Vývoj tarifu - přestupné jízdné

Po společenských a ekonomických změnách, kdy většina cestujících přestala být vázána na jednu trasu do a z práce, bylo jasné, že systém linek od všude do všude s nepřestupný tarifem nebude novým podmínkám vyhovovat. Trvalo však přes pět let, než byl nový systém zaveden. V případě přestupného tarifu se tak stalo k 1. srpnu 1995. Změny v linkovém vedení pak následovaly téměř ihned 1. 9. 1995.

Tarif platný od 1. 8. 1995

Přestupný tarif byl v ostravské MHD zaveden 1. srpna 1995. K tomuto termínu musela být veškerá vozidla MHD Ostrava vybavena elektronickými označovači jízdenek a zobrazovači času a tarifní zóny. Převratnou se stala zejména skutečnost, že cestující již nebyl pro svou cestu omezen počtem přestupů, ale časem. Tarif se tak stal nově přestupným. Jak celý systém odbavování fungoval naleznete na samostatné stránce.

[Kč] 15 min. 45 min. 24 hod. 24 hod. 1+1 24 hod. 2+2 7 dní 14 dní
nezlevněná 4 9 24 30 48 100 144
doplňkový prodej 6 11
zlevněná 2 4 12
doplňkový prodej 3 5

Rozlišovacím znakem jízdenek se stala jejich barva. 15minutové jízdenky se od té doby honosily zelenou barvou, 45minutové pak barvou žlutou. Tisk informací byl z počátku prováděn černým inkoustem, který však šel dobře smýt, čehož chytrá cestující veřejnost začala využívat, proto byl posléze nahrazen jiným speciálním inkoustem. Kromě konce platnosti jízdenky bylo obsahem informace i evidenční číslo vozidla a minuta označení jízdenky.

 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Tarif platný od 1. 2. 1997

Dne 1. února 1997 došlo k první tarifní změně po zavedení přestupného tarifu. 15minutová jízdenka nově stála 5 Kč. Pes navíc začal být přepravován za poloviční jízdné, předtím přeprava psa stála stejně jako přeprava dospělé osoby. V první fázi byla tarifní změna při přepravě psů vyřešena jednoduchým přeškrtnutím piktogramu na jízdence a následným dotištěním piktogramu na zlevněné jízdenky.

 | | | | | | | | | |
[Kč] 15 min. 45 min. 24 hod. 24 hod. 1+1 24 hod. 2+2 7 dní 14 dní
nezlevněná 5 9 24 30 48 144 231
doplňkový prodej 7 11
zlevněná 2 4 12
doplňkový prodej 3 5

V další fázi byly do oběhu puštěny již nové jízdenky ve stejném designu, avšak již se správnými piktogramy. Zajímavostí je, že nové jízdenky již na rubu disponovaly nápisem „OSTRAVSKÝ DOPRAVNÍ INTEGROVANÝ SYSTÉM (ODIS),“ a to téměř devět měsíců před jeho oficiálním spuštěním v kompletní podobě.

K tomuto termínu totiž došlo k částečné integraci dnešních železničních tratí č. 317, resp. 318 v úseku Hlučín - Velké Hoštice a Kravaře ve Slezsku - Štěpánkovice, kdy byly k předplatním jízdenkám DPO vydávány doplňové kupóny pro výše zmíněné tratě označené písmeny A, B, resp. C pro různé úseky.

 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Tarif platný od 23. 11. 1997

Podstatným datem se stala neděle 23. listopadu 1997, kdy mohli cestující poprvé cestovat v tarifu integrovaného systému. Ceny 15 a 45minutových jízdenek zůstaly nezměněné, nově přibyly jízdenky na 60, 90, 105 a 120 min. Tarif však byl nově koncipován také jako zónový, což cestující přinutilo řešit jakou jízdenku si mají pořídit. 15minutová byla nově platná pro jednu zónu, 45 minutová pro zóny dvě atd. V Ostravě, tedy v tarifních zónách č. 1, 2, 3 a 4, zůstalo v platnosti pouze časové omezení jízdenek. 24hodinové jízdenky byly nově platné také pouze v tarifních zónách č. 1, 2, 3 a 4.

časová platnost [min] 15 45 60 90 105 120 24 hod. 24 hod. 1+1 24 hod. 2+2 7 dní 14 dní
zónová platnost 1 2 3 4 5 6
nezlevněná 5 9 14 18 22 26 24 30 48 144 231
doplňkový prodej 7 11
zlevněná 2 4 6 8 10 12 12
doplňkový prodej 3 5

Již v předstihu byly natištěny nové 60minutové jízdenky v tiskárně ORSEA. Jízdenky byly natištěny na hrubší papír, jinak se vzhledově přibližovaly jízdenkám z předchozích let.

 | | | | | |

Během roku 1998 byly do oběhu vpuštěny veškeré jízdenky již v nové grafické podobě. 15minutová nezlevněná jízdenka nového vzoru se však v oběhu ocitla již před spuštěním kompletní podoby nového IDS. Tyto jízdenky byly také na jejich rubové straně opatřeny reklamou na významný hobbymarket. Reklamy na jízdenkách se však neujaly a tak tato reklama zůstala doposud osamocena.

 | | | | | | | | | | | |

Důležité je se také zmínit o návrhu grafiky pro jízdenky z roku 1997. Tiskárna tehdy zaslala například možné varianty pro 15minutové nezlevněné jízdenky, které se však do oběhu nikdy nedostaly.

 | | | | | |
Tarif platný od 1. 1. 1999

Dalším datem, kdy došlo k tarifní změně se stal 1. leden 1999. K tomuto termínu došlo ke zdražení všech druhů jízdenek. Byla zavedena 24hodinová síťová jízdenka ve všech kombinacích její ostravské kolegyně, tedy síťová pro jednu osobu, síťová poloviční, síťová 1+1 a síťová 2+2. Naopak z přehledu jízdenek zmizely 7 a 14denní jízdenky, které se však jenom přestěhovaly mezi standardní jízdenky dlouhodobé.

časová platnost [min] 15 45 60 90 105 120 24 hod. 24 hod. 1+1 24 hod. 2+2 24 hod. 24 hod. 1+1 24 hod. 2+2
zónová platnost 1 2 3 4 5 6 1+2+3+4 síťová
nezlevněná 6 10 15 20 24 28 28 35 56 48 60 96
doplňkový prodej 8 12
zlevněná 3 5 7 10 12 14 14 24
doplňkový prodej 4 6

Grafický styl jízdenek nedoznal žádných zásadních změn od vzoru 1997. Pouze piktogramy se přestěhovaly přímo do „šipky“.

 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Tarif platný od 1. 1. 2000

Od 1. 1. 2000 došlo pouze ke zdražení 24 hodinových jízdenek a to i síťových. Ušetřené zůstaly jízdenky kombinací 1+1 a 2+2. U jízdenek byly provedeny další kosmetické změny v jejich grafice a v prvcích chránících jízdenky proti kopírování, což zahrnovalo např. speciální proděravěné logo dopravního podniku.

časová platnost [min] 15 45 60 90 105 120 24 hod. 24 hod. 1+1 24 hod. 2+2 24 hod. 24 hod. 1+1 24 hod. 2+2
zónová platnost 1 2 3 4 5 6 1+2+3+4 síťová
nezlevněná 6 10 15 20 24 28 29 35 56 50 60 96
doplňkový prodej 8 12
zlevněná 3 5 7 10 12 14 14 25
doplňkový prodej 4 6
 | | | | | | | |
Tarif platný od 1. 1. 2001

Den 1. ledna 2001 byl dalším termínem změn v cenách jízdného. Došlo ke zdražení téměř všech druhů jízdenek. V oběhu se objevily jízdenky nového grafického stylu, které začaly být již v průběhu roku 2002 doplňovány dalším stylem, který však byl ve větší míře uplatněn až u tarifu platného od 1. 1. 2003.

časová platnost [min] 15 45 60 90 105 120 24 hod. 24 hod. 1+1 24 hod. 2+2 24 hod. 24 hod. 1+1 24 hod. 2+2
zónová platnost 1 2 3 4 5 6 1+2+3+4 síťová
nezlevněná 7 11 16 21 25 29 30 37 60 52 62 99
doplňkový prodej 9 13
zlevněná 3 5 8 10 12 14 15 26
doplňkový prodej 4 6
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Tarif platný od 1. 1. 2003

Od 1. ledna 2003 byl tarif změněn pouze kosmeticky. Zdražily všechny druhy 24hodinových jízdenek a došlo ke zvýšení přirážky při nákupu jízdenek v doplňkovém prodeji u řidiče. Nově činila přirážka 3 Kč u celých jízdenek a 2 Kč u jízdenek polovičních (do r. 2002 2 Kč u celých a 1 Kč u polovičních).

časová platnost [min] 15 45 60 90 105 120 24 hod. 24 hod. 1+1 24 hod. 2+2 24 hod. 24 hod. 1+1 24 hod. 2+2
zónová platnost 1 2 3 4 5 6 1+2+3+4 síťová
nezlevněná 7 11 16 21 25 29 32 39 64 56 66 105
doplňkový prodej 10 14
zlevněná 3 5 8 10 12 14 16 28
doplňkový prodej 5 7
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Tarif platný od 1. 1. 2004

Ode dne 1. 1. 2004 opět zdražil téměř celý sortiment jízdného. Zdražení se vyhnulo pouze 24hodinovým jízdenkám pro město Ostravu ve všech jejich variantách a 60minutové zlevněné jízdence. Přirážka k nezlevněným jízdenkám v doplňkovém prodeji u řidičů činila nově 4 Kč a musela být placena i u jízdenek 60minutových. Do té doby byl sortiment 60minutových jízdenek prodáván na příměstských linkách DPO bez přirážky.

V oběhu byly v počátku i přetištěné jízdenky předchozího vzoru. Následně byly vydány jízdenky nové, které doznaly změn jak na lícové, tak na rubové straně. Nápis na rubové straně se s rozšiřujícím IDS nově změnil na „INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM ODIS.“

časová platnost [min] 15 45 60 90 105 120 24 hod. 24 hod. 1+1 24 hod. 2+2 24 hod. 24 hod. 1+1 24 hod. 2+2
zónová platnost 1 2 3 4 5 6 1+2+3+4 síťová
nezlevněná 8 12 17 22 26 30 32 39 64 66 76 120
doplňkový prodej 12 16 21
zlevněná 4 6 8 11 13 15 16 33
doplňkový prodej 6 8 10
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ¨
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Tarif platný od 1. 9. 2004

V souvislosti s rozšířením integrovaného systému bylo nutné změnit cenu síťových 24hodinových jízdenek výjma síťové 24hodinové jízdenky 2+2. Jejich cena se změnila následovně.

platnost 24 hod. 24 hod. 1+1 24 hod. 2+2
nezlevněná 80 90 120
zlevněná 40
 | | | | | |
Tarif platný od 1. 1. 2006

Dalšího zdražení se cestující veřejnost dočkala 1. ledna 2006, kdy došlo ke změně ceny prakticky celého sortimentu jízdenek. Zdraženy nebyly pouze zlevněné 15 a 45minutové jízdenky. V doplňkovém prodeji byly nově nabízeny i 24hodinové jízdenky. Ze sortimentu jízdenek byly vypuštěny 24hodinové jízdenky síťové.

Následně byl do oběhu vpuštěn nový styl jízdenek, avšak v počátku platnosti nového tarifu byly v oběhu i jízdenky staršího stylu, které se kromě ceny nelišily od jízdenek vzoru 2004. Jízdenky nového grafického stylu se od svých předchůdkyň značně odlišovaly, jak celkovým vzhledem, tak výraznou barevností. Na rubové straně přibyla věta: „Jízdenka není daňovým dokladem, daňový doklad vystaví prodejce – plátce daně.“

časová platnost [min] 15 45 60 90 105 120 24 hod. 24 hod. 1+1 24 hod. 2+2
zónová platnost 1 2 3 4 5 6 1+2+3+4
nezlevněná 9 13 18 24 29 34 40 49 79
doplňkový prodej 13 17 22 44
zlevněná 4 6 9 12 14 17 20
doplňkový prodej 6 8 11 22
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Tarif platný od 1. 1. 2007

Od 1. ledna 2007 došlo k opětovnému zdražení jízdného vyvolaného inflací. Grafický styl zůstal zachován.

časová platnost [min] 15 45 60 90 105 120 24 hod. 24 hod. 1+1 24 hod. 2+2
zónová platnost 1 2 3 4 5 6 1+2+3+4
nezlevněná 10 14 20 26 32 38 44 54 88
doplňkový prodej 14 18 24 48
zlevněná 5 7 10 13 16 19 22
doplňkový prodej 7 9 12 24
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Tarif platný od 1. 1. 2008

Od 1. ledna 2008 byl kromě změny cen velkého počtu druhů jízdenek změněn i tarif pro přepravu zavazadel. Nově bylo možno zavazadlo převážet buď 1 hodinu za 7 Kč (zlevněná jízdenka 45 minut), případně hodiny dvě za 13 Kč (zlevněná jízdenka 90 minut). Zlevněná 24hodinová jízdenka platila i pro přepravu zavazadel. Z nabídky zmizely 24hodinové jízdenky umožňující přepravu jednoho dospělého s jedním dítětem, resp. dvou dospělých s dvěma dětmi.

Opět došlo ke změně grafického stylu jízdenek. Na přední straně jízdenky se objevila věž radnice. Jízdenky si stále držely standardní barevnost danou již prvním druhem přestupních jízdenek. 15minutová byla stále zelená, 45minutová žlutá, 60minutová modrá, 90minutová červená, 105 a 120minutová modrá a 24hodinová byla oranžová.

časová platnost [min] 15 45 60 90 105 120 24 hod.
časová platnost zavazadlo [min] 60 120 24 hod.
zónová platnost 1 2 3 4 5 6 1+2+3+4
nezlevněná 10 15 21 27 34 40 48
doplňkový prodej 14 19 25 52
zlevněná 5 7 10 13 17 20 24
doplňkový prodej 7 9 12 26
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Tarif platný od 29. 6. 2008

V souvislosti s již poměrně vysokým sortimentem jízdních dokladů u řidiče, na který si cestující veřejnost zvykla, byl ke dni 29. 6. 2008 tento sortiment snížen, což bylo zapříčiněno mmj. snahou dopravce o eliminaci zpoždění nákupem jízdenek způsobeného. Nově byla nabízena pouze 45minutová jízdenka za 20 Kč a zlevněná za 10 Kč. Přirážka byla zvýšena na 5 Kč u jízdenky nezlevněné a 3 Kč u jízdenky zlevněné.

 | | | |
Tarif platný od 1. 1. 2009

Zásadní tarifní změna nastala 1. ledna 2009, kdy byla vytvořena oblast Ostrava XXL. Tato oblast se skládala z tarifní oblasti Město Ostrava a dalších tarifních zón č. 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20 a 25, ve kterých již jízdenky neměly zónové omezení. Výraznou změnou bylo také výrazné snížení sortimentu jízdenek nabízených pro tuto oblast. Ostatní druhy jízdenek byly nabízeny pouze pro tarifní oblast region a již tehdy i ony spěly k zániku, takže se jimi tento článek nebude zabývat. Od 1. 1. byly nabízeny pouze jízdenky 15minutové, 60minutové a 24hodinové. Jako kompenzace za zrušení 45minutových jízdenek byla 60minutové nezlevněné jízdence snížena cena o korunu na 20 Kč.

Doplňkový prodej byl následně zachován jen pro 60minutové jízdenky, přičemž přirážka činila 5 Kč.

časová platnost [min] 15 60 24 hod.
zónová platnost Ostrava XXL 1+2+3+4
nezlevněná 12 20 54
doplňkový prodej 25
zlevněná 6 10 27
doplňkový prodej 15

Vzhled jízdenek byl zachován, kosmetických změn doznala jak zadní, tak přední strana jízdenky. Na přední straně se objevila informace v podobě věty: „Jízdenka platí pro tarifní oblast Ostrava XXL.“, která byla později nahrazena informací o tom, jakou částkou přizpívá na tuto jízdenku město Ostrava. Na zadní straně byly přeškrtnuty informace týkající se zónové platnosti jízdenky, později doplněné o informaci, že jízdenka platí v tarifní oblasti Ostrava XXL. 15minutová jízdenka zůstala zelená. 60minutová jízdenka byla v počátcích stále obdařena modrou barvou, následně vyměněnou za barvu zelenou. Existovala i žlutá varianta tohoto druhu jízdenky, která byla pozůstatkem po nenatisknutých jízdenkách platných 45 minut.

 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Od 1. října byla zavedena nová služba cestujícím, SMS jízdenky. SMS jízdenky jsou platné 70 minut od příchodu SMS zprávy pouze ve spojích Dopravního podniku Ostrava a.s., přičemž jejich cena byla stanovena na 25 Kč pro osobu starší 15 let a na 15 Kč pro osobu mladší 15 let, resp. pro psa nebo zavazadlo.

Tarif platný od 1. 1. 2010

Dne 1. ledna 2010 došlo k další změně tarifu. Nezdražily pouze jízdenky zlevněné 15 a 60minutové a SMS jízdenky. Vzhled jízdenek zůstal zachován. Barevnost také. Jízdenky 15minutové byly nadále zelené, 60minutové pak většinou žluté.

časová platnost [min] 15 60 24 hod.
zónová platnost Ostrava XXL 1+2+3+4
nezlevněná 13 21 59
doplňkový prodej 26
zlevněná 6 10 29
doplňkový prodej 15
 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Tarif platný od 1. 1. 2011

I v roce 2011 došlo ke zdražení jízdného. Všechny druhy krátkodobého jízdného zdražily o korunu. 24hodinové jízdenky o 6 Kč u jízdenky nezlevněné, o 3 Kč u jízdenky zlevněné.

Došlo také ke změně vzhledu jízdenek. Jízdenky obdržely výraznější vzhled a nové logo. Barevné rozlišení jízdenek zůstalo zachováno. 15minutová jízdenka je zelená, 60minutová jízdenka je žlutá a 24hodinová jízdenka je oranžová. V odlišné modré barvě byly prodávány jízdenky z doplňkového prodeje u řidiče. Zadní strana jízdenek byla nově rozlišena. Jízdenky 15 a 60minutové disponovaly shodným textem informujícím o jejich platnosti v tarifní oblasti Ostrava XXL, 24hodinové jízdenky měly text nahrazen textem o jejich platnosti v tarifní oblasti Město Ostrava, tedy v tarifních zónách 1, 2, 3 a 4 u obyčejné 24hodinové doplněným informací o rozšířené platnosti této jízdenky o víkendech a svátcích.

časová platnost [min] 15 60 24 hod.
zónová platnost Ostrava XXL 1+2+3+4
nezlevněná 14 22 65
doplňkový prodej 27
zlevněná 7 11 32
doplňkový prodej 16
 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Tarif platný od 1. 1. 2012

K 1. 1. 2012 byla provedena změna cen jízdného u všech druhů jízdenek s výjimkou jízdenky 15minutové zlevněné. Cenově došlo ke dvoukorunovému zdražení 60minutových nezlevněných jízdenek, jízdenky 24hodinové zvýšily svou cenu o 10, resp. 5 Kč. Ostatní druhy pak doznaly vždy změny o 1 Kč.

časová platnost [min] 15 60 24 hod.
zónová platnost Ostrava XXL 1+2+3+4
nezlevněná 15 24 75
doplňkový prodej 29
zlevněná 7 12 37
doplňkový prodej 17

Grafika jízdenka zůstala zachována s výjimkou mírné úpravy písma užitého pro cenu jízdenky, které bylo nově mírně užšího fontu.

 | | | | | | | | | | | | | | | |

Z důvodu nutnosti nadále zvyšovat ochranu jízdních dokladů v souvislosti s případy vícenásobného použití jízdních dokladů cestujícími vpustil v druhé polovině října 2012 Dopravní podnik Ostrava a.s. do oběhu novou sérii jízdenek, které jsou již doplněny o další bezpečnostní prvky, které dosti zásadně komplikují možnosti úpravy jízdenek. Jízdenky jsou nově vybaveny speciální barvou, která je rozpustná v rozpouštědlech. Jízdenky jsou tak po neoprávněné úpravě ihned rozpoznatelné a je tak znemožněno jejich opětovné použití.

Na jízdenkách navíc došlo k přemístění textu informujícího cestující o použití jízdenky na zadní straně ze spodního okraje k okraji hornímu.

 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Tarif platný od 1. 1. 2013

Dne 1. ledna 2013 vstoupily v platnost tarifní změny, které se dotkly mimo ceny jízdného také sortimentu nabízených druhů jízdenek, mezi které se nově zařadila 24hodinová skupinová jízdenka platná až pro 5 cestujících. Jízdenka cenově ohodnocená částkou 180 Kč se při cestách v pracovní dny vyplatí již třem osobám, v dny nepracovní pak pěti dospělým osobám. Do podoby jízdenek zasáhla také změna názvosloví, kdy je již nezlevněná jízdenka nově pojmenována jako jízdenka obyčejná, zlevněná jízdenka zlevněnou jízdenkou zůstává. S oběma názvy se nově setkáme na všech druzích jízdních dokladů.

časová platnost [min] 15 60 24 hod.
zónová platnost Ostrava XXL 1+2+3+4
obyčejná 16 26 75
doplňkový prodej 31
zlevněná 8 13 37
doplňkový prodej 18
skupinová 180

Grafický styl jízdenek doznal nepatrných změn. Jízdenky byly nadále vybaveny novými bezpečnostními prvky (viz tarif od 1. 1. 2012), přední strana jízdenky byla nově vybavena zřetelnou šipkou, která informuovala cestující o správném směřování jízdenky při jejím označování. Po sedmileté přestávce se tak na jízdenky vrátil zřetelný a jasný symbol, který již nebyl jednoduše přehlédnutelný.

V souvislosti s úpravou názvosloví jízdních dokladů doznaly změn také zadní strany jízdenek.

 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Tarif platný od 1. 1. 2014

Cestující se během prázdninových měsíců roku 2013 měli možnost setkat se dvěma dotazníky, které měly za cíl zjistit optimální požadavky cestujících na tarifní strukturu. Dotazníky byly zaměřeny jak na dlouhodobé, tak na krátkodobé časové jízdenky, a bylo je možno vyplnit nejen elektronicky, ale v případě prvního z nich také v papírové podobě.

Výsledky byly následně zpracovány a prezentovány představitelům statutárního města Ostravy, kteří na zasedání rady města v úterý 29. 10. 2013 nakonec schválili variantu, která zásadním způsobem změnila strukturu zejména krátkodobého časového jízdného, kdy byla od 1. 1. 2014 zrušena 15minutová jízdenka a nově nahrazena jízdenkami 10minutovými, resp. 30minutovými včetně odpovídajících cen.

časová platnost [min]
pracovní dny 10 30 60 24 hod.
sobota, neděle 45 90
zónová platnost Ostrava XXL
obyčejná 14 20 26 80
doplňkový prodej 31
zlevněná 7 10 13 40
doplňkový prodej 18
skupinová 190

Novinkou bylo také prodloužení platnosti vybraných druhů jízdenek v soboty, neděle a státem uznané svátky. 30minutová jízdenka platí v tyto dny 45 minut. 60minutová pak minut 90. Současně se zvýšením ceny 24hodinových jízdenek došlo také k rozšíření její platnosti na celou tarifní oblast Ostrava XXL. 24hodinová jízdenka nově umožňuje v rámci její platnosti také přepravu jednoho psa, resp. zavazadla zdarma.

Jízdenky získaly zcela nový vzhled. Jízdenky jsou výrazně barevně odlišeny. 10minutové jsou zelené, 30minutové modré a 60minutové žluté, 24hodinové oranžové a 24hodinové skupinové červené. Jízdenky z doplňkového prodeje u řidiče vytištěné v tiskárně jsou barvy šedé. Podstatnou novinkou je podélný tisk textu. Během roku 2014 byla vytištěna druhá série, kdy vybrané druhy jízdenek získaly bílý levý okraj. Tato série se do prodeje dostávala postupně od března roku 2014, a to beze změny až do září roku 2015, kdy se do prodeje dostal další nový vzor. Podélný tisk zůstal zachován, avšak pozadí jízdenek se opět stalo podstatně světlejším a nevýrazným. Barvenost jízdenek však zůstala zachována. Od září roku 2015 do konce tohoto roku tak byl v oběhu rekordní počet vzorů jednotilývh jízdenek. V případě jízdenek 60minutových se v oběhu vyskytovaly jízdenky vzoru 2011, jízdenky vzoru 2014 s barevným levým okrajem, shodného vzoru s bílým levým okrajem a jízdenky nového vzoru 2015.

Tarif platný od 1. 1. 2016

Vzhledem k zavedení elektronického jízdného hrazeného bezkontaktní čipovou kartou ODISka od 1. 11. 2015 byly od 1. 1. 2016 provedeny změny v cenách jízdenek, které elektronické platbě konkurují. Zdraženy tak byly jízdenky 10minutové a 60minutové. Všechny ostatní ceny jízdenek zůstaly zachovány včetně všech pravidel jejich použití.

časová platnost [min]
pracovní dny 10 30 60 24 hod.
sobota, neděle 45 90
zónová platnost Ostrava XXL
obyčejná 16 20 28 80
doplňkový prodej 33
zlevněná 8 10 14 40
doplňkový prodej 19
skupinová 190

Všechny jízdenky se změnou ceny byly vydávány v novém vzoru 2015. U jízdenek beze změny ceny zůstaly v platnosti všechny vzory vydané dříve.

Tarif platný od 1. 1. 2017

V průběhu roku 2017 došlo jen k mírným úpravám, které se týkaly krátkodobých časových a 24hodinových jízdenek. K 1. 1. 2017, tedy k počátku platnosti nových tarifních podmínek byla zvýšena cena 60minutových jízdenek a po 11 letech byly obnoveny 24hodinové jízdenky platné pro celou síť ODIS. Rozšířen tak byl sortiment jízdenek zejména pro cestující, kteří využívají turistického potenciálu Ostravy a Moravskoslezského kraje.

Od 1. 4. 2017 pak došlo k ukončení prodeje jízdenek v doplňkovém prodeji u řidiče. Cestující tak mají od tohoto termínu možnost v prostředcích Dopravního podniku Ostrava a.s. využít při neplánované cestě platbu jízdného pomocí bezkontaktní platební karty či SMS jízdenky.

Od 2. 7. 2018 pak došlo ke konečnému sloučení ostravských tarifních zón 1, 2, 3 a 4 a ke vzniku nové zóny 78, která zahrnuje celé původní území tarifní oblasti OSTRAVA XXL, od tohoto termínu je tak možné tvrdit, že všechny papírové jízdenky platné pro tarifní oblast OSTRAVA XXL platí v tarifní zóně 78.

Od 1. 9. 2018 začalo platit nařízení vlády dle kterého musí být vyraným skupinám cestujících (cestující od 6 let do dovršení 26 let věku a občané starší 65 let věku) poskytováno jízdné s 75% slevou. Toto jízdné je v rámci IDS Moravskoslezského kraje ODIS poskytováno pouze v tarifní oblasti XXL (zóny 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20 a 25).

časová platnost [min]
pracovní dny 10 30 60 24 hod.
sobota, neděle 45 90
zónová platnost Ostrava XXL síťová
obyčejná 16 20 30 80 200
doplňkový prodej 35*
zlevněná 8 10 15 40 100
doplňkový prodej 20*
zlevněná XXL
skupinová 200

* - prodej pouze do 31. 3. 2017
´ - prodej od 1. 9. 2018 pouze v automatu v zastávce Hlučín aut. nádr.

Všechny jízdenky se změnou ceny byly vydávány v novém vzoru 2015. U jízdenek beze změny ceny zůstaly v platnosti všechny vzory vydané dříve.

Tarifními podmínkami platnými od 1. 1. 2017 také skončila etapa využívání papírových jízdenek označovaných v označovačích NJ 24 B. Cestující mohli papírové jízdenky využít až do 31. 3. 2020. Při příležitosti ukončení užívání elektronického odbavovacího zařízení a tím pádem i papírových jízdenek, vydal Dopravní podnik Ostrava a.s. v prosinci roku 2019 pamětní jízdenku, která se tak stala posledním vzorem nově vypuštěným do oběhu mezi cestující veřejnost.

Pamětní jízdenka | 31. března 2020 | Martin Večeřa

© MHD-Ostrava 2005 - 2024
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

31. března 2020

Toplist