Změny v městské dopravě od 1. 7. 2012

K termínu počátku platnosti letních jízdních řádů, tedy k 1. 7. 2012, dochází vyjma pravidelných změn v intervalech vybraných linek k několika trvalým změnám v MHD.

27 - linka nově vedena závlekem přes zastávku Hrabová Tesco, kterou ve směru do Hrabové obsluhuje v časovém rozmezí 8.00 - 20.00 a ve směru do Proskovic v rozmezí 8.00 - 18.30, zastávku Žižkovská obsluhuje v obou směrech jízdy.

39 - linka je zprodloužena do trasy: Otakara Jeremiáše - ... - Důl Paskov - Paskov rozcestí k dolu - Paskov podchod - Paskov sokolovna - Paskov nemocnice - Paskov Folvark. Linka již nebude obsluhovat úsek Důl Paskov - Paskov břehy - Mitrovice.

61 - zastaven provoz linky.

95 - zastaven provoz linky.

Od 1. 7. 2012 dochází k ukončení využívání zastávky Paskov břehy. V budoucnu je v plánu opětovné využití této zastávky.

Během období platnosti letních jízdních řádů se k již probíhajícím dlouhodobým výlukám připojí výluky další, o kterých budeme informovat minimálně na úvodní stránce webu. Průběžně aktualizována budou též schémata sítě.


© MHD-Ostrava 2005 - 2024
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

28. června 2012