Zastávka vídeňského typu

V Ostravě až do roku 2013 existovaly pouze standardní typy tramvajových zastávek umístěné jak na nástupních ostrůvcích, tak přímo v komunikaci. Zastávky umístěné přímo v komunikaci však neumožňují cestujícím komfortní nástup a výstup z tramvajových vozidel. Ti musí nejdříve překonat výškový rozdíl mezi chodníkem a úrovní komunikace a následně mezi úrovní komunikace a vozidlem samotným. Jak je tedy zřejmé, cestující musí překonat oproti jiným typům zastávek navíc dvojnásobek výškového rozdílu mezi úrovní chodníku a úrovní komunikace, což znesnadňuje nástup zejména osobám s omezenou schopností pohybu, maminkám s kočárky apod. Bezpečnostní rizika zastávky umístěné v komunikaci jsou také zřejmá.

Problémem s takovýmto typem zastávek se začal zabývat nejdříve ve Vídni, kde takových zastávek bylo velké množství. V roce 1992 zde tak vznikla tehdy jako provizorium první zastávka, kde automobily pojížděly komunikaci zvýšenou na úroveň chodníku, čímž tak došlo ke zjednodušení nástupu a výstupu cestujících a také ke zvýšení bezpečnosti cestujících. Podle tohoto vzoru se tak tomuto typu zastávky začalo říkat „zastávka vídeňského typu“, „vídeňská zastávka“, případně v odborných kruzích „zastávka se zvýšeným jízdním pásem či s pojížděným zastávkovým mysem“.

Jako každá zastávka musí být i „zastávka vídeňského typu“ vybavena prvky zajišťujícími bezpečnost osob nevidomých a slabozrakých. Jelikož se však zastávka dosti liší od zastávek jiných, liší se také úpravy sloužící nevidomým a slabozrakým k jednoduššímu a zejména bezpečnějšímu užívání zastávky. Zastávka je navíc vybavena varovným pásem po celé délce nástupní hrany na rozhraní chodníku a zvýšené části komunikace, který je doplněn sloupky výšky minimálně 1,1 m vzdálenými od sebe miimálně 1,5 m. Signální pás, který slouží k příchodu nevidomého k hraně zastávky, je přiveden k pásu varovnému s odsazením o 0,3 - 0,5 m.

Zábřeh

S výstavbou první zastávky s pojížděným zastávkovým mysem v Ostravě se začalo v polovině března roku 2013. Pro umístění první zastávky tohoto typu byla vybrána nástupní zastávka Zábřeh, která leží v klidném místě prakticky bez provozu individuální automobilové dopravy. Je tak pravděpodobné, že se v tomto klidném prostředí chystá investor, tedy Dopravní podnik Ostrava a.s., tento typ zastávky vyzkoušet. Zhotovitelem stavby je stavební firma Eurovia CS, a.s.

Zastávka vídeňského typu Zábřeh při její výstavbě. | 24. března 2013 | Pavel Szymonik Informační tabule výstavby vídeňské zastávky Zábřeh. | 24. března 2013 | Pavel Szymonik VarioLF ev. č. 1344 projíždí okolo rozestavěné zastávky vídeňského typu Zábřeh. | 24. března 2013 | Pavel Szymonik Celkový pohled na zastávku vídeňského typu Zábřeh. | 10. dubna 2013 | Martin Večeřa Pohled na samotný pojížděný mys zastávky vídeňského typu Zábřeh. | 10. dubna 2013 | Martin Večeřa Detail nástupní hrany vídeňské zastávky Zábřeh vybavené kasselským obrubníkem. | 10. dubna 2013 | Martin Večeřa Pohled na zastávku vídeňského typu Zábřeh směrem od chodníku. | 10. dubna 2013 | Martin Večeřa Detail náhradní zastávky Zábřeh při výstavbě zastávky vídeňského typu vybavené netradiční dopravní značkou. | 10. dubna 2013 | Martin Večeřa

Oficiálního dokončení se zastávka Zábřeh dočkala dne 30. dubna 2013, od kdy ji také začaly využívat spoje tramvajové linky č. 11.

Zastávka vídeňského typu Zábřeh | 6. května 2013 | Martin Večeřa Zastávka vídeňského typu Zábřeh | 6. května 2013 | Martin Večeřa Zastávka vídeňského typu Zábřeh | 6. května 2013 | Martin Večeřa


© MHD-Ostrava 2005 - 2023
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

8. května 2013

Toplist