Změny ve vypravenosti po zařazení CNG autobusů do provozu

Je zřejmé, že zařazení více než stovky nových autobusů do provozu s cestujícími bude znamenat podstatnou změnu v tom, kde a s jakými autobusy se budeme v Ostravě a okolí setkávat.

Změny ve vozovém parku

Nové autobusy Solaris Urbino 12 a 18 CNG nahradí v provozu většinu původních Karos, ale taktéž některé starší Solarisy. Ze všech vozů Karosa B932, resp. 932E bude zachován pouze jeden, a to vůz ev. č. 6482. Podobně budou vyřazeny všechny vozy Karosa B952 a taktéž všechny vozy Karosa B952E vybavené pětistupňovou převodovkou. V provozu s cestujícími tak zůstanou pouze vozy vybavené šestistupňovou převodovkou ev. č. 6554 – 6563. Zachován bude taktéž jediný zástupce linkového typu Karosa C954 ev. č. 6529. Z kloubových vozů budou zachovány vozy Karosa B941E ev. č. 4272, 4274 – 4281, 4283 – 4286 a taktéž vozy Karosa B961E ev. č. 4289 – 4295.

Vyřazování se nevyhne ani nízkopodlažním vozům. Dojezdí všechny dosud provozní vozy Karosa-Renault Citybus a taktéž vybrané vozy Solaris Urbino 12 (ev. č. 7701 – 7704, 7706 – 7708, 7712 a 7715).

S ohledem na umístění plničky CNG v Martinově a tedy zařazení většiny nových vozů v Porubě bude taktéž část vozů přeřazena do garáží Hranečník. Na Hranečník se z Poruby přesunou všechny zbylé Karosy a také s výjimkou vozů ev. č. 7025 a 7027 všechny Citelisy. Na Hranečník se přesunou také vozy Solaris Urbino 12 ev. č. 7739, 7741, 7743 – 7751 a 7769 – 7778.

Nasazení nových autobusů

CNG autobusy přidělené garážím Hranečník se prozatím budou vyskytovat pouze na dělených směnách. Je to způsobeno současnou neexistencí plnicí stanice v areálu těchto garáží. Autobusy tak budou muset tankovat v Martinově. Porubské vozy pak budou nasazeny na všech typech směn včetně nočních.

Typickými linkami s provozem CNG autobusů se stanou linky č. 39, 40, 45, 46, 48, 49, 53, 54, 58, 59, 64 o víkendu doplněné o linku č. 44. Je tak zřejmé, že se nové autobusy budou vyskytovat na většině linek vypravovaných z garáží Poruba.

Prvním dnem provozu plynových autobusů s cestujícími se stalo úterý 6. 10. 2015, kdy byly první autobusy nasazeny do provozu s cestujícími na linkách č. 37 a 39. Vůz ev. č. 7121 byl nasazen na kurz 37/101/201. Vůz ev. č. 7125 na kurz 39/103/203 a kurz 39/104/204 byl obsazen vozem ev. č. 7126.

Vůz Solaris Urbino 12 CNG ev. č. 7121 v obratišti Studentská v první den provozu vozů na stlačený zemní plyn | 6. října 2015 | Jan Bernat Interier vozu Solaris Urbino 12 CNG ev. č. 7121 | 6. října 2015 | Jan Bernat Zadní pohled na nový vůz ev. č. 7121 v první den jeho provozu | 6. října 2015 | Jan Bernat Vůz Solaris Urbino 12 CNG ev. č. 7121 před odjezdem z ÚANu ve směru do Poruby | 6. října 2015 | Tomáš Hranický Solaris Urbino 12 CNG ev. č. 7125 v obratišti Otakara Jeremiáše ve společnosti vozu Solaris Urbino 15 ev. č. 7607 | 6. října 2015 | Tomáš Hranický Vůz ev. č. 7125 ve smyčce Otakara Jeremiáše | 6. října 2015 | David Štěrba Nový "plyňák" ev. č. 7125 ve smyčce Otakara Jeremiáše | 6. října 2015 | David Štěrba Interier vozu Solaris Urbino 12 CNG ev. č. 7125 | 6. října 2015 | David Štěrba Nový "plyňák" ev. č. 7125 projíždí po rampě mimoúrovňové křižovatky ulic Místecká a Moravská a blíží se k zastávce Moravská | 6. října 2015 | Martin Večeřa Interier nových plynových autobusů se vyznačuje novým druhem dřevěných sedadel s koženkovým polstrováním | 6. října 2015 | Martin Večeřa Oboustranná LCD obrazovka umístěná nad středovou uličkou nových autobusů s pohonem na stlačený zemní plyn znatelně posunula informační systém dopředu | 6. října 2015 | Martin Večeřa Vůz Solaris Urbino 12 CNG ev. č. 7126 odbavuje cestující v zastávce Svinov mosty h.z. | 6. října 2015 | Martin Večeřa Vůz Solaris Urbino 12 CNG ev. č. 7125 odbavuje cestující v zastávce "Třebovická". | 6. října 2015 | Martin Mlýnský Vůz Solaris Urbino 12 CNG ev. č. 7125 v nástuppní zastávce "Hrabová Statek". | 6. října 2015 | Martin Mlýnský
Solaris Urbino 12 CNG vjíždí do obratiště Otakara Jeremiáše | 8. října 2015 | Jan Bernat Solaris Urbino 12 CNG ev. č. 7148 v provozu na lince č. 64 | 8. října 2015 | Jakub Hranický

Až do pátku 9. 10. 2015 byly v provozu pouze vozy Solaris Urbino 12 CNG. V sobotu k nim přibyly taktéž kloubové vozy Solaris Urbino 18 CNG, ikdyž se jednalo o provoz na zvláštní lince při příležitosti Dne otevřených dveří k 85. výročí autobusů. Kloubákům se však nevyhly poruchy a bohužel ani nehody, kdy došlo v zastávce Slavíkova k nehodě vozu ev. č. 7853 s osobním automobilem.

Solaris Urbino 18 CNG ev. č. 7852 projíždí ulicí Francouzskou na zvláštní lince při příležitost konání DOD k 85 letům autobusů v Ostravě | 10. října 2015 | Martin Večeřa Solaris Urbino 18 CNG ev. č. 7851 v areálu garáží Poruba při DOD k 85. výročí autobusů | 10. října 2015 | Martin Večeřa Solaris Urbino 18 CNG ev. č. 7852 v areálu martinovských dílen při DOD | 10. října 2015 | Martin Večeřa V první den provozu autobusů Solaris Urbino 18 CNG se udála taktéž nehoda s osobním automobilem | 10. října 2015 | Jakub Hranický Nehoda Solarisu Urbino 18 CNG ev. č. 7853 | 10. října 2015 | Jakub Hranický

Provoz kloubových vozů na pravidelných linkách pak započal v neděli 11. 10. 2015, kdy se vozy začaly vyskytovat na páteřní autobusové lince č. 48.

První dny provozu vozů Solaris Urbino 18 CNG vypravených na linku 48. | 11. října 2015 | Tomáš Hranický

© MHD-Ostrava 2005 - 2023
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

12. října 2015

Toplist