Rekonstrukce vozovky na ulici 17. listopadu

V první polovině srpna 2017 začala oprava ulice 17. listopadu v Porubě frézováním povrchu silnice mezi okružními křižovatkami s ulicí Průběžnou a s ulicí Slavíkovou. Pokládka nového povrchu je pak spojena s úplnými uzávěrami jednotlivých částí silnice, a tedy i výlukami MHD ve třech etapách (pro veřejnou dopravu jsou první dvě etapy shodné).

1. a 2. etapa

V průběhu první výluky od pátku 18. srpna do neděle 3. září 2017 proběhla pokládka povrchu vozovky od okružní křižovatky s ulicí 17. listopadu (tak, že tato byla celá průjezdná) po okružní křižovatku s ulicí Bedřicha Nikodéma (tak, že tato byla průjezdná jen po své jižní polovině a provoz byl řízen SSZ ze třech směrů).

Linkové vedení bylo následující:

40
Studentské koleje - ... - Čistírny - B. Nikodéma (na Martinovské ul.) - Dílny DP Ostrava (na Martinovské ul.) - J. Skupy - Duha (na Průběžné ul.) - K. Šmidkeho - <O. Synka< - L. Podéště - Opavská - Globus
43
Svinov nádraží - ... - Poruba vozovna - ... - Pustkovec - Duha (na ul. B. Nikodéma východně od okruž. křiž.) - Duha (na Průběžné ul.) - K. Šmidkeho - <O. Synka< - L. Podéště - Opavská
44
Třebovice Tesco - ... - Poruba vozovna - ... - Čistírny - B. Nikodéma (na ul. B. Nikodéma) - Heyrovského - J. Šoupala - Duha (na ul. B. Nikodéma západně od okruž. křiž.) - O. Jeremiáše
47
Plesná - ... - Opavská - ... - O. Jeremiáše - Duha (na ul. B. Nikodéma západně od okruž. křiž.) - Pustkovec - ... - Studentská
48
Hrabová, zóna jih - ... - Svinov mosty h. z. - ... - Pustkovec - Duha (na ul. B. Nikodéma západně od okruž. křiž.) - O. Jeremiáše - Opavská
49
Michálkovice - ... - Sad B. Němcové - ... - Svinov mosty h. z. - ... - Pustkovec - Duha (na ul. B. Nikodéma západně od okruž. křiž.) - O. Jeremiáše - Opavská
Od 24. srpna 2017:
Michálkovice - ... - Sad B. Němcové - ... - Svinov mosty h. z. - Bajkalská - Nám. Družby - Čistírny - B. Nikodéma (na Martinovské ul.) - Dílny DP Ostrava (na Martinovské ul.) - J. Skupy - Duha (na Průběžné ul.) - K. Šmidkeho - <O. Synka< - L. Podéště - Opavská
58
Poruba radnice - ... - Poruba U Nemocnice - Poruba vozovna - ... - Pustkovec - Duha (na ul. B. Nikodéma východně od okruž. křiž.) - J. Šoupala - Heyrovského - B. Nikodéma (na ul. B. Nikodéma) - Dílny DP Ostrava (na Martinovské ul.) - ... - Martinov střed
75
75
Hlučín, aut. nádr. - ... - Plesná, Žižkov - Duha (na Průběžné ul.) - Rektorát VŠB - >Poruba, U Nemocnice>


Z důvodu vysokého počtu stížností na neobsluhování Průběžné ulice ani jednou z linek 48 a 49, byla od 24. srpna 2017 upravena trasa alespoň linky 49 tak, aby obloužila zastávky L. Podéště, O. Synka a K. Šmidkeho.


3. etapa

V průběhu druhé výluky od pondělí 4. září do středy 20. září 2017 probíhá pokládka povrchu vozovky od jižní poloviny okružní křižovatky s ulicí Bedřicha Nikodéma po okružní křižovatku s ulicí Slavíkovou.

Linkové vedení je následující:

43
Svinov nádraží - ... - Poruba vozovna - Slavíkova - Duha - K. Šmidkeho - <O. Synka< - L. Podéště - Opavská
47
Plesná - ... - Opavská - ... - Duha - O. Jeremiáše - ... - Hlavní třída - ... - Studentská
48
Hrabová, zóna jih - ... - Svinov mosty h. z. - Bajkalská - Náměstí Družby - Čistírny - Bedřicha Nikodéma - Heyrovského - Jana Šoupala - Duha - ... - Opavská
49
Michálkovice - ... - Sad B. Němcové - ... - Svinov mosty h. z. - Bajkalská - Náměstí Družby - Čistírny - Bedřicha Nikodéma - Heyrovského - Jana Šoupala - Duha - ... - Opavská
58
Poruba radnice - ... - Poruba U Nemocnice - Poruba vozovna - ... - Pustkovec (na ul. 17. listopadu jižně od okruž. křižovatky) - Otakara Jeremiáše - Duha - ... - Martinov střed
75
75
Hlučín, aut. nádr. - ... - Plesná, Žižkov - Duha - ... Rektorát VŠB - >Poruba, U Nemocnice>

© MHD-Ostrava 2005 - 2024
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

6. září 2017

Toplist