Změny v městské dopravě od 6. 3. 2011

Jako každoročně dochází v březnu, přesněji k 6. 3. 2011, k úpravám jízdních řádů. Zásadní změny však uskutečněny nebyly. Docháchí pouze k dílčím změnám.

Nového páru spojů se dočkala tramvajová linka č. 14 (nově spoje 12.47 z Hlučínské a v 14.08 z NH jižní brány), podobně také autobusové linky č. 45, 48, 49 a 56. Těchto na důležitých místech přidaných spojů mohlo být docíleno zejména díky omezení počtu spojů již velmi málo využívané linky 99 na polovinu, čímž na ní vznikl interval 30 minut. Zde se nabízí její úplné zrušení případně přetrasování, které zřejmě bude jen otázkou času a hlavně politické vůle.
Další změny na jiných linkách se týkají pouze posunů časů odjezdů v řádech minut.

Podstatnou změnou je nově zastavování autobusů linky č. 45 na zastávce Fibichova v obou směrech.

Kompletní informace o změnách naleznete na stránkách ostravského městského dopravce www.dpo.cz, respektive na stránkách koordinátora integrovaného systému www.kodis.cz


© MHD-Ostrava 2005 - 2024
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

1. března 2011

Toplist