Rekonstrukce tramvajové trati na ul. 28. října v roce 2017

V pondělí 10. 7. 2017 započala dlouho očekávaná výluka tramvajové trati na ulici 28. října v blízkosti křižovatky u zastávky Nová Ves vodárna. Důvodem rekonstrukce se stal již špatný stav tramvajové trati od této křižovatky po přechod na samostatné těleso na svinovských mostech. Zejména stav úseku od tramvajové zastávky po přechod na samostatné těleso značně omezoval možnosti jízdy tramvajových souprav již několik měsíců. K rekonstrukci opravovaného úseku bylo přistoupeno v průběhu prázdninových měsíců zejména z toho důvodu, že samotná rekonstrukce značně omezí dopravu i v přilehlých jízdních pruzích. I tak však nastaly při snížení počtu jízdních pruhů značné komplikace provozu jak individuální tak veřejné dopravy.

Provoz tramvajové dopravy byl tedy organizován následovně:

 • 3
  - linka vedena po zastávku Hulváky
 • 4
  - linka vedena po zastávku Hulváky, vybrané spoje pokračují dále jako linka č.
  7
  nebo
  17
 • 7
  - linka ze zastávky Nová Ves vodárna odkloněna na zastávku Hulváky a dále v trase linky č.
  4
  nebo
  8
 • 8
  - linka vedena po zastávku Hulváky, vybrané spoje pokračují dále jako linka č.
  7
  nebo
  17
 • 9
  - linka vedena po zastávku Hulváky
 • 17
  - linka ze zastávky Nová Ves vodárna odkloněna na zastávku Hulváky a dále v trase linky č.
  4
  nebo
  8
 • 9
  - linka vedena po zastávku Hulváky
Upravený označník nástupní zastávky Vřesinská při rekonstrukci tramvajové tratě v ul. 28. října | 10. července 2017 | Martin Večeřa TRIO ev. č. 1251 přijíždí jako spoj NTD do nástupní zastávky Martinov | 10. července 2017 | Martin Večeřa Pohled na rekonstruované místo | 13. července 2017 | Martin Večeřa

V úseku zastávek Martinov - Telekomunikační škola - Poruba vozovna - Vřesinská byla v denním provozu zavedena
NTD
, tramvaje byly provozovány v intervalu 5 minut.

Mezi jednotlivými oddělenými částmi tramvajové sítě byla zavedena
NAD
. V denním provozu výhradně kloubové vozy zajišťovaly provoz mezi zastávkami Hulváky a Telekomunikační škola, přičemž byl na této lince stanoven interval mezi spoji v délce 3 - 5 minut. V nočním období byly autobusy nasazeny ve dvou trasách, a to v trase Hulváky - Vřesinská, resp. v trase Hulváky - Martinov.

Provoz v průběhu výluky

Již v průběhu pondělí 10. 7. 2017 se ukázalo, že snížení jízdních pruhů v ulici 28. října ze 4 na 2 bude mít značný dopad jak na individuální dopravu, tak na dopravu veřejnou. Zejména ve špičky pracovních dnů se tvořily obousměrně kolony silničních vozidel, přičemž zpoždění spojů
NAD
dosahovala až 30 minut. Zpožděním však trpěly i ostatní autobusové linky projíždějící inkriminovaným úsekem. Tyto linky si však zpoždění většinou zpětně nepřenášely. Autobusy
NAD
si však zpoždění přenášely taktéž na obratové spoje. Z tohoto důvodu tak v období špiček pracovních dnů jezdily autobusy spíše náhodně, přičemž mnohdy docházelo k jejich sjíždění.

Příjezd vláčku autobusů NAD na zastávku Svinov mosty h.z. při rekonstrukci tramvajové tratě | 10. července 2017 | Martin Večeřa Podobná situace v prostoru zastávky Telekomunikační škola | 10. července 2017 | Martin Večeřa Karosa B941E ev. č. 4279 přijíždí na lince NAD do konečné zastávky Telekomunikační škola | 10. července 2017 | Martin Večeřa Solaris Urbino 18 ev. č. 7805 projíždí úsekem ulice Francouzské jako linka NAD za tramvaje | 10. července 2017 | Martin Večeřa Karosa B941E ev. č. 4274 opouští obratiště Hulváky a směřuje do Poruby | 13. července 2017 | Martin Večeřa Plně obsazený Solaris Urbino 18 ev. č. 7805 opouští smyčku Hulváky na lince NAD | 13. července 2017 | Martin Večeřa Karosa B941E v laku festivalu v ulicích přijel do své konečné zastávky Hulváky | 13. července 2017 | Martin Večeřa

Vlivem výše uvedených opatření v silniční dopravě si mnozí řidiči automobilů hledali alternativní trasy. S ohledem na to, že taková trasa existuje pouze 1, a to v podobě jízdy po silnici I/11 Rudná, došlo taktéž na této silnici vlivem rekonstrukčních prací na mostech ke zdržením dopravy včetně spojů autobusové linky č.
45


© MHD-Ostrava 2005 - 2023
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

13. července 2017

Toplist