Zastávka Stará Bělá, křižovatka

Zároveň se stavbou Rekonstrukce a modernizace silnice II/478 Klimkovice – Polanka n.O. – Stará Bělá, tedy ulice Mitrovické a Na Lukách ve Staré Bělé zmizel s koncem prázdnin roku 2021 poslední relikt minulosti v křižovatce s ulicí Proskovickou, tedy v křižovatce zvané podle místního hostince „U Matěje“.

Od 25. 8. 2021 byla zprovozněna zastávka Stará Bělá, křižovatka nalézající se na ul. Proskovické ve směru do Proskovic pro linku č. 27 mezi křižovatkami s ulicemi Na Sovinci a Stareckou. Tím došlo k vymístění zastavování linky č. 27 z křižovatky „U Matěje“. Linku č. 27 pak k termínu 1. 9. 2021 následovaly také linky č. 26 a 59, a to v obou směrech jízddy, čímž došlo k opuštění zastávky pro tyto linky také ve směru na Dubinu ležící na ul. Mitrovické ihned za křižovatkou s ul. Proskovickou.

Vybudováním nové zastávky ve směru do Proskovic a obratiště ve směru do Výškovic tak byla umožněna jízda závlekem pro všechny spoje linek č. 26 a 59, které tak ve směru jízdy do Staré Bělé a Proskovic obsluhují shodnou novou zastávku s linkou č. 27, v opačném směru pak zastávku ve směru do Zábřehu a Hrabůvky, kterou již linka č. 27 obsluhuje poměrně dlouhou dobu. Nutné je také zmínit, že zastávky na ul. Proskovické včetně zastávky nové obsluhuje od 28. 8. 2021 také výlukou odkloněná linka č. 374 propojující oblast Brušperska se svinovským nádražím.

Zastávka Stará Bělá, křižovatka ve směru do Proskovic | 4. září 2021 | Martin Večeřa Pohled na obě stanoviště na ul. Proskovické zastávky Stará Bělá, křižovatka | 4. září 2021 | Martin Večeřa Prostor nového obratiště za zastávkou Stará Bělá, křižovatka | 4. září 2021 | Martin Večeřa Solaris Urbino 12 CNG ev. č. 7271 přijíždí na lince č. 26 z prostoru obratiště do zastávky Stará Bělá, křižovatka ve směru do Proskovic | 4. září 2021 | Martin Večeřa
nový stav zastávky a obratiště Stará Bělá, křižovatka

Stavba s názvem Přestupní místo v ulici Proskovická v Ostravě-Staré Bělé vyšla starobělskou radnici na 2 473 404 CZK bez DPH, přičemž byla přidělena společnosti Hochbau, s.r.o. Vybudováním nové zastávky a obratiště zmizely jedny z posledních zastávek umístěných již v dobách minimálního silničního provozu. Zastávka ve směru do Proskovic, resp. Polanky byla umístěna přímo v prostoru křižovatky, zastávka ve směru na Dubinu pak ihned za výjezdem z křižovatky.

Původní zastávka Stará Bělá, křižovatka na ul. Mitrovické ve směru na Dubinu | 4. září 2021 | Martin Večeřa Celkový pohled na ul. Mitrovickou se zastávkou Stará Bělá, křižovatka ve směru na Dubinu | 4. září 2021 | Martin Večeřa Celkový pohled na prostor křižovatky U Matěje po vymístění zastávek | 4. září 2021 | Martin Večeřa Celkový pohled na křižovatku U matěje po rekonstrukci | 4. září 2021 | Martin Večeřa Původní přesouvatelný betonový ostrůvek před restaurací U Matěje v zastávce Stará Bělá, křižovatka | 4. září 2021 | Martin Večeřa
stav zastávky Stará Bělá, prostor původního umístění zastávek

Prostor křižovatky „U Matěje“ začaly autobusy obsluhovat již v 30. letech 20. století a obsluhovaly právě prostor přímo před hostincem. Jednalo se o linky soukromých dopravců v trasách Moravská Ostrava - Vítkovice - Zábřeh - Výškovice - Proskovice - Stará Ves n. O. - Brušperk, resp. Moravská Ostrava - Vítkovice - Zábřeh - Výškovice - Proskovice - Stará Ves n. O. - Petřvald n. M. Předchůdcem dnešních linek č. 26 a 27 byla linka provozována Ladislavem Sýkorou již od 15. 12. 1930 z Moravské Ostravy do Proskovic později oběma trasami, tedy trasou přes celou Starou Bělou, tak přes Výškovice. Od 15. 6. 1942 pak provoz převzala SMMD, tedy předchůdce dnešního dopravního podniku.

Z důvodu narůstajícího provozu postupně došlo k přemístění zastávek ve směru do Zábřehu za křižovatku. Zastávka ve směru do Proskovic, resp. Polanky dokonce získala dvě nástupiště, kdy nástupiště blíže budovy restaurace sloužilo linkám ve směru do Proskovic, nástupiště ve směru do Polanky pak bylo situováno dále od budovy. Jedno nástupiště pak vydrželo v provozu až do 31. 8. 2021.

Citelis ev. č. 7026 v zastávce Stará Bělá, křižovatka. | 25. ledna 2015 | Tomáš Hranický
provozní stav zastávky Stará Bělá, křižovatka před přemístěním

© MHD-Ostrava 2005 - 2023
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

4. září 2021

Toplist