Změny v dopravě od 13. října 2015

V souvislosti se zprovozněním nové silnice I/11 mezi Ostravou a Morkými Lazci dochází ke změně v organizaci dopravy linek provozovaných po původní silnici.

271
- Linka je všemi spoji obousměrně vedena z Ostravy do Velké Polomi po nové silnici I/11 přes novou mimoúrovňovou křižovatku. Obsluhuje novou zastávku Velká Polom, střed. Zastávku Velká Polom, aut. st. obsluhuje pouze jedním spojem v pracovní dny.
272
- Linka je všemi spoji obousměrně vedena z Ostravy do Velké Polomi po nové silnici I/11. Zrychlené spoje jsou vedeny po celém novém úseku silnice I/11 z Ostravy do Mokrých Lazců. Ostatní spoje obsluhují novou zastávku Velká Polom, střed. Zastávku Velká Polom, aut. st. obsluhuje pouze jeden spoj v pracovní dny.
286
- Linka je všemi spoji obousměrně vedena z Ostravy do Velké Polomi po nové silnici I/11 přes novou mimoúrovňovou křižovatku. Obsluhuje novou zastávku Velká Polom, střed. Zastávku Velká Polom, aut. st. obsluhují pouze vybrané spoje v pracovní dny.
287
- Linka je všemi spoji do Ostravy a zpět obousměrně vedena z Ostravy do Velké Polomi po nové silnici I/11 přes novou mimoúrovňovou křižovatku. Obsluhuje novou zastávku Velká Polom, střed. Zastávku Velká Polom, aut. st. obsluhují pouze vybrané spoje.
288
- Linka je všemi spoji do Ostravy a zpět obousměrně vedena z Ostravy do Velké Polomi po nové silnici I/11 přes novou mimoúrovňovou křižovatku.
Velká Polom, střed
- Nová zastávka na ulici Opavská ve Velké Polomi obsluhovaná linkami č. 271, 272, 286 a 287.

© MHD-Ostrava 2005 - 2024
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

9. října 2015

Toplist