. První z nových kloubových vozů dorazily do Ostravy na přelomu září a října roku 2020. Vůz Karosa B941E ev. č. 4286 byl naposledy v provozu v úterý 6. 10. 2020 na kurzu 54/405. V dalších dnech se tak mohli cestující setkávat ještě s celkem sedmi Karosami, a to necelé další dva týdny. V pátek 16. 10. 2020 byl totiž do provozu zařazen první z nových vozů Solaris Urbino 18 CNG ev. č. 7892. V tento den do provozu vyjelo všech 7 Karos ev. č. 4281, 4283, 4284, 4285, 4290, 4294 a 4295. Vozy Karosa B941E ev. č. 4281 a 4283 však vyjely naposled. Vůz ev. č. 4281 byl toho dne nasazen na kurzu 40/407 (linky 40, 45 a 54), který však z důvodu poruchy nedokončil. Vůz ev. č. 4283 byl pak nasazen na kurzu 48/412 (linky 44 a 48).

Karosa B961E ev. č. 4290 v terminálu Hranečník | 16. října 2020 | Martin Večeřa Karosa B941E ev. č. 4283 v zastávce Slavíkova | 16. října 2020 | Martin Večeřa Karosa B941E ev. č. 4284 opouští zastávku Poruba, vozovna | 16. října 2020 | Martin Večeřa Karosa B941E ev. č. 4285 stojí v zastávce Nezvalovo náměstí | 16. října 2020 | Martin Večeřa Autobusy Karosa B961E ev. č. 4295 a Karosa B941E ev. č. 4281 se potkaly v zastávce Svinov, mosty | 16. října 2020 | Martin Večeřa Karosa B941E ev. č. 4281 v prostoru obratiště Nová huť hlavní brána | 16. října 2020 | Jan Bernat Karosa B941E ev. č. 4284 opouští zastávku Řecká | 16. října 2020 | Jan Bernat Karosa B941E ev. č. 4283 přijíždí do zastávky Řecká | 16. října 2020 | Jan Bernat Karosa B961E ev. č. 4290 připravená na výjezd na spoj NAD do Výškovic v prostoru náměstí SNP | 16. října 2020 | Jan Bernat

Následující dny byly ve znamení postupného vyřazování dalších autobusů. V pátek 30. 10. 2020 tak do provozu s cestujícími naposledy na kurzu 54/406 zasáhnul vůz Karosa B941E ev. č. 4284. Shodný den byl posledním provozním také pro dva vozy Karosa B961E ev. č. 4290 a 4294. Vůz ev. č. 4290 byl toho dne nasazen na kurzu 41/421 a vůz ev. č. 4294 pak na kurzu 62/402.

V provozu tak zůstávali poslední dva zástupci autobusů Karosa v Ostravě a také v celém Moravskoslezském kraji, vůz Karosa B941E ev. č. 4285, který se stane budoucím historickým vozidlem, a vůz Karosa B961E ev. č. 4295. Jediná ostravská B961E pak byla do provozu s cestujícími posledně nasazena v pondělí 2. 11. 2020 na kurzu 31/410.

Interier předního článku autobusu Karosa B961E ev. č. 4295 | 2. listopadu 2020 | Jakub Hranický Interier zadního článku autobusu Karosa B961E ev. č. 4295 | 2. listopadu 2020 | Jakub Hranický Karosa B961E ev. č. 4295 nasazená poslední den na kurzu linky 31, zde jako linka 61 v zastávce Hranečník | 2. listopadu 2020 | Jakub Hranický

Rozloučení s autobusy Karosa v běžném provozu tak nakonec bylo naplánováno na pátek a sobotu 6., resp. 7. 11. 2020 v podobě vozu Karosa B941E ev. č. 4285. V pátek byl vůz nasazen na kurzu 48/412 s nasazením v ranních hodinách na lince 48:

 • Poruba, Opavská: 3.57, 6.01,
 • Hrabová, PZ jih: 4.51, 6.58,

V odpoledních hodinách pak byl autobus nasazen na lince 44:

 • Poruba, Otakara Jeremiáše: 14.48, 15.58, 17.08,
 • Poruba, Řecká: 14.09, 15.19, 16.29, 17.39,
 • Třebovice, Tesco: 15.17, 17.37.
Poslední provozní vůz Karosa B941 ev. č. 4285 o svém předposledním provozním dnu v zastávce Duha. | 6. listopadu 2020 | Tomáš Hranický Karosa B941E ev. č. 4285 v zastávce Hrabová, Tesco | 6. listopadu 2020 | Jan Bernat Karosa B941E ev. č. 4285 v zastávce Poruba, Otakara Jeremiáše | 6. listopadu 2020 | Jan Bernat Karosa B941E ev. č. 4285 přijíždí do zastávky Zábřeh, OC | 6. listopadu 2020 | Jan Bernat

V sobotu pak byl shodný autobus nasazen na části kurzu 202/106, který obsluhuje spoje linky 48. Jednalo se o tyto spoje:

 • Poruba, Opavská: 8.44, 11.24,
 • Hrabová, Tesco: 10.13, 12.33,
 • Hrabová, PZ jih: 10.09.

Předchozí spoje shodného kurzu pak byly obslouženy autobusem Solaris Urbino 18 CNG ev. č. 7896, tedy jedním z nejnovějších přírůstků do vozového parku DPO. Kapitola provozu vysokopodlažních autobusů Karosa se tak stylově uzavřela předáním štafety zástupni nové generace kloubových autobusů.

Nejstarší provozní kloubový autobus s jedním z nejnovějších, vůz Karosa B941E ev. č. 4285 s vozem Solaris Urbino 18 CNG ev. č. 7896 | 7. listopadu 2020 | Ondřej Mikolášek V zastávce Ludvíka Podéště zastavil autobus Karosa B941E ev. č. 4285 | 7. listopadu 2020 | Tomáš Hranický Karosa B941E ev. č. 4285 v prostoru kruhového objezdu u konečné zastávky Hrabová, PZ jih | 7. listopadu 2020 | Jan Bernat Karosa B941E ev. č. 4285 projíždí kolem zastávky Balkán | 7. listopadu 2020 | Jan Bernat Karosa B941E ev. č. 4285 sjíždí do ulice Dr. Martínka v Hrabůvce | 7. listopadu 2020 | Jan Bernat Karosa B941E ev. č. 4285 opustila zastávku Náměstí SNP v Zábřehu a míří do Poruby | 7. listopadu 2020 | Jan Bernat

© MHD-Ostrava 2005 - 2023
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

7. listopadu 2020

Toplist