Rekonstrukce kolejového svršku na ul. Dr. Martínka

 | | - | 30. prosince 2005 | - První z dlouhodobých výluk v tramvajové dopravě konajících se zejména za účelem výměny kolejového svršku a probíhajících již tradičně v době letních prázdnin, kdy jí bude postiženo co nejméně cestujících, se letos uskutečnila na ul. Dr. Martínka v městské části Ostrava-Hrabůvka. Termín výluky byl zvolen od 20. července 2010, tedy těsně po skončení hudebního festivalu Colours of Ostrava, do 2. srpna 2010.
Důvodem nutnosti rekonstrukce byl spíše stav pražců, hlavně těch dřevěných, nežli samotných kolejnic.

Linky 1, 3 a 19 byly odkloněny po trase Josefa Kotase - ÚMOb jih - Most Mládeže (pod mostem) - Nádraží Vítkovice - Kolonie Jeremenko resp. Most Československé armády.
V pátek 30. 7. 2010 byl ovšem z důvodu stržení trolejového vedení u kruhového objezdu v Hrabůvce i tento odklon znemožněn a veškerá tramvajová doprava na Dubině a v Hrabůvce byla nahrazena autobusy NAD.

Vzhledem k hustému automobilovému provozu po ul. Plzeňské, nyní navíc zkomplikovanému rekonstrukcí Mostu Mládeže, i ke skutečnosti, že pravidelný provoz tramvají po ul. Rodinné je bohužel dávnou minulostí, byla v místě odbočení tramvaje z ul. Plzeňské na ul. Rodinnou renovována světelná signalizace, a to zejména zprovozněním semaforu pro automobilovou dopravu a výměnou návěstidel ("čoček") pro tramvaje za návěstidla vybavená led světly. Zajímavostí výluky byl zejména provoz tramvají po tratích, kde je celoročně, resp. při letním omezení provozu, zastaven provoz. Jedná se zejména o ul. Rodinnou, kterou pravidelně od roku 2000 neprojíždí žádná linka a ulici Na Obvodu, kterou je mimo prázdniny vedena pouze linka č. 6.

Vůz 1501. | 23. května 2009 | - Vůz 1258, Sport Aréna. | 14. září 2009 | Petr Kazimír Vůz 994. | 6. února 2006 | Tomáš Hranický Vůz 1042. | 7. února 2009 | Tomáš Hranický Vůz 960. | 19. března 2009 | Tomáš Hranický Vůz 6428. | 5. června 2010 | Tomáš Hranický

Již před zahájením výluky tramvajového provozu byly odstraněny obrubníky kolem drážního tělesa a zábradlí mezi kolejemi. Již v úterý 20. července, tedy první den výluky, byly odstraněny všechny staré kolejnice a v následujících dnecg i štěrkové lože.

Výluková organizace tramvajového provozu byla komplikována hlavně světelnou signalizací mezi zastávkami ÚMOb jih a Most Mládeže. V místě odbočení výlukou postižených linek č. 1, 3 a 19 do ulice Rodinné byla sice instalována světelná signalizace, avšak čekací doby na signály volno dosahovaly až několika minut (v některých případech zaznamenáno až 5), což způsobovalo problémy s jízdní dobou. Zprovoznění světelné signalizace křižovatky u ÚMOb jih se zakomponovanou možností pohodlného odbočení tramvají na ul. Rodinnou by znamenalo několik nemalých zásahů do softwaru i hardwaru křižovatky a tramvajové trati. Zřejmě proto bylo odeslání žádosti o volno pro odbočení tramvaje z/na ul. Rodinnou řešeno pouze tlačítkem umístěným na sloupu, které musel řidič po dojezdu k odbočení stisknout.

 | 30. července 2010 | Tomáš Vantuch | 30. července 2010 | Tomáš Vantuch

Do rekonstrukce tramvajové trati byla zahrnuta i rekonstrukce ostrůvků na zastávkách Poliklinika a Hrabůvka kostel. Ta zahrnovala kromě nových vyšších obrubníků a asfaltu také prodloužení zastávek na délku pro dvě soupravy (65 m), čímž vznikla zajímavost v případě zastávky Hrabůvka kostel. Obě nástupiště této zastávky byla prodloužena jen jedním možným směrem, směrem k podjezdu zvaným "minimetro", čímž ještě více narostl sklon části zastávky přilehlé k podjezdu.

Rekonstrukce trati bude oficiálně ukončena až v září. Během této doby dojde k dokončení všech nedodělaných záležitostí souvisejících s tramvajovým provozem.

Vůz 938. | 7. února 2009 | Tomáš Hranický | | - | | - | | - | | -
© MHD-Ostrava 2005 - 2024
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

3. srpna 2010

Toplist