Vykolejení soupravy vozů T3G ev. č. 1014 + 978 dne 24. 5. 2018

Ve čtvrtek 24. 5. 2018, cca v 15.30 hod. došlo v křižovatce ulic 28. října a Nádražní při odbočování soupravy vozů T3G ev. č. 1014 + 978 k vykolejení zadního podvozku vozu ev. č. 978, tedy zadního vozu soupravy. Stalo se tak v místě výhybky sloužící k přímé jízdě ve směru od zastávky Výstaviště k zastávce Karolina či k jízdě vpravo k zastávce Elektra. Souprava výše uvedených vozů nasazená na odpolední část kurzu 11/417 se režijně přesouvala z obratiště Hranečník do vozovny Moravská Ostrava.

Vykolejení soupravy způsobilo značné komplikace v jedné z hlavních křižovatek v centru města. Průjezd tramvajových vlaků byl blokován jak obousměrně na trati ve směru na Výstaviště, resp. Hranečník a Novou huť, tak jednosměrně na trati ve směru na Hlavní nádraží, resp. Hlučínskou. Volný byl tedy pouze směr od zastávky Elektra směrem z centra města. V odříznutém úseku bylo uvězněno 10 tramvajových vlaků.

Vykolejená souprava vozů T3G ev. č. 1014+978 v křižovatce ulic 28. října a Nádražní | 24. května 2018 | Martin Večeřa Pohled na střet jednotlivých vozů soupravy vlivem vykolejení vozu ev. č. 978 | 24. května 2018 | Martin Večeřa Celkový pohled na situaci po vykolejení soupravy vozů T3G ev. č. 1014+978 | 24. května 2018 | Martin Večeřa

V cca 15.40 hod. začaly tramvajové soupravy za pomoci dopravního dispečinku projíždět taktéž ve směru na Elektru, kam byly odkloněny také tramvajové soupravy nasazené na linky č. 4, 6, 10 a 12. V podobnou dobu začala být zabezpečována taktéž náhradní autobusová doprava na celém odříznutém úseku. Přibližně v 16.10 hod. došlo k odstranění předního vozu vykolejené soupravy ev. č. 1014 z místa nehody. Tímto byl zabezpečen značně jednodušší průjezd tramvajových vlaků po ulici Nádražní. V 16.45 hod. byl z místa nehody i druhý vůz soupravy ev. č. 978. Po kontrole výhybky byl následně obnoven standardní tramvajový provoz.

Tramvaje uváznuté na odříznuté části sítě vlivem vykolejení soupravy T3G ev. č. 1014+978 | 24. května 2018 | Martin Večeřa Solaris Urbino 12 ev. č. 7783 nasazený na linku NAD vlivem vykolejení soupravy T3G ev. č. 1014+978 v zastávce Karolina | 24. května 2018 | Martin Večeřa Solaris Urbino 12 ev. č. 7783 nasazený na NAD vlivem vykolejení přijíždí do nástupní zastávky Hranečník | 24. května 2018 | Martin Večeřa Souprava vozů T3R.E ev. č. 968+948 mimořádně ukončuje svou jízdu v terminálu Hranečník. Důvodem bylo vykolejení soupravy vozů T3G ev. č. 1014+978 v centru města | 24. května 2018 | Martin Večeřa

Vzhledem k zásadnímu ovlivnění provozu linek veřejné dopravy však k nepravidelnostem docházelo i nadále. V průběhu celého odstraňování nehody byly značně ovlivněny taktéž další autobusové linky vedené úsekem ulice 28. října okolo zastávky Karolina. Do provozu těchto linek tak kromě značné hustoty individuální automobilové dopravy vlivem uzavírky mostů na ulici Rudné zasáhl komplikovaný průjezd vozidel křižovatkou ulic 28. října, Nádražní a Na Karolině. Značných zpoždění tak dosahovaly také autobusy linek č. 21, 31, 81, 387, 443, 532 a 552.

Dle v současné době dostupných informací mohlo být příčin vykolejení několik. Případné další informace budou doplněny.


© MHD-Ostrava 2005 - 2023
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

24. května 2018

Toplist