Vymístění porubské vozovny?

Vůz T3R.P. ev. č. 944 a vůz T3SUCS ev. č. 913 v hale porubské vozovny. | 4. května 2013 | Martin Večeřa V posledních dnech se objevily informace, že městský obvod Poruba usiluje o přemístění tramvajové vozovny do nových prostor. Vozovna je v současné době umístěna v poměrně cenném centrálním území Poruby. Obzvláště ranní výjezdy tak obtěžují občany čtvrtého stavebního obvodu. Uvažuje se o využití uvolněného místa pro rozvojové projekty, např. bydlení pro seniory nebo například pro vytvoření parku. V současné době o přesun vozovny již usiluje městský obvod Poruba i statutární město Ostrava, které by ze svých rozpočtových zdrojů mělo pokrýt zpracování investičního záměru, přičemž finance na realizaci vymístění vozovny budou sháněny z externích zdrojů. Informace vystoupily na povrch po té, co městský obvod Poruba nedal souhlas s rozšířením Vědeckotechnologického parku (VTP) a statutární město Ostrava tak bylo nuceno omezit pravomoci jednotlivých městských obvodů v souvislosti se strategickými projekty města. Na základě tohoto činu došlo k dohodě mezi účastníky sporu o alespoň částečném rozšíření VTP na původním místě na základě vymístění porubské tramvajové vozovny a dostavby tzv. „severního spoje“ propojujícího komunikačně přivaděč k dálnici D1 s IV. a VII stavebním obvodem Poruby.

Výstavba vozovny Poruba započala v roce 1957. Rozvoj Ostravy byl obrovský, podle aktuální potřeby se kladl velký důraz na kvalitu hromadné dopravy. Vysoké nároky byly splněny realizací první plně průjezdné tramvajové vozovny v Československu, uvedené do provozu dne 2. 7. 1960. Dokončovací práce však probíhaly až do roku 1962. Vozovna byla projektována pro moderní vozy typu T, dvounápravové tramvaje se zde objevily od roku 1972 pro pokrytí jednokolejných tratí do Klimkovic a Kyjovic-Budišovic.

O záměru města a obvodu již informavala také některé média. Jednalo se například o Českou televizi, televizní studio Ostrava či Moravskoslezský deník. Kam se však vozovna přesune, případně jestli vůbec, prozatím jasné není.


© MHD-Ostrava 2005 - 2023
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

29. června 2013

Toplist