Změny v příměstské dopravě od 10. 6. 2012

Od 10. 6. 2012 dochází prakticky pouze k jedné významnější změně v provozu příměstských autobusových linek na území Ostravy.

Na požadavek dopravce Veolia Transport Morava a.s. již nebude možný nástup všemi dveřmi na linkách vyjíždějících mimo tarifní oblast Ostrava XXL. Bohužel tímto krokem dochází ke snížení komfortu a rychlosti cestování na níže uvedených frekventovaných linkách. Tento krok také prohlubuje rozdíly mezi spoji městských a příměstských dopravců v povědomí cestujících, které byly právě v oblasti hlučínska velice úspěšně potlačovány. Obecně by měl být postup tímto směrem v integrovaném dopravním systému nežádoucí.

290 - nová linka vzniklá přečíslováním linky 70.

292 - nová linka vzniklá přečíslováním linky 72.

Dále dochází ke ,,zlegalizování" změn na linkách 285 a 333 provedených již k 1. 6. 2012.


© MHD-Ostrava 2005 - 2024
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

10. června 2012

Toplist