7804 na výletě

V neděli 24. 10. 2021 se v Opavě objevil zvláštní host. Jednalo se o kloubový vůz Solaris Urbino 18 ev. č. 7804. Po desetiměsíčním odstavení se po opětovném zprovoznění vydal krátkodobě sloužit zdejšímu Městskému dopravnímu podniku Opava.

Vůz byl MDPO ze strany DPO pronajmut dle smlouvy uzavřené dne 22. 10. 2021 a zveřejněné v registru smluv dne 25. 10. 2021 za účelem pilotního projektu zavedení dvoučlánkového autobusu v rámci plnění veřejného závazku. Je tak pravděpodobné, že vůz slouží MDPO k ověření průjezdnosti trasami jednotlivých linek MHD s cílem zjistit možnosti nasazení takových vozidel v opavském provozu. Cena byla smlouvou stanovena na shodných 12 Kč bez DPH za ujetý km shodně, jak tomu je v případě pronájmu vozu ev. č. 7805 košickému DP. Pronájem je prozatím plánován do 8. 11. 2021.

Po zkušebním projetí sítě bez cestujících byl vůz ev. č. 7804 nasazen prvně do provzu na linku č. 201 mezi zastávkami Kylešovice, Bílovecká a Městský hřbitov dne 27. 10. 2021.

Vůz Solaris Urbino 18 ev. č. 7804 v obratišti Městský hřbitov | 27. října 2021 | Miroslav Puchalter Informační text o zkušebním provozu umístěný na voze Solaris Urbino 18 ev. č. 7804 v Opavě | 27. října 2021 | Miroslav Puchalter Odbavovací systém MDPO instalovaný ve voze ev. č. 7804 DPO | 27. října 2021 | Miroslav Puchalter Vůz Solaris Urbino 18 ev. č. 7804 opouští smyčku Kylešovice, Bílovecká v Opavě a míří na lince č. 201 k Městskému hřbitovu | 27. října 2021 | Miroslav Puchalter Interier vozu ev. č. 7804 | 27. října 2021 | Miroslav Puchalter Vůz Solaris Urbino 18 ev. č. 7804 vjíždí do ulice U Jaktařské brány | 27. října 2021 | Miroslav Puchalter Vůz Solaris Urbino 18 ev. č. 7804 následovaný vozem Irisbus Citelis ev. č. 157 projíždí mezizastávkovým úsekem Dolní náměstí - Divadlo | 27. října 2021 | Martin Večeřa Vůz Solaris Urbino 18 ev. č. 7804 opustil na opavské lince č. 201 zastávku Stadion | 27. října 2021 | Jan Bernat Ostravský vůz ev. č. 7804 se blíží k opavské zastávce Divadlo | 27. října 2021 | Jan Bernat
první provozní den vozu ev. č. 7804 v Opavě

© MHD-Ostrava 2005 - 2023
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

27. října 2021

Toplist