Nový přírůstek v parku historických vozidel - Škoda 706 RO

V současné době má Dopravní podnik Ostrava a.s. ve svém stavu 4 historické autobusy, které reprezentují několik etap ve vývoji autobusové dopravy. Jedná se prozatím o nejstarší Škodu 706 RTO ev. č. 247 z roku 1966, mladší Karosu ŠM 11 ev. č. 5842, Karosu B731 ev. č. 6160 a kloubový Ikarus 280.10 reprezentující vysoké nároky na přepravu cestujících v době 70. a 80. let 20. století.

Dosud však ve stavu dopravce chybělo vozidlo, které by připomínalo doby počátku budování socialismu, vozidlo, které vozilo dělníky do takových kolosů, jakými byla například i tehdejší Nová huť Klementa Gottwalda. Takovým vozidlem zajisté je autobus Škoda 706 RO.

První autobusy tohoto typu byly vyrobeny ještě před podstatným rokem 1948, přesněji na konci roku 1946 a následně předány jejich budoucímu provozovateli, ČSD (tehdy autobusové linky provozovaly státní dráhy). První autobusy byly vyráběny v Letňanské Avii, později došlo k přesunu výroby do Liazu (závody Rýnovice, Mnichovo Hradiště a Liberec). Nesmíme také zapomenout na největšího producenta těchto vozů, Karosu Vysoké Mýto.

Škoda 706 RO. | 17. března 2011 | Marek Beneš Škoda 706 RO. | 17. března 2011 | Marek Beneš Škoda 706 RO. | 17. března 2011 | Marek Beneš Škoda 706 RO. | 18. března 2011 | Marek Beneš Škoda 706 RO. | 18. března 2011 | Marek Beneš Škoda 706 RO. | 18. března 2011 | Marek Beneš

Budoucí ostravský historický vůz Škoda 706RO pochází z roku 1953. Po svém provozu v osobní dopravě prodělal několik úprav. Nejdříve prošel rekonstrukcí na stěhovací vůz, následně na vůz obytný. V roce 2009 byl zakoupen, odstaven v Hlučíně a následně přesunut do areálu firmy Eurovia Vinci, kde setrval až do letošního roku.

Autobus byl do depozitu v autobusových garážích Hranečník převezen ve čtvrtek 17. března 2011 a nyní ho už čeká jen nákladná rekonstrukce do původní podoby, která je však závislá na zásadní věci, kterou jsou finance.


© MHD-Ostrava 2005 - 2021
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

18. března 2011

Toplist