Výluka tramvajové trati Vřesinská - Zátiší (20. 11. 2006 - 24. 11. 2006)

Od 20. 11. 2006 do 24. 11. 2006 probíhala tramvajová výluka trati Vřesinská - Zátiší. Důvodem bylo podbíjení kolejí.

Výluka byla organizována následovně:

  • pondělí: provoz byl zajištěn normálně do cca 8.00 hod. Od 8.00 do 17.45 byla zavedena NAD. Od 17.45 do 24.00 byl provoz zajištěn tramvají,
  • úterý - čtvrtek: provoz byl zajištěn tramvají na prvním ranním spoji z Vřesinské (3.17) a Zátiší (3.35). Poté byla zavedena NAD. Od 17.45 do 24.00 byl provoz zajištěn tramvají,
  • pátek: provoz byl zajištěn tramvají na prvním ranním spoji z Vřesinské (3.17) a Zátiší (3.35). Poté byla zavedena NAD. Od 16.23 byla v provozu tramvajová doprava.

Z důvodu odstavení podbíječky v nocích Po/Út, Út/St, St/Čt a Čt/Pá ve výhybně Dolní Lhota došlo k nasazení obousměrného vozu KT8D5, který ve výhybnách používal pouze jednu kolej pro oba směry (dveře byly v obou směrech otevírány na jedné straně). Dva vozy KT8D5 byly pro účel výluky přesunuty do vozovny Poruba. Původně byla podbíječka odstavována i ve výhybně Vřesina, avšak z důvodu vykolejení vozu KT8D5 byla podbíječka odstavována pouze ve výhybně Dolní Lhota a výhybna Vřesina byla následně pojížděna standardním způsobem.

První ranní spoje na lince 5 zajišťoval kurz 9/406. Z tohoto důvodu byla na tomto kurzu též nasazena tramvaj typu KT8D5.

Interiér vozu 1508 v listopadu 2006 | 21. listopadu 2006 | Tomáš Hranický Plastová cedule linky 5 umístěná do držáku linkových cedulí na levé straně vozu ev. č. 1508, který byl v této době vybaven elektronickými panely BUSE | 21. listopadu 2006 | Tomáš Hranický Vůz KT8D5 ev. č. 1509 opouští vozovnu Poruba a míří na Vřesinskou | 22. listopadu 2006 | Martin Večeřa Vůz KT8D5 ev. č. 1509 ve smyčce Vřesinská | 22. listopadu 2006 | Martin Večeřa Vůz KT8D5 ev. č. 1509 po dojezdu na konečnou zastávku Zátiší | 22. listopadu 2006 | Martin Večeřa Vůz KT8D5 ev. č. 1509 nasazený na kurzu 9/406 odbavuje cestující v zastávce Zahrádky | 24. listopadu 2006 | Martin Večeřa


© MHD-Ostrava 2005 - 2024
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

Toplist