Změny v městské dopravě k 31.8.2008

Změny v městské dopravě od 31.8.2008

Co podstatného se k poslednímu srpnovému dni roku 2008 událo? Skoro nic. Pouze přibyla nová tramvajová linka 14 v trase Plynárny - Hranečník využívající nového kolejového propojení u OD Ostravica. Dále byla minibusová linka 94 předána dopravci Radovan Maxner, přičemž byla změněna její trasa. Ale prosinec se blíží...

 |  | Martin Večeřa  |  | Martin Večeřa


© MHD-Ostrava 2005 - 2023
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

Toplist