Zastávka U Hradu

V průběhu roku 2013 započala výstavba nové tramvajové zastávky s názvem U Hradu. Zastávka je situována pod ulicí Bohumínskou v úseku Výstaviště - Důl Zárubek. Bude vyhovovat odbavení dvou tramvajových souprav, přičemž na pěší komunikační síť bude napojena mimo jiné novou lávkou určenou také pro nově budovanou cyklostezku vedenou podél řeky Ostravice.

Zastávka je součástí stavby s názvem „Cyklostezky úsek Seidlerovo nábřeží, Slezskoostravský hrad“ a dle informací uvedených v Moravskoslezském deníku vyšla výstavba zastávky na 4,4 milionu korun a to včetně prací na drážním tělese s tím souvisejícími.

Vůz VarioLF ev. č. 1340 projíždí místem budouvání nové tramvajové zastávky U Hradu. | 18. srpna 2014 | Martin Večeřa Pohled na budoucí křížení drážního tělesa s cyklostezkou | 18. srpna 2014 | Martin Večeřa pohled od budované zastávky U Hradu ke křížení s cyklostezkou | 18. srpna 2014 | Martin Večeřa VarioLF ev. č. 1333 projíždí na lince č. 12 budoucí zastávkou U Hradu. | 18. srpna 2014 | Martin Večeřa

Zastávka měla být původně uvedena do zkušebního provozu na konci měsíce září roku 2014, avšak na konci roku 2014 nebyla stále v provozu s ohledem na nedobudovanou lávku, která k ní vede právě od Slezskoostravského hradu. Na konci ledna roku 2015 byla stavebně dokončena jak zastávka, tak lávka, avšak zastávka prozatím svému účelu nesloužila. Předpokládané uvedení zastávky do provozu se tedy opět oddálilo.

pohled na obě lávky od budoucí tramvajové zastávky U Hradu | 23. ledna 2015 | Martin Večeřa pohled od Slezskoostravského hradu na novou lávku, v pozadí nová tramvajová zastávka | 23. ledna 2015 | Martin Večeřa nová lávka při pohledu jižním směrem | 23. ledna 2015 | Martin Večeřa přistup k nové zastávce U Hradu od nové lávky | 23. ledna 2015 | Martin Večeřa celkový pohled na nová nástupiště umístěná pod mostní konstrukcí ul. Bohumínské | 23. ledna 2015 | Martin Večeřa tramvajové nástupiště ve směru na Hranečník s nevábným okolím | 23. ledna 2015 | Martin Večeřa nový přejezd přes tramvajovou trať v blízkosti tramvajové zastávky U Hradu | 23. ledna 2015 | Martin Večeřa

Zastávka byla následně zprovozněna po kolaudaci v sobotu 16. května 2015, a to jako občasná s provozem každodenně od 9.30 do 18.30 hod. Zastavuje na ní prozatím pouze tramvajová linka č. 4.

Označník zastávky U Hradu | 21. května 2015 | Jakub Hranický Celkový pohled na zastávku U Hradu s cestujícími | 21. května 2015 | Jakub Hranický Zobrazení názvu zastávky U Hradu na vnitřním LED-panelu BUSE | 21. května 2015 | Jakub Hranický


© MHD-Ostrava 2005 - 2023
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

24. května 2015

Toplist