Změny v městské dopravě od 30. 6. 2013

K termínu 30. 6. 2013 dochází dle již zveřejněných jízdních řádů v systému CIS, pouze k jediné řádné drobné změně v linkovém vedení, a tou je zřízení zastávky Nová Ves pro linku 54 v obou směrech. Změna je reakcí na omezení provozu linky 37 po 20. h, kdy tímto došlo také k omezení obsluhy zastávky Nová Ves.

Druhou, tentokráte dočasnou změnou bude odklon linek projíždějících mezizastávkovým úsekem Slezská Ostrava, kostel - Most Miloše Sýkory / Nám. J. Gagarina, který bude postižen uzavírkou z důvodu výstavby okružní křižovatky ulic Těšínské, Keltičkovy a Na Baranovci. Linky 29, 30, 38, 71 a 78 budou ve zmíněném úseku vedeny přes zastávky Hradní náměstí, Důl Zárubek a U Hradu.

Nakonec budou od 30. 6. do 31. 8. 2013 jako každoročně na většině linek zavedeny letní jízdní řády s úpravou provozních intervalů zejména v době dopravní špičky. Oproti minulým létům bude však striktněji dodržena filosofie prodloužení 10min intervalů na 15min resp. 20min intervalů na 30min.

Tramvajové linky:

1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17 - linky budou v době dopravní špičky v provozu v intervalech 15 min. Provozní intervaly mimo dobu dopravní špičky na linkách 3, 4, 7, 11, 12 a 17 budou prodlouženy na 20 min, na ostatních linkách beze změny.

2 - v plné trase bude linka v provozu v době dopravní špičky v intervalech 15 min a navíc bude posílena vloženými spoji v úseku Výškovice - Karolina vedenými vždy 5 min před dlouhým spojem, což bude jistě cestujícími vítáno. Provozní intervaly mimo dobu dopravní špičky budou beze změny.

5 - bez zásadní změny.

14 - změny spojů v úseku Hranečník - Plynárny zejména dle potřeby nájezdů a zátahů na linky resp. z linek 4 a 12.

Změnou oproti minulým létům v tramvajové dopravě je především zavedení intervalů 15 min v době dopravní špičky na všech linkách a nezastavování provozu linek 6 a 10.

Autobusové linky:

24, 27, 34, 37, 40, 44, 45, 50, 57, 58 - linky budou v době dopravní špičky v provozu zpravidla v intervalech 15 min. Provozní intervaly mimo dobu dopravní špičky budou beze změny.

21, 22, 23, 26, 29, 30, 33, 35, 39, 55, 81 - linky budou v době dopravní špičky provozovány zpravidla v intervalech 30 min. Na lince 29 pak budou prodlouženy intervaly i mimo dopravní špičku a to na 60 min.

49, 54 - linky budou provozovány ráno ve směru do centra a odpoledne ve směru z centra města v intervalech 10 min, v opačném směru pak vždy v intervalech 15 min.

31 - na lince budou sjednoceny časové bloky, kdy jsou spoje vedeny až na zastávku Nová huť jižní brána (období návozů na směny a ze směn ArcelorMittal a.s.).

62 - linka bude vedena všemi spoji až na zastávku Nová huť jižní brána.

20, 92 - zastaven provoz linek.

Ostatní linky budou beze změny provozních intervalů. Za zmínku zde stojí zejména linka 48, jejíž obsazenost změnou trasy dle očekávání vzrostla, nebude tedy na léto omezována, přestože v minulých letech byla.

Trolejbusové linky:

Na všech linkách budou v době dopravní špičky zavedeny intervaly 15 min. Na linkách 103 a 105 pak v době ranní špičky cca do 6:30 intervaly 30 min. Na linkách 104 a 108 budou intervaly prodlouženy i v době sedla z 10 na 20 min. A z důvodu probíhající výluky linek 101 a 108 budou na lince 102 vloženy krátké spoje v úseku Hl. nádraží - Vozovna trolejbusů i v době dopravní špičky do intervalů 7,5 min.

Kromě stávajících linek bude po zprovoznění nové trolejbusové trati mezi ulicí Českobratrskou přes novou zastávku Stodolní žel. zast. na zastávku Karolina U Lávky zavedena trolejbusová linka obsluhující tuto trať.


© MHD-Ostrava 2005 - 2024
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

10. června 2013

Toplist