Nabíjecí stanice elektrobusů pro pomalé nabíjení a balancování
Vítkovická

V souvislosti s výběrovým řízením na dodávku 24 elektrobusů se Dopravní podnik Ostrava a.s. začal chystat také na jejich umístění v některé z provozoven. Nakonec je většina elektrobusů umístěna v provozovně na Vítkovické ulici, součástí které jsou mimo jiné nově také nabíjecí stanice pro pomalé nabíjení a noční balancování elektrobusů.

První výběrové řízení na zpracování projektové dokumentace pro lokalitu Vítkovická vyhlásil Dopravní podnik Ostrava a.s. již 27. 7. 2020, přičemž se do výběrového řízení nikdo nepřihlásil, a tak byl dopravní podnik nucen 26. 10. 2020 zakázku zrušit. Novou již úspěšnou zakázku s již navýšenou předpokládanou hodnotou vypsal po měsíci dne 23. 11. 2020. Vítěz byl zveřejněn 11. 3. 2021. Projektovou dokumentaci tak zpracovala Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, resp. její Výzkumné energetické centrum (VEC) za 750 000 Kč bez DPH.

Odstavná plocha na Vítkovické ulici tak oproti původním plánům získala 18 pilířů pro pomalé nabíjení a balancování určených pro elektrobusy a 4 wallboxy určené k nabíjení elektromobilů, resp. elektrických minibusů. Původně se předpokládala možnost pomalého nabíjení, resp. balancování 24 elektrobusů, resp. dobíjení 5 osobních automobilů či minibusů. Součástí úprav bylo také vybudování přípojky do sítě 22 kV, vybudování rozvodny, trafostanice 22 kV/0,4 kV a kabelové trasy. Místa určená pro pomalé nabíjení elektrobusů, resp. pro balancování jejich baterií jsou nadstřešena. Dále je počítáno s umístěním dalších 6 parkovacích stání pro autobusy či elektrobusy.

Odstavná plocha Vítkovická | 2. března 2020 | Martin Chleboun

Nabíjecí stanice vznikla téměř po celé délce areálu přilehlé k ulici Vítkovické. Při popisu od severní části areálu se v areálu nejdříve nalézá dobíjecí stanice pro elektromobily, resp. elektrické minibusy, dále 18 balancovacích nadtřešených stání pro elektrobusy a následně 6 dalších odstavných míst. Přístřešek má délku 111 metrů a šířku 5,75 metrů.

Dopravní podnik Ostrava a.s. vypsal zakázku na výstavbu uvedené nabíjecí stanice a jejich součástí dne 2. 5. 2022 a předpokládal, že její výstavba ho vyjde na 35 800 000 Kč bez DPH. Výsledek zakázky však nebyl ke konci září roku 2022 prezentován na profilu zadavatele, ani ve věstníku veřejných zakázek. Dne 23. 9. 2022 však byla uzavřena smlouva se sdružením Společnost Elektromobilita Vítkovická MSEM-ELMOZ (Elmoz Czech, s.r.o. a MSEM, a.s.) na realizaci uvedené stavby za 36 585 112,71 Kč bez DPH. V souvislosti s vícepracemi byla následně cena upravena na konečnou částku 38 039 445,43 Kč bez DPH.

Provoz nového odstaviště elektrobusů byl zahájen s platností letních jízdních řádů v roce 2023. Od té doby tak v areálu na Vítkovické ulici sídlí 14 vozů, přičemž pravidelná výprava počítá s užitím 13 vozů, jeden je tedy záložní. Areál na Vítkovické ulici nadále podléhá provozu garáží Hranečník. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem však nově v areálu sídlí také výpravna.

Vozy Solaris Urbino 12 electric odstavené na odstavné ploše Vítkovická | 5. července 2023 | Martin Chleboun Vůz Solaris Urbino 12 electric ev. č. 5019 odstavený na odstavné ploše Vítkovická | 5. července 2023 | Martin Chleboun Systém dobíjení baterií na odstavné ploše Vítkovická | 5. července 2023 | Martin Chleboun Vozy Solaris Urbino 12 electric odstavené na odstavné ploše Vítkovická | 5. července 2023 | Martin Chleboun Vozy Solaris Urbino 12 electric odstavené na odstavné ploše Vítkovická | 5. července 2023 | Martin Chleboun

© MHD-Ostrava 2005 - 2024
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

5. září 2023

Toplist