Motorové vozy Společnosti moravských místních drah ev. č. 18/II - 21/II

Barborka projíždí kolejištěm tzv. Zahrady | 15. června 1995 | Jiří Kocich
Barborka tehdejšího ev. č. 8021 projíždí přes tzv. „zahradu“, foto: Jiří Kocich

Motorové vozy Společnosti moravských drah (SMMD) ev. č. 18/II - 21/II určené pro moravskoostravské místní dráhy (MOMD) vznikly jako náhrada vozů shodných evidenčních čísel, které si dopravce pořídil v roce 1905 z Královopolské strojírny. Vozy, určené pro prodloužení trati z Hulvák do Svinova, byly menších rozměrů než vozy ostatní. I to mohlo být následně příčinou jejich náhrady vozy většími, o kterých je řeč v tomto článku.

Předlohou vozů se staly čtyři vozy ev. č. 22 - 25 vyrobené pro provoz na MOMD Kopřivnickou továrnou na stavbu vozů v r. 1919. Celá série vozů ev. č. 18/II - 27 a odvozených se následně stala typickou pro ostravský tramvajový provoz.

Technický popis a dodávky

Všechny 4 vozy ev. č. 18/II - 21/II byly kompletovány v dílnách SMMD z komponentů dodaných různými dodavateli. Spodek vozu byl vyroben z ocelových profilů, dřevěná kostra vozové skříně pak byla dodána Kopřivnickou továrnou na stavbu vozů. Typickým pro ostravský provoz bylo vybavení kostry vozové skříně v podokenní části mořenými peřejkami. Meziokenní část skříně byla oplechovaná a zeleně natřena. Dveřní vstupy byly šířky 820 mm. Elektrickou výzbroj dodala společnost AEG Union ještě pro původní vozy shodných ev. č. Ta disponovala kontrolery typu SP pro 5+4 stupně jízdy a 7 stupňů brzdy. Elektromotory GE 58A však byly výkonově slabé (2 x 28 kW), a tak byla celá výzbroj nahrazena jinou, modernější, již v r. 1930. Jednalo se o elektrickou výzbroj s kontrolery P4 výrobce Československé závody Brown-Boveri a elektromotory TM 60 výrobce Českomoravská-Kolben o podstatně vyšším hodinovém výkonu 2 x 48 kW.

Vozy byly 8,93 m dlouhé, 2,6 m široké a 3,4 m vysoké. Rozvor náprav byl 3,8 m. Ve vozidle se mohlo na dřevěných lavicích usadit 28 cestujících. Dalších 42 cestujících mohlo cestovat ve stoje. Vozy byly vybaveny od počátku provozu lyrovými sběrači proudu. Hmotnost vozů byla 12 tun. Vozy od výroby disponovaly tzv. talířovými spřáhly.

  • rok 1922 (4 vozy) ... 18/II – 21/II.

Dvěma vozům ev. č. 19/II a 20/II se po útrapách 2. světové války v r. 1948 nevyhla rekonstrukce, která pozměnila jejich vzhled. Vozová skříň byla prodloužena na 9,09 m, což znamenalo prodloužení plošin, na které byly instalovány dvojdílné teleskopické dveře šířky 980 mm. Zároveň došlo ke zrušení větracích okének a tím také ke změně výšky vozu. Hmotnost vzrostla na 12,2 t. Mimo výše uvedené rekonstrukce vozů ev. č. 19/II a 20/II proběhlo na všech vozech v průběhu let několik úprav. Mimo technické sjednocování elektrické výzbroje s novějšími vozy se některé úpravy týkaly cestujících či byly jimi i zaznamenány. V r. 1927 se na vozech objevila spřáhla s tzv. pražskou hlavou, v r. 1930 pak byla sklápěcí zábradlí v nástupních otvorech nahrazena odnímatelnými brankami. Na počátku 30. let 20. století se pak v meziokenním prostoru objevil krémový lak místo zeleného. Následně se měnil i informační systém na vozech, vozy obdržely také dveře a ukazatele směru jízdy. V 50. letech 20. století pak vozy obdržely pantografové sběrače.

Provoz a vyřazování

Vozy byly po celou dobu svého provozu vypravovány z hlavních vozovem provozu. Nejdříve se jednalo o původní vozovnu existující v letech 1902 - 1929 nahrazenou od 5. 12. 1929 vozovnou na Křivé ulici, kam vozy spadaly až do svého vyřazení z osobního provozu. Z těchto vozoven byly vypravovány na všechny výkony tramvajové dopravy. Provozní zajímavostí je to, že byly vozy z výroby vybaveny přepážkou oddělující oddíly II. a III. vozové třídy. II. vozová třída byla tarifně zrušena v r. 1924, čímž přepážka ztratila svůj smysl.

Stav vozu 20/II po rekonstrukci z r. 1948 | 1. ledna 1974 | archív František Zahnáš
Motorový vůz ev. č. 20/II odbočuje z tehdejší Dimitrovovy třídy (Nádražní ul.) do třídy Gottwaldovy (28. října), foto: archiv Františka Zahnáše

Vyřazování vozů započalo v r. 1965, tedy po 43 letech provozu. V tomto roce byl vůz ev. č. 18/II převeden mezi služební vozy vrchní stavby a vůz ev. č. 21/II se stal po vzoru jiných podobných vozů v celém Československu vozem ostravských dětí, nám známou „Barborkou“. Následující rok, tedy v roce 1966, byly zbylé dva vozy série ev. č. 19 a 20 taktéž převedeny mezi služební vozy vrchní stavby. Vůz ev. č. 20 pak byl přestavěn pro účely broušení tratí.

Motorový vůz ev. č. 18/II jako služební vůz vozovny Poruba | 1. ledna 1980 | archív František Zahnáš Při rozlučkové jízdě na trati do Hlučína byl zvěčněn také pracovní vůz ev. č. 18/II | 28. listopadu 1982 | Josef Kvasil Motorový vůz ev. č. 20/II při přepravě nákladního vozu v zastávce Výstaviště | 1. ledna 1984 | Josef Kvasil Motorový vůz ev. č. 20/II při přepravě nákladního vozu v zastávce Výstaviště | 1. ledna 1984 | Josef Kvasil motorový vůz 19/II ve stavu jako služební vůz s rekonstruovanou skříní z r. 1948 | 1. ledna 1985 | Josef Kvasil
Motorové vozy ev. č. 18/II, 19/II a 20/II jako pracovní vozy, foto: archiv Františka Zahnáše, archiv Josefa Kvasila

Vyřazování

  • rok 1964 ... 21/II (převeden mezi služební - vůz ostravských dětí),
  • rok 1965 ... 18/II (převeden mezi služební),
  • rok 1966 ... 19/II (převeden mezi služební), 20/II (převeden mezi služební - brousicí).
Historický vůz ev. č. 21/II

S historickými vozidly této série je to poněkud složitější. V současné době zachovaný vůz ev. č. 21/II totiž není úplně typickým zástupcem rodiny historických vozů. Do provozu s cestujícími byl naposledy nasazen v květnu roku 1964, v řijnu shodného roku pak byl převeden mezi služební vozy a postupně na něm začaly být prováděny úkony k uvedení do stavu, kdy by mohl sloužit především malým dětem jako vůz mateřských škol.

Oddíl pro cestující byl vybaven podlahou pokrytou gumovým kobercem a interiérem ozvláštněným barevnými výjevy ze známých večerníčků. Z vnějšího pohledu byla zásadní změna lakování vozu, který byl nově v podokenní části světle zelený až zelenomodrý, v okenní části bílý. Vše bylo doplněno oranžovými prvky. Na bocích vozu byly doplněny výrazné oranžové nápisy se jménem tramvaje. Tabulky s pojmenováním se objevily i na čelech vozu, vůz však nedisponoval označením evidenčním číslem. Pro malé děti by navíc nebylo možné zdolat vysoké nástupní schody, a tak byly tyto upraveny vložením jednoho stupně navíc. Takto upravená a nově pojmenovaná „Barborka“ si svou premiéru odbyla dne 1. 5. 1965 v čele prvomájového průvodu.

Barborka ev. č. 21/II a Brňák ev. č. 62 v hale vozovny na Křivé ulici | 27. května 1977 | archiv mhd-ostrava
„Barborka“ v roce 1977 ve vozovně na Křivé ul., archiv MHD-Ostrava

V průběhu následujících let byl vzhled vozu mírně pozměněn. Z počátku se jednalo o úpravy malé. Byly vyměněny tabulky se jménem vozu na čelech za jiné, výraznější a na voze byla doplněna také evidenční čísla. Lak vozu byl následně změněn v podokenní části na modrý, který byl však světlejšího odstínu, než je tomu dnes. Oranžové prvky však byly zachovány. Roku 1988 došlo k přečíslování vozu do řady vozů služebních, a tak se vůz nově honosil ev. č. 8021. Následující změnou bylo doplnění vozu o nástřešní reklamní poutače.


„Barborka“ ev. č. 21 pohledem Československé televize v r. 1985

Barborka ev. č. 21/II ve smyčce Výstaviště | 1. ledna 1984 | Robert Kubica Barborka ev. č. 21/II se chystá na speciální jízdu | 15. září 1984 | Josef Kvasil Barborka ev. č. 21/II při speciální jízdě ve smyčce Výškovice | 15. září 1984 | Josef Kvasil Barborka ev. č. 21/II opouští zastávku Nová Plzeň | 15. září 1984 | Robert Kubica
„Barborka“ v 80. letech 20. století, foto: Robert Kubica, Josef Kvasil

Zásadní změnou vnějšího vzhledu si „Barborka“ prošla přes 100letým výročím MHD v Ostravě, tedy před konáním oslav v r. 1994, kdy došlo k náhradě laku lakem novým v tmavším odstínu modré barvy a také k náhradě oranžových prvků laku prvky bílými a tmavě modrými. Bílým se také stal nově nápis „Barborka“ na bocích vozu.

Barborka při průvodu historických vozidel ke 100. letům MH v Ostravě u hlavního nádraží | 10. června 1994 | Oldřich Vízner Historické vozy při přípravě jízdy ku příležitosti 100. výročí MHD v Ostravě | 10. června 1994 | Oldřich Vízner Historické vozy při přípravě jízdy ku příležitosti 100. výročí MHD v Ostravě v porubské vozovně | 10. června 1994 | Oldřich Vízner Barborka projíždí kolejištěm tzv. Zahrady | 15. června 1995 | Jiří Kocich Barborka při historické jízdě u zastávky U Obory | 15. června 1995 | Jiří Kocich
„Barborka“ v 90. letech 20. století, foto: Oldřich Vízner, Jiří Kocich

Ani „Barborce“ se však nevyhly nehody, a to bohužel ani ty vážné. K velké nehodě došlo v pátek 3. 9. 1999. Vůz tehdejšího ev. č. 8021 přijížděl od křižovatky ulic 17. listopadu a Opavská směrem k zastávce Poruva, vozovna, kdy na spádu trati došlo k jeho skluzu. Neovladatelný vůz tehdy ve skluzu narazil do v zastávce Poruba, vozovna stojící soupravy vozů T3SUCS ev. č. 934 + 922. K něhodě se tehdy vyjádřilo i vydání „ostravského VEČERNÍKU“.

U vozovny se srazily dvě tramvaje

PORUBA - Kuriózní dopravní nehoda, při níž se srazily dvě tramvaje, se odehrála páteční odpoledne poblíž vozovny na Opavské ulici v Ostravě-Porubě.

fotografie z novinového článku dne 3. 9. 1999 o nehodě Barborky | 3. září 1999 | ostravský VEČERNÍK„Před šestou odpoledne se srazila nová tramvaj se starou dřevenou tramvají Barborka. Jedna z tramvají vykolejila a hasiči ji museli pomocí jeřábu usadit zpátky do kolejiště,“ uvedl hasičský dispečer centra tísňového volání.

Podle dispečera ostravského dopravního podniku byla přerušena tramvajová doprava jen na chvíli. „Příčiny nehody vyšetřují policisté, já vám k tomu víc neřeknu,“ prohlásil dispečer.

Jak je vidět z fotografie, zřejmě jeden z řidičů tramvají nestačil dobrzdit a stará tramvaj Barborka nehodu odskákala s polámanou a rozbitou dřevěnou boční částí.

-mat-


Stav plošiny barborkyy po nehodě ze dne 13. 1. 2000 | 13. ledna 2000 | Jiří Kocich Stav plošiny Barborky dne 13. 1. 2000 | 13. ledna 2000 | Jiří Kocich
„Barborka“ ve stavu po nehodě, foto: Jiří Kocich

Uvedená nehoda způsobila značné poškození jedné z plošin tramvajového vozu. S ohledem na blížící se oslavy 100 let elektrické tramvaje v Ostravě bylo následně rozhodnuto o rozsáhlé opravě vozu, při níž došlo nejen k rekonstrukci poškozených částí, ale také k částečné modernizaci elektrické výzbroje. Barborka taktéž ztratila tmavěmodré prvky. S ohledem na to, že je vůz přednostně určen komerčním jízdám a taktéž dětem, byla elektrická výzbroj z důvodu bezpečnosti doplněna o okruh nízkého napětí. Vůz tak byl vybaven statickým měničem a baterií. Po rekonstrukci byl navíc opětovně označen ev. č. 21.


V září roku 2022 oslavil motorový vůz ev. č. 21 sto let své existence. Dopravní podnik Ostrava a.s. se společně s Kroužkem přátel MHD rozhodnul toto výročí cestujícím připomenout. S výročně ozdobeným vozem se tak mohli setkat například návštěvníci Dne ostravských dopraváků 2022 a následně také zejména rodiče s malými dětmi při konání Bambifestu v Bělském lese dne 10. 9. 2022.

Barborka přijíždí do dočasné zastávky Kino Luna | 10. září 2022 | Martin Večeřa Barborka odbavuje při Bambifestu 2022 cestující na zastávce Kino Luna | 10. září 2022 | Martin Večeřa Barborka společně s vozem VarioLFR.S ev. č. 1363 ve smyčce Zábřeh při konání Bambifestu | 10. září 2022 | Martin Večeřa

Při této příležitosti „Barborka“ vozila své cestující mezi zastávkami Kino Luna a Zábřeh, u které se nalézal také stánek v podobě již historického minibusu MAVE CiBus ENA 3Z, odkud si mohli návštěvníci odnést upomínkové předměty s „Barborkou“ včetně dvoustránkové brožurky.


Přehled vozů

© MHD-Ostrava 2005 - 2024
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

9. dubna 2023

Toplist