Nabíjecí stanice elektrobusů pro pomalé nabíjení a balancování
Vítkovická

V souvislosti s výběrovým řízením na dodávku 24 elektrobusů se Dopravní podnik Ostrava a.s. začal chystat také na jejich umístění v některé z provozoven. Nakonec bude většina elektrobusů umístěna v provozovně na Vítkovické ulici, součástí které budou mimo jiné nově také nabíjecí stanice pro pomalé nabíjení a noční balancování elektrobusů.

První výběrové řízení na zpracování projektové dokumentace pro lokalitu Vítkovická vyhlásil Dopravní podnik Ostrava a.s. již 27. 7. 2020, přičemž se do výběrového řízení nikdo nepřihlásil, a tak byl dopravní podnik nucen 26. 10. 2020 zakázku zrušit. Novou již úspěšnou zakázku s již navýšenou předpokládanou hodnotou vypsal po měsíci dne 23. 11. 2020. Vítěz byl zveřejněn 11. 3. 2021. Projektovou dokumentaci tak zpracovala Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, resp. její Výzkumné energetické centrum (VEC) za 750 000 Kč bez DPH.

Odstavná plocha na Vítkovické ulici tak oproti původním plánům získá 18 pilířů pro pomalé nabíjení a balancování určených pro elektrobusy a 4 wallboxy určené k nabíjení elektromobilů, resp. elektrických minibusů. Původně se předpokládala možnost pomalého nabíjení, resp. balancování 24 elektrobusů, resp. dobíjení 5 osobních automobilů či minibusů. Součástí úprav bude také vybudování přípojky do sítě 22 kV, vybudování rozvodny, trafostanice 22 kV/0,4 kV a kabelové trasy. Místa určená pro pomalé nabíjení elektrobusů, resp. pro balancování jejich baterií budou nadstřešena. Dále je počítáno s umístěním dalších 6 parkovacích stání pro autobusy či elektrobusy.

Odstavná plocha Vítkovická | 2. března 2020 | Martin Chleboun

Nabíjecí stanice vznikne téměř po celé délce areálu přilehlé k ulici Vítkovické. Při popisu od severní části areálu se bude v areálu nejdříve nalézat dobíjecí stanice pro elektromobily, resp. elektrické minibusy, dále 18 balancovacích nadtřešených stání pro elektrobusy a následně 6 dalších odstavných míst.

Dopravní podnik Ostrava a.s. vypsal zakázku na výstavbu uvedené nabíjecí stanice a jejich součástí dne 2. 5. 2022 a předpokládal, že její výstavba ho vyjde na 35 800 000 Kč bez DPH. Výsledek zakázky však nebyl ke konci září roku 2022 prezentován na profilu zadavatele, ani ve věstníku veřejných zakázek. Dne 23. 9. 2022 však byla uzavřena smlouva se sdružením Společnost Elektromobilita Vítkovická MSEM-ELMOZ (Elmoz Czech, s.r.o. a MSEM, a.s.) na realizaci uvedené stavby za 36 585 112,71 Kč bez DPH.

Stavba by měla být dle smlouvy zahájena nejdříve první listopadový týden roku 2022 a dokončena nejdříve na konci února roku 2023.


© MHD-Ostrava 2005 - 2023
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

30. září 2022

Toplist