Úprava písma na čelních transparentech

Na některých vozech se objevila nová data nahraná v čelních BUSE transparentech v podobě úprav písem a stylů zobrazování cílové zastávky. Zřejmý cíl zlepšit čitelnost transparentů je chvályhodný a v mnoha případech se podařil, jakožto i respektování pravidel českého pravopisu vložením čárky mezi název městské části a ulice. Rovněž je ale zřejmé, že celý proces je teprve v jakési první fázi, kdy bude mít spoustu nesrovnalostí.

Duben 2011

Vůz ev. č. 6532 na zastávce Svinov mosty s nove nahranými daty v transparentech s velkým písmem. | 8. dubna 2011 | Tomáš Hranický Vůz ev. č. 6468 na zastávce Svinov mosty s nove nahranými daty v transparentech s velkým písmem. | 8. dubna 2011 | Tomáš Hranický Vůz ev. č. 6464 na zastávce Svinov mosty s nove nahranými daty v transparentech. | 8. dubna 2011 | Tomáš Hranický Vůz ev. č. 6492 na zastávce Sad Boženy Nemcové s nove nahranými daty v transparentech s upraveným písmem. | 8. dubna 2011 | Tomáš Hranický Vůz ev. č. 4283 u zastávky Sad Boženy Nemcové s nove nahranými daty v transparentech s upraveným písmem. | 8. dubna 2011 | Tomáš Hranický

 • U některých známých a jednoznačných konečných zastávek bylo upuštěno od zobrazování městské části za účelem použití jednořádkového textu:
  ,,Sad B. Němcové"; ,,Mírové náměstí"; ,,Alšovo náměstí"; ,,Mitrovice"; bylo také upraveno písmo textů ,,Poruba vozovna" nebo ,,Hrabová zóna jih" na jeden řádek, ale bohužel byly také možná zbytečně očesané názvy jako ,,Vřesinská"; ,,Hlučínská"; ,,Zátiší"; ,,Poliklinika"; ,,Klášterského".

 • Opět se upustilo od zobrazování piktogramů (autobus, vlak, kříž) u konečných zastávek.

 • U varianty, kde je zobrazen na druhém řádku i důležitý nácestný úsek, bylo pro konečnou zastávku zvoleno větší písmo než pro řádek druhý:
  ,,Mírové náměstí | přes: Romo"; ,,Václavovice točna | přes Lapačku".

 • U varianty, kde vejde název městské části i konečné zastávky (pokud přímo název městské části není v názvu zastávky již obsažen) na transparent do jednoho řádku, jsou tyto odděleny čárkou:
  ,,Poruba, Opavská"; ,,Plesná, Globus".

 • A poslední spatřená varianta je ta, kdy název městské části je tenkým písmem na prvním řádku a název konečné zastávky silnějším písmem na řádku druhém:
  ,,Moravská Ostrava | Křižíkova"; ,,Poruba | Studentské koleje"; ,,Moravská Ostrava | Plynárny"; ,,Poruba | Otakara Jeremiáše".

 | 9. dubna 2011 | Tomáš Hranický | 12. dubna 2011 | Tomáš Hranický | 12. dubna 2011 | Tomáš Hranický | 12. dubna 2011 | Tomáš Hranický | 12. dubna 2011 | Tomáš Hranický Souprava T6A5 v čele s vozem ev. č. 1125 přijíždí na zastávku Dolní. | 14. dubna 2011 | Tomáš Hranický Souprava T3R.P v čele s vozem ev. č. 1024 přijíždí na smyčku Vřesinská. | 14. dubna 2011 | Tomáš Hranický Souprava T3SUCS v čele s vozem ev. č. 955 na výstupní zastávce Vřesinská. | 14. dubna 2011 | Tomáš Hranický Vůz T6A5 ev. č. 1137 přijíždí k zastávce Trebovická. | 17. dubna 2011 | Tomáš Hranický Vůz ev. č. 4254 ve Vřesině. | 17. dubna 2011 | Tomáš Hranický

Červen 2011

Dubnová varianta měla stále jeden nedostatek, kdy pokud byla konečná zastávka bez názvu městské části zobrazena velkým písmem, bylo vše nadmíru uspokojivě čitelné, avšak pro cestující, kteří nevědí, kde se konkrétní zastávka nachází a není to z jejího názvu patrné, byl nápis bez městské části mnohdy nic neříkající. Naopak pokud byla zobrazena městská část a nápis na transparentu byl rozmístěn do dvou řádků o stejně velkém písmu, byl mnohdy až příliš malý název konečné zastávky na čelním transparentu. Toto vše řeší nový styl zobrazování kombinací ,,městská část | konečná zastávka", kdy je využita celá výška panelu jako v případě výše vizualizované varianty linky 36 přes Romo. Název městské části je tak zobrazen tenkým písmem a název konkrétní konečné zastávky, který je brán jako důležitější a přesná informace, je zobrazen větším deset bodů vysokým písmem.

(Na první fotografii je chyba, kdy je zastávka Globus zařazena do městské části Poruba ne místo Plesné.)

 | 19. června 2011 | Tomáš Hranický | 20. června 2011 | Tomáš Hranický

 • Je zobrazen na druhém řádku i důležitý nácestný úsek:

 • Název městské části je tenkým písmem na prvním řádku a název konečné zastávky větším písmem na řádku druhém:
Prosinec 2011

,,Kocourkov je smyšlená obec, která je dějištěm mnoha komických historek o kocourkovských obyvatelích, kteří dělají vše neúčelně a neúspěšně..."
        Wikipedie

     

I přes maximální propracovanost varianty z června 2011 tato nikdy nebyla aplikována jednotně na všechny cíle zobrazované na čelních BUSE transparentech. Od posledních listopadových dnů se začala na vozech objevovat varianta další a to v podobě pravděpodobně nejjednodušší, ale také nejméně informací podávající. Je zobrazován pouze strohý název konečné zastávky nejvyšším a nejsilnějším písmem, jaké software pro práci s BUSE panely standardně nabízí.

 | 0. 0000 | Tomáš Hranický Škoda 14Tr ev. č. 3255, Most M. Sýkory. | 1. prosince 2011 | Tomáš Hranický Solaris Trollino ev. č. 3704, Ceskobratrská. | 1. prosince 2011 | Tomáš Hranický Solaris Urbino ev. č. 7720, ÚAN. | 1. prosince 2011 | Tomáš Hranický T3R.P. ev. č. 1004, Námestí Republiky. | 1. prosince 2011 | Tomáš Hranický T3G ev. č. 1030, Námestí Republiky. | 1. prosince 2011 | Tomáš Hranický

Nová varianta je paradoxně hůř čitelná než ta červnová a to zejména z důvodu širšího fontu nového písma. Stává se tak, že již v dálce písmo splývá a celý text je hůře čitelný.


© MHD-Ostrava 2005 - 2023
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

1. prosince 2011

Toplist