Rekonstrukce ul. 28. října 2012

Ačkoliv většina prací na rekonstrukci úseku ul. 28. října od křižovatky s ulicí Poděbradovou po křižovatku s ulicí Nádražní proběhla za provozu tramvají, na konci července 2012 došlo k situaci, kdy již nebylo možno udržovat dále tramvajový provoz s odkazem na nutnost úprav umístění tramvajových kolejí.

Tramvajové linky jsou tak od 27. 7. 2012 vedeny ve zkrácené podobě po zastávku Náměstí Republiky, případně po zastávku Kolonie Jeremenko. V úseku Hlavní nádraží - Výstaviště je zavedena náhradní tramvajová doprava. V úseku Hlučínská - NH jižní brána je vedena posílená linka č. 14.

Výluka je navíc komplikována složitým vedením náhradní autobusové dopravy, která musí být ze zastávky Náměstí Republiky vedena po nových rampách u Karoliny po místních komunikacích do zastávky Elektra. Standardní řešení s NAD na zastávku Výstaviště nebylo možné použít.

Linkové vedení je následující:

1

Dubina Interspar - Dubina - Antonína Poledníka - Josefa Kotase - Poliklinika - Hrabůvka kostel - Dřevoprodej - Moravská - Kolonie Jeremenko - Důl Jeremenko - Český dům - Vítkovice vysoké pece - Důl Hlubina - Dr. Malého - Náměstí Republiky Přestup na Esko (přestup na NAD)


Většina spojů dále pokračuje jako linka č. 8
2

Výškovice - Nové Výškovice - 29. dubna - Kino Luna - Kotva - Zábřeh vodárna - Obchodní centrum - Horymírova - Karpatská -SPORT ARÉNA - Ředitelství Vítkovic - Stará ocelárna - Mírové náměstí - Vítkovice vysoké pece - Důl Hlubina - Dr. Malého - Náměstí Republiky Přestup na Esko (přestup na NAD)


Ve špičku a v sedle polovina spojů dále pokračuje jako linka č. 4
V sedle polovina spojů dále pokračuje jako linka č. 9
4

Martinov - Dílny DP Ostrava - Bedřicha Nikodéma - Čistírny - Sokolovská - Třebovická - Zahrádky - Svinov mosty h. z. Přestup na Esko - Nová Ves vodárna - Hulváky - Prostorná - >Daliborova> - Mariánské náměstí - Dům energetiky - Krajský úřad - Náměstí Republiky Přestup na Esko (přestup na NAD)


Většina spojů dále pokračuje jako linka č. 2
8

Vřesinská - Fakultní nemocnice - Hlavní třída - Rektorát VŠB - Poruba vozovna - Telekomunikační škola - Třebovická - Zahrádky - Svinov mosty h. z. Přestup na Esko - Nová Ves vodárna - Hulváky - Prostorná - >Daliborova> - Mariánské náměstí - Dům energetiky - Krajský úřad - Náměstí Republiky Přestup na Esko (přestup na NAD)


Většina spojů dále pokračuje jako linka č. 1
9

Poruba vozovna - Telekomunikační škola - Třebovická - Zahrádky - Svinov mosty h. z. Přestup na Esko - Nová Ves vodárna - Hulváky - Prostorná - >Daliborova> - Mariánské náměstí - Dům energetiky - Krajský úřad - Náměstí Republiky Přestup na Esko (přestup na NAD)


V sedle pracovních dnů dále pokračuje jako linka č. 2

Ve špičku pokračuje dále v trase:

Dr. Malého - Vítkovice vysoké pece - Český dům - Důl Jeremenko - Kolonie Jeremenko.

11

Zábřeh - Svornosti - Kino Luna - Kotva - Zábřeh vodárna - Rodimcevova - Kpt. Vajdy - Most Mládeže - Nádraží Vítkovice Přestup na Esko - Most Čs. armády - Městský stadion - SPORT ARÉNA - Palkovského - Hulvácká - Ferona - Střelnice - Nová Ves vodárna - Hulváky - Prostorná - >Daliborova> - Mariánské náměstí - Dům energetiky - Krajský úřad - Náměstí Republiky Přestup na Esko (přestup na NAD)

V pracovní dny v době do cca 20.00 pokračuje dále v trase:

Dr. Malého - Vítkovice vysoké pece - Český dům - Důl Jeremenko - Kolonie Jeremenko.

12

Dubina Interspar - Dubina - Antonína Poledníka - Josefa Kotase - Hotelový dům Hlubina - ÚMOb Jih - Most Mládeže - Tylova - Dolní - Palkovského - Ředitelství Vítkovic - Stará ocelárna - Mírové náměstí - Pohraniční - Železárenská - Mariánské náměstí - Dům energetiky - Krajský úřad - Náměstí Republiky Přestup na Esko (přestup na NAD)

V pracovní dny v době do cca 20.00 pokračuje dále v trase:

Dr. Malého - Vítkovice vysoké pece - Český dům - Důl Jeremenko - Kolonie Jeremenko.

18
Linka je v provozu pouze v nočním období.

Dubina Interspar - Dubina - Antonína Poledníka - Josefa Kotase - Hotelový dům Hlubina - ÚMOb Jih - Most Mládeže - Tylova - Dolní - Hulvácká - Ferona - Střelnice - Nová Ves vodárna - Hulváky - Prostorná - >Daliborova> - Mariánské náměstí - Dům energetiky - Krajský úřad - Náměstí Republiky Přestup na Esko (přestup na NAD)


V oblasti centra města, Přívozu a Slezské Ostravy je možné využít tramvajovou linku č. 14 a náhradní tramvajovou dopravu v trasách:

14

Hlučínská - Důl Odra - Sad Boženy Němcové - Muglinovská - Křižíkova - (Plynárny -) Důl Jindřich - Stodolní - Elektra (přestup na NAD) -Výstaviště - Důl Zárubek - Hranečník - Teplotechna - Osada Míru - Kunčičky kostel - Vratimovská - NH učiliště - NH hlavní brána - NH jižní brána

NTD

Hlavní nádraží Přestup na Esko - Náměstí Svatopluka Čecha - Sad Boženy Němcové - Muglinovská - Křižíkova - (Plynárny -) Důl Jindřich - Stodolní - Elektra (přestup na NAD) - Výstaviště


Pro jízdu mezi oběma částmi sítě je nutno využít náhradní autobusovou dopravy, případně využít trolejbusové linky.

NAD za linky 1 2 4 8 9 11 12 18

Náměstí Republiky Přestup na Esko - Elektra

Provoz

Z důvodu vysokého počtu vypravovaných souprav z porubské vozovny, resp. relativně malého počtu vozů z vozovny moravskoostravské došlo před zahájením výluky k dočasnému přesunu některých vozidel do vozovny porubské. Jedná se o vozy KT8D5 ev. č. 1500 - 1506 a 1510 - 1514, vozy Vario LF ev. č. 1344, 1345, 1348 a 1350 a vůz T3G ev. č. 1044, tedy celkem 17 vozů.

Vozovna Poruba tak v době výluky vypravuje celkem 131 kurzů v pracovní dny a 94 kurzů v soboty a neděle, vozovna Moravská Ostrava kurzů 29 v pracovní dny a 23 v soboty a neděle.

V době dopravního sedla navíc dochází k odstavování čtyř souprav v obratišti Nádraží Vítkovice. Standardně by se mělo jednat o jednu soupravu, jeden vůz KT8D5R.N1, jeden vůz K2 a jeden sólo vůz.

Přestupním místem mezi NAD a tramvajovou dopravou se staly zastávky Elektra a Náměstí Republiky. Na zastávce Elektra je přestup mezi autobusem a tramvají relativně použitelný, zastávka Náměstí Republiky je však díky pohybu nespočtu automobilů a autobusů, doplněných tramvajemi, pro cestující dosti nebezpečná, čemuž nepomáhají ani městští policisté, kteří mají plnit funkci jakéhosi „časového ostrůvku“. Skutečnosti nepomáhá ani fakt, kdy v zastávce s jednou nástupní hranou odbavují cestující najednou jak autobus NAD, tak tramvaj.

Trio ev. č. 1254 se přijíždí otočit na trojúhelníku Kolonie Jeremenko zpět ve směru na Dubinu | 3. srpna 2012 | Martin Večeřa Přestup cestujících v zastávce Náměstí Republiky mezi soupravou právě přejíždějící mezi linkami č. 8 a 1 a autobusem NAD | 3. srpna 2012 | Martin Večeřa K2G ev. č. 809 v zastávce Náměstí Republiky | 3. srpna 2012 | Martin Večeřa

Mnoho cestujících si navíc nečte informace uváděné na BUSE panelech vozidel a ani informace na označnících nebo jim nepřikládá žádnou váhu, což vede k jejich četným dotazům na řidiče MHD a potažmo častým zpožděním vozidel MHD. Mnohdy dochází také k situaci, kdy cestující nastupují bez rozmyslu do prvního autobusu, který zastaví na zastávce a až později si uvědomí, že se jedná s pravidelný spoj linky č. 37.

Dne 7. srpna 2012 cca ve 13.30 došlo k poškození pantografu prvního vozu soupravy 1043+1039 a trolejového vedení mezi zastávkou Křižíkova a výhybkou ve směru na Plynárny resp. Důl Jindřich. Nešťastnou shodou náhod se tak stalo v průběhu tramvajové výluky úseku ulice 28. října z důvodu výstavby tramvajových zastávek u Nové Karoliny, kdy byl traťový úsek Nová huť jižní brána - Hlavní nádraží resp. Hlučínská neprůjezdně oddělen od zbytku sítě. Po cca 15 minutách od zablokování tratě, byly na příkaz dispečinku dočasně prodlouženy linky č. 34 a 56 ze zastávky Křižíkova až na zastávku Elektra příp. Výstaviště a spolu s dalšími cca dvěma až třemi autobusy se pokusily alespoň částečně zvládnout nápor cestujících zejména do přestupních uzlů Elektra, Muglinovská a Hlavní nádraží.

Vůz Solaris Urbino 12 ev. č. 7757 zajišťuje operativně prodlouženou linkou 56 náhradní dopravu za náhradní tramvajovou dopravu v době výluky na ul. 28. října z důvodu poškození trolejového vedení u zastávky Křižíkova vozem ev. č. 1043. | 7. srpna 2012 | Tomáš Hranický Vůz Karosa ev. č. 6542 zajišťuje operativně prodlouženou linkou 34 náhradní dopravu za náhradní tramvajovou dopravu v době výluky na ul. 28. října z důvodu poškození trolejového vedení u zastávky Křižíkova vozem ev. č. 1043. | 7. srpna 2012 | Tomáš Hranický Vůz Karosa ev. č. 6542 zajišťuje operativně prodlouženou linkou 34 náhradní dopravu za náhradní tramvajovou dopravu v době výluky na ul. 28. října z důvodu poškození trolejového vedení u zastávky Křižíkova vozem ev. č. 1043. | 7. srpna 2012 | Tomáš Hranický Vůz Solaris Urbino 12 ev. č. 7757 zajišťuje operativně prodlouženou linkou 56 náhradní dopravu za náhradní tramvajovou dopravu v době výluky na ul. 28. října z důvodu poškození trolejového vedení u zastávky Křižíkova vozem ev. č. 1043. | 7. srpna 2012 | Tomáš Hranický Vůz Solaris Urbino 12 ev. č. 7701 zajišťuje náhradní dopravu za náhradní tramvajovou dopravu v době výluky na ul. 28. října z důvodu poškození trolejového vedení u zastávky Křižíkova vozem ev. č. 1043. | 7. srpna 2012 | Tomáš Hranický Vůz Karosa ev. č. 6472 zajišťuje operativně prodlouženou linkou 56 náhradní dopravu za náhradní tramvajovou dopravu v době výluky na ul. 28. října z důvodu poškození trolejového vedení u zastávky Křižíkova vozem ev. č. 1043. | 7. srpna 2012 | Tomáš Hranický První vůz soupravy T3G ev. č. 1043+1039 s poškozeným sběračem. | 7. srpna 2012 | Tomáš Hranický Soupravy T3G ev. č. 1043+1039 s poškozeným sběračem prvního vozu. | 7. srpna 2012 | Tomáš Hranický První vůz soupravy T3G ev. č. 1043+1039 s poškozeným sběračem. | 7. srpna 2012 | Tomáš Hranický Vůz Citelis ev. č. 7024 zajišťuje operativně prodlouženou linkou 34 náhradní dopravu za náhradní tramvajovou dopravu v době výluky na ul. 28. října z důvodu poškození trolejového vedení u zastávky Křižíkova vozem ev. č. 1043. | 7. srpna 2012 | Tomáš Hranický Kolona vozů při poškození trolejového vedení u zastávky Křižíkova vozem ev. č. 1043. | 7. srpna 2012 | Tomáš Hranický Vůz Solaris Urbino 12 ev. č. 7701 zajišťuje náhradní dopravu za náhradní tramvajovou dopravu v době výluky na ul. 28. října z důvodu poškození trolejového vedení u zastávky Křižíkova vozem ev. č. 1043. | 7. srpna 2012 | Martin Mlýnský

Ve 14.30 byly opravné práce na trolejovém vedení dokončeny a kolona vozů se ze zastávky Křižíkova směrem k Elektře postupně rozjela. Přibližně v 15 hodin byl tedy obnoven standardní výlukový provoz (NTD).


© MHD-Ostrava 2005 - 2023
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

7. srpna 2012

Toplist