Letní jízdní řády 2018

Od prvního červencového do prvního zářijového dne jsou v platnosti letní jízdní řády MHD Ostrava doprovázené opět několika dlouhodobými výlukami. Po celou dobu platnosti letních jízdních řádů pokračuje výluka Rudné ulice ve Vítkovicích a výluka Českobratrské ulice na Bazalech. Dále po celou dobu platnosti letních jízdních řádů probíhá výstavba okružní křižovatky ulic Mostní a Paskovské v Hrabové a rekonstrukce Václavovické ulice v Šenově. Do poloviny července pokračuje trolejbusová výluka na ulici Sokola Tůmy.

Letní jízdní řády a výluky
15
- Linka bude oproti loňskému letnímu jízdnímu řádu v době přepravní špičky v provozu opět v intervalech 15 min.
27
a
77
- linky jsou ze zastávky Mostní odkloněny na konečnou ztastávku Vratimov, náměstí.
28
a
71
- linky z důvodu opravy Václavovické ulice v Šenově neobsluhují zastávky U Slívy a U Blažka; zastávku Volenství obsluhují formou závleku.
39
- spoje za běžného končící na zastávce Hrabová statek jsou ukončeny na zastávce Mostní.
- Spoje jedoucí do Paskova pokračují ze zastávky Benzina přímo na zastávku Hrabová statek, a dále po své trase na konečnou zastávku Paskov, Folvark.
- Ve vyloučeném úseku Mostní (provizorní zastávka) - Beta - Bělská - Hrabová statek je zavedena linka
x39
.
41
- linka je z důvodu kapacitní nedostatečnosti smyčky Vratimov, náměstí prodloužena všemi spoji na konečnou zastávku Kartonážka.
105
- v pracovní dny přes den (v době, kdy je v provozu linka 103), je linka 105 v provozu v intervalech 30 min.
102
,
108
a
112
- linky do 15. července pokračují ve výlukových trasách z důvodu opravy ulice Sokola Tůmy.
106
,
108
,
111
,
112
a
113
- linky po celé prázdniny pokračují ve výlukových trasách z důvodu rekonstrukce estakády Bazaly.
Trvalé změny od 1. července 2018
95
- nová linka obsluhující dvěma spoji v pracovní dny dopoledne na žádosti cestujících krematorium na Slezské Ostravě.
- Linka je vedena v polookružní trase Hranečník - Ústřední hřbitov - Sl. Ostrava kostel - Krematorium - Sl. Ostrava kostel - Ústřední hřbitov - Hranečník.

© MHD-Ostrava 2005 - 2023
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

1. července 2018

Toplist