Stržení trolejového vedení na kruhovém objezdu v Hrabůvce 30. 7. 2010

30. 7. 2010 v 7:20 došlo ke stržení trolejového vedení nákladním automobilem, který projel se zdviženou korbou přejezd na kruhovém objezdu v Hrabůvce ve směru k zastávce Hotelový dům Hlubina. Ihned začaly práce na odstraňování škod a opravě trakčního vedení. Trolej ve směru k zastávce HD Hlubina byla nad přejezdem přetržena úplně, dále byla postrhávána z některých dalších závěsů ve směru do Hrabůvky a v části tratě mezi přejezdem a zastávkou HD Hlubina spadlá až do kolejiště. Vlivem nehody byla navíc trolej uvolněná a prověšená až za křižovatku mezi zastávkami HD Hlubina a ÚMOb jih, a také ve velké části trojúhelníku uvnitř kruhového objezdu.
Po 10. h dopolední měli technici vrchní stavby trolej již v celé délce zavěšenou, nicméně stále zbývalo opravit trolejové závěsy a napnout trolej v celé délce.

Stržení trolejového vedení na kruhovém objezdu v Hrabuvce. | 30. července 2010 | Tomáš Hranický Stržení trolejového vedení na kruhovém objezdu v Hrabuvce. | 30. července 2010 | Tomáš Hranický Stržení trolejového vedení na kruhovém objezdu v Hrabuvce. | 30. července 2010 | Tomáš Hranický Stržení trolejového vedení na kruhovém objezdu v Hrabuvce. | 30. července 2010 | Tomáš Hranický Stržení trolejového vedení na kruhovém objezdu v Hrabuvce. | 30. července 2010 | Tomáš Hranický Stržení trolejového vedení na kruhovém objezdu v Hrabuvce. | 30. července 2010 | Tomáš Hranický Stržení trolejového vedení na kruhovém objezdu v Hrabuvce. | 30. července 2010 | Tomáš Hranický

Celá situace byla zkomplikována výlukou na ul. Dr. Martínka, čímž zůstala Dubina a Hrabůvka odříznutá od zbytku tramvajové sítě. Čtyři tramvajové soupravy zůstaly uvězněny na smyčce Dubina Interspar, další tři soupravy u zastávky Josefa Kotase a několik dalších vozů mezi zastávkami HD Hlubina a ÚMOb jih. Všechny spoje tramvajových linek 1, 3, 12 a 17 ve směru z centra, Vítkovic a Poruby byly ukončeny na zastávce Nádraží Vítkovice, odkud byla vedena náhradní autobusová doprava směrem na jih. Otáčení všech čtyř linek na vítkovickém nádraží mohlo způsobit i malé zpoždění spojů linky 11, která tudy pouze projíždí.

Stržení trolejového vedení na kruhovém objezdu v Hrabuvce. | 30. července 2010 | Tomáš Hranický Stržení trolejového vedení na kruhovém objezdu v Hrabuvce. | 30. července 2010 | Tomáš Hranický Stržení trolejového vedení na kruhovém objezdu v Hrabuvce. | 30. července 2010 | Tomáš Hranický Stržení trolejového vedení na kruhovém objezdu v Hrabuvce. | 30. července 2010 | Tomáš Hranický Stržení trolejového vedení na kruhovém objezdu v Hrabuvce. | 30. července 2010 | Tomáš Hranický Stržení trolejového vedení na kruhovém objezdu v Hrabuvce. | 30. července 2010 | Tomáš Hranický  | 30. července 2010 | Tomáš Hranický

Náhradní doprava původně obsluhující jen úsek dotčený výlukou na Dr. Martínka byla (po ustálení prvotních zmatků a rychlých přejezdů autobusů mezi trasami) rozdělena do dvou tras:
S označením linkou  1 - Dubina Interspar - Josefa Kotase - Hrabůvka kostel - Jubilejní kolonie - Most Československé armády - Nádraží Vítkovice,
a s označením linkou 17 - Dubina Interspar - Josefa Kotase - ÚMOb jih - Most Mládeže - Sport aréna (zde by možný a v hojné míře využívaný přestup na linky 2 a 7) - Most Čs. armády - Nádraží Vítkovice.
Protože kruhový objezd v Hrabůvce byl v místě stržení troleje neprůjezdný, jezdila NAD od Polikliniky závlekem přes křižovatku ulic provaznická a Horní,teprve pak pokračovala na zastávku Josefa Kotase.

Stržení trolejového vedení na kruhovém objezdu v Hrabuvce. | 30. července 2010 | Tomáš Hranický Stržení trolejového vedení na kruhovém objezdu v Hrabuvce. | 30. července 2010 | Tomáš Hranický Stržení trolejového vedení na kruhovém objezdu v Hrabuvce. | 30. července 2010 | Tomáš Hranický Stržení trolejového vedení na kruhovém objezdu v Hrabuvce. | 30. července 2010 | Tomáš Hranický Stržení trolejového vedení na kruhovém objezdu v Hrabuvce. | 30. července 2010 | Tomáš Hranický Stržení trolejového vedení na kruhovém objezdu v Hrabuvce. | 30. července 2010 | Tomáš Hranický

Na každé zastávce v úseku Dubina Interspar - Hotelový dům Hlubina byl i přes vemi nepříznivé počasí přítomen informátor (nejspíše z řad řidičů, kteří zůstali se svými vozy uvězněni poblíž postiženého úseku). Pro úsek Poliklinika - Jubilejní kolonie toho nebylo potřeba, neboť cestující byli navyklí na NAD kvůli výluky na ul. Dr. Martínka. Jediná z frekventovaných odklonem dotčených zastávek, kde informátor dočasně nebyl přítomen, byla zastávka ÚMOb jih.

Stržení trolejového vedení na kruhovém objezdu v Hrabuvce. | 30. července 2010 | Tomáš Hranický Stržení trolejového vedení na kruhovém objezdu v Hrabuvce. | 30. července 2010 | Tomáš Hranický Stržení trolejového vedení na kruhovém objezdu v Hrabuvce. | 30. července 2010 | Tomáš Hranický Stržení trolejového vedení na kruhovém objezdu v Hrabuvce. | 30. července 2010 | Tomáš Hranický Stržení trolejového vedení na kruhovém objezdu v Hrabuvce. | 30. července 2010 | Tomáš Hranický Stržení trolejového vedení na kruhovém objezdu v Hrabuvce. | 30. července 2010 | Tomáš Hranický Stržení trolejového vedení na kruhovém objezdu v Hrabuvce. | 30. července 2010 | Tomáš Hranický Stržení trolejového vedení na kruhovém objezdu v Hrabuvce. | 30. července 2010 | Tomáš Hranický Stržení trolejového vedení na kruhovém objezdu v Hrabuvce. | 30. července 2010 | Tomáš Hranický

Mimořádná výluka byla ukončena v 18:15.

Organizace provozu v obratišti Nádraží Vítkovice

Odkloněné tramvajové linky č. 3, 12 a 17 přijíždějící pravidelně (linka č. 3), resp. mimořádně (linky č. 12 a 17) ve směru z centra města, resp. Poruby se otáčely standardně na tramvajové smyčce, tzn. vozy přijely na zastávku u výpravní budovy ČD, kde došlo k výstupu cestujících z Poruby resp. centra města a následně k nástupu cestujících ve směru Poruba resp. centrum. Následně vůz odbočil na výhybce vlevo, projel původní nástupní zastávkou kdysi zde končící linky č. 3, projel sjízdnou výhybkou a dále pokračoval ve směru na zastávky Most Čs. armády a SPORT Aréna. Složitější bylo otáčení tramvajových souprav linky č. 1. V dopoledních hodinách docházelo k mnohým variantám otáčení. Můžeme uvést například variantu, kdy vůz dorazil na zastávku u výpravní budovy ČD, přesunul se zpětným pojezdem zpět před rozjezdovou výhybku na ul. Na Obvodu, standardní jízdou projel přes tzv. „osmnástkovou kolej“ přes sjezdové vyhybky (z ul. Na Obvodu a ze smyčky) a zpětným pojezdem se přesunul do zastávky u výpravní budovy. Byla zaznamenána i varianta otáčení vozu zpětným pojezdem přes smyčku po koleji, která ve standardním směru slouží pro otáčení vozů ve směru od Zábřehu. Během dne se však ustálila nejjednodušší varianta, kdy soupravy přijížděly přímo na bývalou zastávku pro linku č. 18 na tzv. „osmnástkovou kolej“, zpětným pojezdem se po projetí obou sjízdných výhybek přesunuly na zastávku před výpravní budovu ČD, kde přestoupili cestující z autobusů NAD.


© MHD-Ostrava 2005 - 2023
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

30. července 2010

Toplist