T3R.EV

T3R.EV ev. č. 8209 projíždí při DOD v r. 2021 areálem dílen v Martinově | 2. října 2021 | Martin Večeřa

V roce 2004 se vozový park ostravských tramvají rozšířil o další typ vozu modernizovaného za pomoci výzbroje TV Europulse. Následoval tak dva vozy T3R.E ev. č. 948 a 968. Pro rekonstrukci byl zvolen původní vůz T3 ev. č. 729, ze kterého však ve voze modernizovaném zůstalo pramálo původních dílů a součástí.

pohled na interier vozu T3R.EV ev. č. 1301 | 16. března 2019 | Radim Klement pohled na kabinu řidiče ve voze ev. č. 1301 | 16. března 2019 | Radim Klement řídicí pult vozu T3R.EV ev. č. 1301 | 16. března 2019 | Radim Klement

Při této modernizaci byla použita, poprvé v Ostravě, skříň typu VarCB3, která byla novostavbou firmy Pragoimex jako svařovaná, lehké ocelové konstrukce s antikorozní úpravou. Původní Kardausův design čel tramvají T3 byl změněn na design čel architekta Pelikána. Tato čela, se skly finské firmy Finn Lamex, byla ke skříni přilepena. Vzhledem k celkové úpravě vizuálu čel bylo přistoupeno k dosazení hliníkových, vně výklopných dveří od fy Pars Komponenty s IGE pohony.


Jediný ostravský vůz T3R.EV však zůstal jediným s tímto designem v České republice. Dalších vozů s kombinací skříně VarCB3 a čel architekta Pelikána však přece jenom několik vzniklo. Celkem 17 vozů jezdí v chorvatském Osijeku a 2 vozy v ruském Volgogradu, všechny však se stejnosměrnou výzbrojí TV Progress.

T3PV.O ev. č. 0716 se blíží k osijecké zastávce Zrinjevac | 12. července 2009 | Martin Večeřa Interier osijeckých vozů T3PV.O | 12. července 2009 | Martin Večeřa
vzhled osijeckých vozů T3PV.O
vlevo: vůz ev. č. 0716 se blíží k zastávce Zrinjevac, vpravo: interier

K pohonu ostravského vozu, jak bylo předesíláno výše, slouží výzbroj TV Europulse, jež doplňují trakční motory TAM 1004 C/R o celkovém výkonu 360 kW. Napájení obvodů a palubní sítě obstarává statický měnič SMTK 6,3. Instalována je také vozová baterie fy SAFT – FERAK typu 17 KPH 100 P. Nicméně největší rozdíl oproti vozům T3R.E je v použitých podvozcích. U tohoto vozu byly dosazeny rekonstruované původní podvozky, které mají zcela nový rám, a zároveň jej doplňuje další vypružení. Označeny jsou typem KOMFORT.

V prvních měsících po zařazení se vůz ev. č. 1301 vyskytoval v provozu velice sporadicky, jelikož sloužil pro vedení s ním dodaného vlečného vozu VV60LF ev. č. 301. Celá souprava, známá již pod slangovýmy výrazy "bulwa" s "vlekem", "vajcem" či "vagónkem", se tedy do provozu s cestujícími zařadila až v pátek 18. 8. 2006. Vůz T3R.EV předtím několik měsíců bloudil po Ostravě sám kvůli problémům s podvozky vozu ev. č. 301. Zkušební jízdy byly dokonce přerušeny vykolejením vlečného vozu 301 na Martinovské ulici v oblouku před křižovatkou Martinovská x Opavská, přičemž vykolejení se vlečný vůz ev. č. 301 dočkal ještě nekolikrát.

Služební vůz

Na konci druhého desetiletí 21. století se Dopravní podnik Ostrava a.s. začal poohlížet po náhradě svých pracovních tramvajových vů, mezi které patří vozy T3 ev. č. 8201 (cvičný), 8204 (brousicí) a 8208 (měřicí). Vozy pochází z 60. a 70. let 20. století a mají již tak mnoho za sebou. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto, že vozy ev. č. 8201 a 8208 nahradí jiné víceúčelové vozidlo, kterým se nakonec stane právě vůz T3R.EV ev. č. 1301. Důvodem jeho výběru byla také jeho odlišnost ve vozovém parku Dopravního podniku Ostrava a.s.

Dne 9. 7. 2019 tak bylo vypsáno 1. výběrové řízení s názvem Přestavba stávajícího vozidla typu T3R.EV na víceúčelové drážní vozidlo. Toto výběrové řízení s předpokládanou hodnotou 1,4 mil Kč bez DPH počítalo s rekonstrukcí jediného vozu T3R.EV na víceúčelové drážní vozidlo sloužící jako:

 • cvičný vůz - úpravy měly zahrnovat:
 • odstranění zástěny řidiče,
 • výměnu řidičského pultu za pult obdobný typu užitému ve vozech VarioLF,
 • výměnu zadního stanoviště za stanoviště obdobné typu užitému ve vozech VarioLF,
 • instalaci pultu instruktora,
 • zrušení pravého dveřního křídla a s tím související úpravy.
 • měřicí vůz - úpravy měly zahrnovat:
 • instalaci prohlížecího stanoviště na střeše vozidla,
 • instalaci technického zázemí pracovníků,
 • instalaci kamerového systému snímajícího trolejové vedení,
 • instalaci měřicí lišty pantografu,
 • instalaci měřicího zařízení pro měření výšky, klikatosti a rázů na měřicí lištu.

Zároveň mělo dojít k instalaci výstražných majáků na obě čela vozidla a klimatizace stanoviště řidiče. Toto výběrové řízení však bylo dne 19. 11. 2019 zrušeno.

Nové 2. výběrové řízení s již vyšší předpokládanou hodnotou 2 mil Kč bez DPH bylo vypsáno dne 7. 8. 2020. Na rozdíl od předchozího bylo zadání 2. výběrového řízení zacíleno zejména na úpravy související s rekonstrukcí na cvičný vůz. Výše uvedené požadavky byly implementovány i do tohoto výběrového řízení, jedinou úpravou bylo doplnění dělící příčky umístěné před druhými dveřmi vozidla. Vůz měl být dále vybaven přípravou pro instalaci měřicích technologií. Ani toto výběrové řízení však nebylo úspěšné a bylo zrušeno dne 16. 11. 2020.

V roce 2021 si pak vůz rekonstruoval Dopravní podnik Ostrava a.s. vlastními silami s úpravami dle druhého výběrového řízení. Od srpna roku 2021 tak vůz obdržel zařízení určené pro provoz jako cvičný vůz včetně odstranění zástěny řidiče, zaslepení jednoho křídla předních dveří, výměny řídicího pultu a doplnění pultu instruktora. Navíc běla změněna dispozice sedadel v interiéru, kde jsou v přední části instalována sedadla v rozmístění 2+2. Zadní část od přední je pak oddělena dosazenou zástěnou.

Vůz T3R.EV ev. č. 8209 v areálu porubské vozovny po dokončení rekonstrukce | 7. září 2021 | archiv MHD-Ostrava Vůz T3R.EV ev. č. 8209 po dokončení rekonstrukce na cvičný vůz | 7. září 2021 | archiv MHD-Ostrava Vůz T3R.EV ev. č. 8209 po dokončení rekonstrukce na cvičný vůz | 7. září 2021 | archiv MHD-Ostrava Vůz T3R.EV ev. č. 8209 po dokončení rekonstrukce na cvičný vůz | 7. září 2021 | archiv MHD-Ostrava Vůz T3R.EV ev. č. 8209 po dokončení rekonstrukce na cvičný vůz | 7. září 2021 | archiv MHD-Ostrava Vůz T3R.EV ev. č. 8209 po dokončení rekonstrukce na cvičný vůz | 7. září 2021 | archiv MHD-Ostrava

V budoucnosti je také počítáno s doplněním zařízení určených pro užití v měřicím voze. V tuto chvíli tak vůz ev. č. 8209 nahrazuje pouze vůz T3 ev. č. 8201 (cvičný), vůz ev. č. 8208 (měřicí) nahradí až později.


Přehled vozů

© MHD-Ostrava 2005 - 2023
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

8. září 2021

Toplist