První náznaky IDS

Dne 23. 11. 2017 uběhlo již 20 let od spuštění první fáze integrace autobusů ČSAD do tehdy Ostravského dopravního integrovaného systému. Stalo se tak v relaci mezi Ostravou a Hlučínem, kde do té doby docházelo ke značným souběhům autobusů DPO s autobusy ČSAD Ostrava. Byla to však poprvé, co mohli na jeden jízdní doklad cestující využívat služeb více dopravců?

Prvotní návrhy

Dne 1. 1. 1983 došlo k podstatné změně v tarifní politice vykonávané ve vztahu k cestující veřejnosti. Nově začal platit bezpásmový tzv. jednotný tarif MHD. Důvodem bylo schválení výměru 472/25/81 Českého cenového úřadu, který jednotně určoval cenovou politiku v rámci celé České socialistické republiky.

Podstatnou změnou byly změny v možnosti zakupování předplatných jízdenek. Výměr Českého cenového úřadu tedy určoval jednotně podle velikosti města ceny jednotlivých druhů předplatných jízdenek a také pravidla jejich využívání. Jednotlivá města si pak musela tento výměr zapracovat do svých tarifních podmínek. Od 1. 1. 1983 by tak měli cestující možnost si pořídit pouze celosíťovou jízdenku za 60,-- Kčs (ve zlevněné variantě pro žáky a důchodce za 30,-- Kčs).

Již tehdy si však všichni uvědomovali, že zrušení možnosti zakoupení předplatní jízdenky pro 1 linku dle předchozího tarifu platného od 1. 7. 1967 dle Vládního usnesení 222/1966 bude mít největší dopad na cestující z regionu. Těch dle tehdejších informací dojíždělo do Ostravy za prací cca 74 000 a byli by si tak nuceni kupovat celosíťovou jízdenku za 60,-- Kčs, ačkoliv by jim postačovala původní jízdenka na jednu linku za 36,-- Kčs. Výsledný návrh tak počítal s tím, že bude zavedena i jízdenka na 1 linku za 40,-- Kč, která by výše uvedený problém vyřešila alespoň částečně.

Všem však bylo zřejmé, že od zrušení sítě úzkorozchodných tramvají se doprava značně zkomplikovala a to také vlivem nutnosti zakupování předplatných jízdenek jak na MHD v Ostravě, tak na autobusy ČSAD či vlaky ČSD. Problémem byla také nejednotná nabídka jízdenek, resp. jejich platnost.

Proto se hned roku 1983 přistoupilo k řešení problému. Bylo vytipováno několik relací v Ostravsko-karvinské aglomeraci, kde se se zaváděním IDS mělo začít. Jednalo se o relace mezi největšími městy Ostravou, Karvinou, Havířovem a Orlovou. Z důvodu nemožnosti zajištění prostředků na zavedení takového systému však nebylo možné měnit ceny jízdného. Prvotní návrh tak počítal pouze se sloučením předplatných jízdenek jednotlivých dopravců v jednotlivých relacích do jízdenky jedné, přičemž cena jízdného měla být pouhým součtem cen jízdného jednotlivých účastníků IDS. Cestující by tak sice zaplatil za předplatní jízdenku v obou městech relace a za relaci mezi nimi, ale vše by měl pouze na jednom tiskopisu. Jednalo by se tak pouze o zjednodušení nákupu jízdních dokladů pro meziměstské cestující.

První reálný IDS

Reálně se s IDS začalo koketovat o něco později v omezené podobě. V první etapě mohli cestující s předplatnými jízdenkami DPMO využívat spoje ČSAD Ostrava ve vybraných relacích na území města.

Jednalo se vždy o směr do centra města. Důvodem mělo být lepší využití autobusů ČSAD v koncových úsecích jejich tras na území Ostravy. Cestující mohli cestující přepravovat v relacích:

 • Poruba,smyčka (dnes Vřesinská či Splavní) – ÚAN,
 • Martinov,potravinářské závody (dnes Martinov) – ÚAN,
 • Mariánské Hory,Mariánskohorská – Dusíkárny/Důl Jan Šverma.

Cestující mohli využívat ze všech zastávek výše uvedených relací všech spojů mimo spojů dálkových linek, které byly označeny linkovou cedulí vyvedenou červeným písmem. Autobusy byly označeny cedulí se symbolem IDS. Shodný symbol se měl vyskytovat také na zastávkách ČSAD. Aby mohli nastoupit do autobusu ČSAD, museli být vybaveni jakoukoliv předplatní síťovou jízdenkou nebo museli mít právo na bezplatnou přepravu dle tarifních podmínek DPMO.

Se zavedením IDS se veskrze pravidla dodržovala, přičemž provoz na jednotlivých linkách IDS provozovaných ČSAD Ostrava zajišťovala ostravská provozovna. Ta i v jízdním řádu na možnost využití systému IDS upozorňovala.

Od 1. 1. 1989 byla možnost využití autobusů ČSAD s předplatními jízdenkami DPMO značně rozšířena téměř na všechny relace pojížděné autobusy ČSAD všech provozoven. S rozšířením IDS však došlo k omezení možnosti využívání těchto spojů vybraným skupinám cestujících s možností bezplatné přepravy ve vozidlech DPMO. Ti od tohoto termínu byli přepravováni dle tarifních podmínek ČSAD.

Cestující mohli autobusy ČSAD využívat po území města Ostravy opět pouze ve směru do centra v relacích:

 • výše uvedené,
 • Petřkovice,nám. – Nádraží střed/Vítkovice,
 • Hrušov,Důl Stachanov (dnes Žižkova) – Nádraží střed,
 • Heřmanice,Důl Rudý říjen (dnes Důl Heřmanice) – Nádraží střed,
 • Šenov,křižovatka – Nám. J. Gagarina/ÚAN,
 • Bartovice,U Plodiny – ÚAN,
 • Hrabová,Belojanisova (dnes Benzina) – ÚAN,
 • ObNV Ostrava 3 (dnes Hotel Bělský les) – ÚAN.

S výrazným rozšířením IDS se však začalo upouštět od nastavených pravidel. Autobusy například přestaly být vybavovány výrazným označením se symbolem IDS. Jednotlivé provozovny ČSAD se se začleněním do IDS vypořádaly také po různu.


Jízdní řád linky 70921 ostravské provozovny ČSAD platný od 28. 5. 1989 s poznámkou o platnosti IDS,
tuto linku zabezpečuje od 1. 5. 1996 Dopravní podnik Ostrava a.s. pod číslem 67

Provozovny Ostrava a Nový Jičín v jízdních řádech jednotlivých linek přesně informovaly o možnosti využití IDS ve vybraném úseku, ostatní provozovny si vystačily se zrušením znaménka o nemožnosti nástupu do autobusů na vybraných zastávkách. Umožnily tak tímto nástup cestujícím s IDS. Jednotnost však byla ta tam.

Nejednotnost informování cestujících, nejednotnost označování vozidel, nejednotnost označování zastávek. To vše stálo za postupným útlumem možnosti cestování autobusy ČSAD na předplatní jízdenky DPMO. Cestující si pak na plnohodnotný systém IDS museli počkat až do výše uvedeného 23. 11. 1997.


© MHD-Ostrava 2005 - 2024
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

22. prosince 2017

Toplist