Změny v městské dopravě od 11. 12. 2011

Od 11. 12. 2011 vchází v platnost celostátní změny jízdních řádů, v rámci kterých dochází k několika změnám v linkovém vedení.

24 - linka je prodloužena do trasy: Muglinovská - ... - Poliklinika - ... Krmelínská - ... - Mitrovice, kdy v novém úseku nahradí zrušenou linku č. 35.

26 - přečíslovaná linka č. 27, původní linka č. 26 je zrušena.

27 - přečíslovaná linka č. 77, prodloužena do trasy: Proskovice - ... - Poliklinika - ... - Žižkovská - ... - Hrabová statek, kde nahradí zkrácenou linku č. 41.

28 - linka je zkrácena o úsek Bartovice Pod Tratí - Volenství.

35 - zrušena, nahrazena prodlouženou linkou č. 24.

36 - mimo špičku jsou všechny spoje vedeny přes zastávku Romo.

41 - mimo spoje ukončené na zastávkách Vratimov náměstí a Kartonážka a noční spoje je linka ukončena na zastávce Hrabová Tesco, zrušené spoje na zastávku Hrabová statek jsou nahrazeny linkou č. 27.

50 - zkrácena po Mírové náměstí, v oblasti Nové Bělé nahrazena linkou č. 24.

59 - nově zajíždí na zastávku Dubina Interspar.

77 - přečíslována na č. 27.

96 - ruší se závlek linky přes zastávku Krestova, která je zrušena.

Mimo uvedených změn dojde také ke změnám v jízdních řádech ostatních vybraných linek a úpravám intervalů.

Zastávka Vítkovice nemocnice je přejmenována na nový název U Chladičů.

Zrušeny jsou zastávky Krestova a Vratimovská (na ul. Rudné u společnosti Eurovia).


© MHD-Ostrava 2005 - 2024
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

5. listopadu 2011

Toplist