Nasazení vozů „T“ do konce 80. let

Míjení tramvaje T3 na lince 12 se soupravou T2 na lince 4 u obchodního domu Ostravica | 8. dubna 1976 | archív František Zahnáš Souprava neidentifikovatelných tramvají T3 na lince 2 v dnešní křižovatce 28.řijna x Nádražní | 8. dubna 1976 | archív František Zahnáš První vozy T1 byly do Ostravy dodány roku 1955. Vozy byly od 1.5.1955 nasazeny na vložených spojích linky 2 v trase Mírové náměstí – Hlavní nádraží. Od 1.6. byly přesunuty na vložené kurzy linky 1 v trase Mírové náměstí – Petřkovice, nádraží. 29.7.1955 je pro tento typ zavedena linka H v trase Hulváky – Výstaviště. 19.11.1955 byly vozy T1 po vybudování propojky Hranečník - Výstaviště přemístěny ze zrušené linky H na prodlouženou linku 9 v trase Hulváky – Kunčice, NHKG. 10.12.1956 byla zavedena nová linka 10 v trase Výstaviště – Svinov, nádraží, která byla obsazena typem T1. Od 27.7.1957 jsou vozy T1 též nasazeny na linku 3, které za rok následují i první vozy T2. Od 7.12.1959 jsou na linku 9 nasazeny soupravy vozů T1 a T2, které jsou od roku 1960 nasazeny i na špičkové kurzy linky 3.

Tramvaj T3 ev.č. 774 odstanicovala v zastávce Elektra a směřuje do Hrabůvky na lince 12 | 8. dubna 1976 | archív František Zahnáš Tramvaj T3 přijíždí na lince 13 do zastávky Výstaviště | 8. dubna 1976 | archív František Zahnáš Od 3.4.1960 jsou sólo vozy T1 nasazeny na linku 17 v trase Zábřeh, sídliště – Poruba, vozovna. 10.5.1961 došlo k nasazení sólo vozů T1 a T2 na linku 4 v trase Výstaviště – Svinov, nádraží. Od 26.6.1961 byly na linku 4 nasazeny kapacitnější soupravy. 27.5.1962 byly sólo vozy T nasazeny na linku 18 (Výstaviště – Zábřeh, sídliště). 23.10.1964 byly na linku č. 2 nasazeny vlaky 2xT, roku 1967 se na této lince objevil i typ K2. 1.2.1965 byly vozy T1 nasazeny na novou linku č. 8 v trase Výstaviště – Poruba vozovna, které od 9.4.1967 doplnily vozy K2 (trasa změněna Hlavní nádraží – Poruba, vozovna), avšak jen v pracovní dny. Od 1.7.1967 byly linky 17 a 18 přeznačeny na č.10 a 11.

Vůz T3 ev.č. 788 na dnes pravidelně nepoužívané trati v Horní ulici na lince 12 | 27. července 1984 | František Zahnáš
Vůz T3 ev.č. 782 na lince 18 přijíždí do zastávky Výstaviště | 21. července 1982 | František Zahnáš 1.5.1970 byla zavedena nová linka 12 v trase Výstaviště – Hrabůvka smyčka (kostel) a obsazena sólo vozy T3. 28.10.1972 vznikla jako náhrada linky 7 linka 13 v trase Hranečník – Výškovice, smyčka se sólo vozy T3. 1.12.1973 vznikla nová linka 7 v trase Výškovice, smyčka – Poruba, smyčka (Vřesinská), na kterou byly nasazeny sólo vozy T1 a T2. 1.9.1975 došlo ke zrušení trati do Hrabové, Ščučí kvůli výstavby nové Místecké ulice. Tramvaje linky 1 od té doby končily na nové smyčce Kino Edison. Na linku 1 byly na konci provozu vypravovány i sólo vozy T3, které však mohly nejdále do Petřkovic na trojúhelník. Od 1.4.1976 byly vyloučeny zastaralé a pomalé dvounápravové tramvaje z centra města. K2 ev.č. 805 na lince 3 projíždí smyčkou Poruba (Vřesinská) | 21. července 1982 | František Zahnáš
2 soupravy na linkách 14 a 12 v čele s vozy T3M ev.č. 711 a T3 ev.č. 767 čekají na odjezd před nástupními zastávkami smyčky Josefa Kotase | 21. července 1982 | František Zahnáš Došlo tak ke zkrácení linky 1 do trasy Černý potok (Hlučínská) – Hlučín. Jako náhrada vnitroměstského úseku linky byly zavedeny linky 14 a 15. Linka 14 v trase Černý potok – Kino Edison a linka 15 v trase Černý potok – Josefa Kotase. Obě dvě linky byly obsazeny sólo vozy T3. 1.11.1977 byla zavedena nová linka 6 v trase Výstaviště - Martinov, která byla obsazena sólo vozy T1 a T2. 1.4.1978 byla zavedena linka 16 v trase Výstaviště – Výškovice, smyčka také se sólo vozy T1 a T2. 1.7.1978 došlo k zavedení mechanického odbavování cestujících a soupravy T1 byly rozpojeny. Nahrazeny byly soupravami vozů T2. Od 28.8.1979 byly na linku 9 trvale nasazeny soupravy vozů T2. Soupravy se od 1.11.1979 vypravovaly i na linku 14, avšak s vozy T3.

Souprava tramvají T3 v čele s vozem ev.č. 734 ve smyčce Hlavní nádraží | 21. července 1982 | František Zahnáš T1 ev.č. 512 na lince č. 3 na tehdejší Gottwaldově tříde v Porubě (dnešní ul. Opavská) | 21. července 1982 | František Zahnáš Od 19.6.1980 byly na špičkové kurzy linek 7 a 10 vypravovány v pracovní dny soupravy T2. Jen o pár dní na to, od 24.6.1980 došlo k nasazení souprav  na linku 15 v podání vozů T3, avšak jen v pracovní dny. Roku 1981 vnikly 2 nové linky. Linka 17 (od 1.5.1981) v trase Josefa Kotase – Poruba, vozovna a linka 18 (Od 1.6.1981) v trase Josefa Kotase – Hranečník. Obě dvě linky byly obsazeny sólo vozy. Linka 17 sóly T1 a linka 18 sóly T3. O prázdninách roku 1982 byly soupravy T3 nasazeny i na linky 12 a 13. Na počátku 80. let byl zaveden provoz souprav v soboty a neděle na linkách 7 a 10. Vozy K2 byly na lince 8 provozovány celotýdně. V dubnu 1983 byl obnoven provoz souprav vozů typu T1 a to na špičkových kurzech linky 17. Od roku 1984 byly na lince 17 soupravy nasazeny celodenně. Vlaky T1 se od tohoto roku objevovaly i na lince 3 a výjimečně i na lince 9. Od 15.11.1985 byly na linku 5 nasazeny soupravy vozů T2R. Noční provoz však stále zabezpečovaly tramvaje dvounápravové a to až do 2.2.1986. 20.6.1986 byl po 31 letech a bez mála 2 měsících ukončen provoz prvních tramvají typu T v Ostravě, typu T1.

Vůz T3M ev.č. 703 na lince 15 ve společnosti dnes historického vozu 50 na lince 1 v dnešní smyčce Hlučínská | 1. listopadu 1982 | František Zahnáš Souprava tramvají T1 v čele s vozem 507 na lince 17 po odstanicování v dnešní zastávce Telekomunikační škola ve směru do Poruby | 21. června 1983 | František Zahnáš Vůz T1 ev.č. 533 s okny typu T3, která dostala při GO na lince 3 v zastávce Nová Ves vodárna | 20. července 1983 | František Zahnáš Souprava vozů T2 podjela pod podjezdem trati ČSD v Přívoze a míří do Martinova - František Zahnáš - 28.8.1985 | 0. 0000 | František Zahnáš


© MHD-Ostrava 2005 - 2024
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)