Změny v dopravě od 22. listopadu 2018
32
- nová linka v trase Křižíkova > Muglinovská > Sad B. Němcové > Důl Odra > (Na Mlýnici > Přednádraží > Palackého > Hálkova) > Hlučínská > Outlet centrum > Hlučínská > Důl Odra > Sad B. Němcové > Sad B. Němcové > Křižíkova;
- spoje trasované přes Přednádraží jsou vedeny jako polookružní.
Solaris Urbino 12 CNG ev. č. 7200 stojí v zastávce Outlet centrum v 3. den jejího provozu | 24. listopadu 2018 | Martin Večeřa
33
- v lince jsou zachovány pouze spoje vedené na konečnou zastávku Oderská.

© MHD-Ostrava 2005 - 2024
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

25. listopadu 2018

Toplist