Nové dvoučlánkové autobusy 2019

Dlouho očekávaná zakázka na dodávku nových dvoučlánkových autobusů byla Dopravním podnikem Ostrava a.s. zveřejněna na profilu zadavatele a ve věstníku veřejných zakázek v pondělí 1. 7. 2019. Jak již plyne ze samotného názvu zakázky „Dodávka 37 ks nových dvoučlánkových autobusů na CNG pohon“, po dodání všech autobusů se bude po Ostravě a okolí prohánět 37 nových 100% nízkopodlažních autobusů. Autobusy budou již standardně vybaveny motorem s pohonem na stlačený zemní plyn. Dopravce před vypsáním zakázky provedl také tržní konzultace s různými dodavateli. Jednalo se o společnosti dodávající autobusy značek Mercedes-Benz, Iveco, Man, Scania, Solaris a SOR.

Autobusy budou dlouhé 17,5 - 19 m, šířky 2,45 - 2,55 m. Dopravce dále požaduje, aby autobusy měly minimální kapacitu 110 osob, z nichž minimálně 40 musí mít možnost se posadit na sedadlech již standardní trubkové konstrukce s dřevěnou sedací a opěrnou částí. Z těch 40 míst pak musí být minimálně 10 přístupných přímo z nízké podlahy. Nesmí tak být tato sedadla umístěna na podestě. Autobusy musí být vybaveny také dvěma místy pro přepravu dvou kočárků či invalidních vozíků či jejich kombinací. Autobusy budou vybaveny 4 dveřmi, jejichž průchozí šířka bude minimálně 1100 mm, přičemž zadávací dokumentace umožňuje autobus vybavit předními užšími dveřmi. Standardem je již také vybavení autobusů klimatizací prostoru pro cestující i řidiče či dobíjecími USB porty. Autobusy budou také připraveny pro instalaci Wi-Fi zařízení. Zcela novou požadovanou novinkou je instalace uzavřené kabiny řidiče s přepážkou mezi ní a prostorem pro cestující vyvedenou až ke stropu a ukončenou mezi oběma dveřními křídly předních dveří. Toto provedení tak zajistí vyšší bezpečnost řidičů včetně samostatného vstupu do prostoru kabiny z vnějšího prostoru.

Na rozdíl od předchozích výběrových řízení dopravní podnik již v tomto konkrétním nepožaduje instalaci označovačů jízdenek původního elektronického odbavovacího systému, bude tak zajímavé sledovat zdali nebudou muset být vozidla dodatečně označovači doplněna. Vozidla budou také vybavena již standardní sestavou informačních panelů informující cestující o čísle a trase jednotlivých spojů včetně dvou LCD informačních panelů uvnitř vozidla. Vnější panely mohou být opět v dvojím provedení, ato buď v čistě LED variantě či ve variantě DOT-LED. Podstatnou novinkou je požadavek na bílé řešení LED diod a terčíků.

Vzhledem k výše uvedeným dodavatelům, se kterými byly vedeny tržní konzultace, je tedy možné, že se v Ostravě setkáme s jedním z těchto typů:

 • Mercedes-Benz Citaro G NGT,
 • Mercedes-Benz Conecto G NGT,
 • Iveco Urbanway 18 m CNG,
 • MAN Lion's City G CNG,
 • MAN Lion's City GL CNG,
 • Scania Citywide 18M CNG,
 • Solaris Urbino 18 CNG,
 • SOR NBG 18.

Některý z uvedených typů vyráběných autobusů však nemusí některým z parametrů plně odpovídat požadavkům zadávací dokumentace. Je tak téměř jisté, že uchazečů bude méně.

Výběr dodavatele

V pátek 10. 1. 2020 byla na profilu zadavatele DPO zveřejněna písemná zpráva, kde byl uveden vybraný dodavatel 37 autobusů. Ty tak dodá výrobce Solaris za necelých 330 mil. Kč bez DPH. Jeden autobus i s příslušenstvím tak Dopravní podnik Ostrava a.s. přijde na 8,9 mil Kč bez DPH.

Vozidla budou dodána ve čtyřech samostatných dodávkách:

 • první dodávka 7 vozidel, nejpozději do 14 dnů ode dne uplynutí 9 měsíců ode dne účinnosti smlouvy,
 • druhá dodávka 10 vozidel, nejpozději do 14 dnů ode dne uplynutí 10 měsíců ode dne účinnosti smlouvy,
 • třetí dodávka 10 vozidel, nejpozději do 14 dnů ode dne uplynutí 11 měsíců ode dne účinnosti smlouvy,
 • čtvrtá dodávka 10 vozidel, nejpozději do 14 dnů ode dne uplynutí 12 měsíců ode dne účinnosti smlouvy.

Dopravní podnik Ostrava původně předpokládal, že všech 37 vozů bude dodáno nejpozději do 30. 11. 2020. Další informace doplníme na základě dalších nám známých skutečností.


© MHD-Ostrava 2005 - 2023
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

13. ledna 2020

Toplist