Škoda - Inekon LTM 10.08 Astra

Po dlouhou dobu typický obrázek smyčky Hlučínská, zde s vozem Astra ev. č. 1209 | 21. května 2010 | Martin Večeřa

Prvním nízkopodlažním tramvajovým typem vozu, který se v Ostravě objevil, byl typ Škoda - Inekon LTM 10.08 známý pod názvem Astra. Tuto nízkopodlažní tříčlánkovou čtyřnápravovou asynchronní tramvaj vyrobila plzeňská společnost ŠKODA TRANSPORTATION s.r.o. (původní název Škoda – Dopravní technika s.r.o.).

Mezi krajní vysokopodlažní články s neotočnými dvounápravovými podvozky (s primárním a sekundárním vypružením) je zavěšen prostřední nízkopodlažní článek. Asynchronní trakční motory, napěťový střídač IGBT s rekuperací, digitálně řízený počítačem, snižují nároky na spotřebu trakční energie a náklady na údržbu. Elektrická výzbroj je uložena v kontejnerech na střeše vozidla. Osazena je jedním polopantografem na předním článku. Vozové skříně jednotlivých článků jsou vyrobeny z lehké ocelové kostry svařené z uzavřených a ohýbaných profilů a z materiálů se zvýšenou odolností proti korozi. Vnější obložení bočnic je lepené, okna jsou také lepená. K výstupu a nástupu slouží dva páry dvoukřídlých dveří (s.š. 1300 mm) a dvoje jednokřídlé dveře (s.š. 700 mm). K brzdění vozu slouží tři systémy brzd: elektrodynamická (hlavní provozní), mechanická (dobrzdění) a kolejnicová (nouzová nebo též záchranná).

V roce 1997 byl vyroben a zapůjčen vůz typu LTM 10.08 ev. č. 1201 (výr.č. 024) pro zkoušení vhodnosti tohoto vozu v podmínkách provozu v DP Ostrava a.s. Z důvodu jiné polarity v troleji musela být trakční výzbroj ELIN přepólována a rovněž kola SAB byla vyměněna za zkušební sadu kol od ŽD Bohumín. Vůz byl zařazen do provozu ve vozovně Moravská Ostrava.

Následujícího roku byl s tímto vozem zahájen zkušební provoz s cestujícími, přičemž tento byl následně vystřídán vozem výrobního čísla 033 označeným opět stejným ev. č. 1201. Na podzim byl dodán také vůz ev. č. 1202. Vůz výrobního čísla 024 byl následně odeslán na repasi do Škody a poté zařazen do stavu PMDP.

V roce 1999 byly do provozu zařazeny vozy ev. č. 1203 až 1209. Následovaly je v roce 2000 dva vozy ev. č. 1210 a 1211. Další tři a zároveň poslední vozy, ev.č. 1212 až 1214, byly dodány v roce 2001.

Během několikaletého provozu prodělaly vozy značné opravy a modernizace, avšak výraznější (estetickou) změnou bylo nové barevné schéma shodné s vozy Trio. Změna se datuje rokem 2008, kdy Astry začaly prodělávat VP, tzn. velké prohlídky.

Vzhledem ke stále komplikovanějšímu získávání náhradních dílů zejména na elektrickou výzbroj rakouské společnosti ELIN, započaly Plzeňské městské dopravní podniky své vozy Astra postupně vyřazovat, a to ačkoliv byly geograficky nejblíže možnosti zisku náhradních dílů. Ostatní provozovatelé, tedy dopravní podniky v Ostravě, Brně, Mostě a Olomouci své vozy však nadále provozují. Když se tak PMDP rozhodly své vozy vyřazovat a následně odprodávat, jednotliví ostatní dopravci sáhli po možnosti jejich odkupu.

Několik vozů odkoupil brněnský dopravní podnik, tomu ostravskému se povedlo odkoupit vůz ev. č. 302, který byl vyroben v roce 1998 a do provozu uveden v roce 1999, tedy shodně jako ostravské vozy ev. č. 1203 - 1209. Vůz získal Dopravní podnik Ostrava a.s. na jaře roku 2020 za 300 001 Kč bez DPH a použije jej pravděpodobně pro výzisk náhradních dílů.

Astra ev. č. 302 PMDP vjíždí na plzeňské náměstí Republiky, vůz v roce 2020 odkoupil Dopravní podnik Ostrava | 18. srpna 2008 | Martin Večeřa Plzeňská Astra dorazila do ostravských dílen, zde zároveň s ostravským vozem ev. č. 1209 | 28. dubna 2020 | Aleš Burakowski

Přehled vozů

© MHD-Ostrava 2005 - 2024
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

28. dubna 2020

Toplist