Trampoty s Maxnerem

Již přes čtvrt roku vypravuje na linku č. 75 dopravce Radovan Maixner také svou Karosu C934 RZ 4T6 8146. Jelikož jsme ve fotogalerii prozatím měli pouze jednu fotografii tohoto vozu, rozhodli jsme se pořídit fotografie další a to přímo na autobusovém nádraží v Hlučíně.

Představte si následující situaci. Řidič onoho vozu není znalý občanského zákoníku č.40/1964 Sb., kde se v § 12, odstavci (3) jasně píše: „Podobizny, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy se mohou bez svolení fyzické osoby pořídit nebo použít přiměřeným způsobem též pro vědecké a umělecké účely a pro tiskové, filmové, rozhlasové a televizní zpravodajství. Ani takové použití však nesmí být v rozporu s oprávněnými zájmy fyzické osoby.“

Přesně tento odstavec zaručuje fotografům veřejné dopravy si ono vozidlo vyfotit a to bez povolení osob na fotografii se nalézajících. Fotografii je totiž možno použít jak pro vědecké účely (věda = autobus), tak pro účely tiskové (viz náš web). Samozřejmě pokud by byla osoba na fotografii středem pozornosti, tak se na případ nahlíží již podle jiného odstavce (§ 12, odstavec (1)).

Pokud se Vám snaží řidič naznačit, že si nepřeje, aby byl fotografován, snažte se mu vysvětlit, že nefotíte jej, ale autobus, případně jiné vozidlo hromadné dopravy. Pokud ani to nepomůže, je na místě ho informovat o platných zákonech. Na výpady ve stylu: „To nemôžete.“, případně „Zavolal som políciu.“ nemá smysl reagovat. Řidič si zaručeně nenechá již nic vysvětlit. Veselá je pak zejména chvíle, kdy se na obzoru opravdu objeví policejní vozidlo (náhodou?) a autobus u něj následně mezi zastávkami zastaví. Zachovejte klid. Je velice pravděpodobné, že jsou policisté profesionálové a zákony samozřejmě znají. Je možné, že Vás řidič vyzve větou: „Pripravte si tie foťáky.“ k ukázání fotografií policistům a následně Vás začne informovat o svých předchozích zaměstnáních ve stylu: „Aj já som bol policajt.“ Pokud jste neudělali přečin ve stylu § 12, odstavce (1), který je popsán výše, tak Vám samozřejmě nic nehrozí. Navíc je docela pravděpodobné, že řidič s pravidelným spojem odjede, a Vás tak neoprávněně vyloučí z přepravy.

Vůz Karosa C934 RZ 4T6 8146, dopravce Radovan Maxner nabírá cestující u Rektorátu VŠB. | 2. listopadu 2010 | Tomáš Hranický Maxnerova Karosa C934 RZ 4T6 8146 v Hlučíně na autobusovém nádraží. | 3. prosince 2011 | Martin Večeřa Maxnerova Karosa C934 RZ 4T6 8146 v Hlučíně na autobusovém nádraží. | 3. prosince 2011 | Martin Večeřa Maxnerova Karosa C934 přijíždí do zastávky Duha. | 19. července 2013 | Tomáš Hranický Karosa C934 RZ 4T6 8146 dopravce Radovan Maxner přijíždí na zastávku Děhylov, U Potoka. | 30. prosince 2013 | Tomáš Hranický Karosa C934 RZ 4T6 8146 dopravce Radovan Maxner přijíždí na předposledním spoji tohoto dopravce v ODIS na zastávku Rektorát VŠB. | 28. února 2014 | Martin Večeřa

Tento příběh opravdu není smyšlený. Informujeme o něm zejména proto, abyste byli na případné problémy připraveni.


© MHD-Ostrava 2005 - 2023
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

3. prosince 2011

>

Toplist