Škoda 706 RO

plánovaný stav vzhledu autobusu Škoda 706 RO ev. č. 80/II | 15. března 2022 | DPO
plánovaný vzhled autobusu po rekonstrukci, zdroj: Zadávací dokumentace zakázky Oprava historického autobusu Škoda 706 RO číslo 80/II

V současné době má Dopravní podnik Ostrava a.s. ve svém stavu 5 historických autobusů, které reprezentují několik etap ve vývoji autobusové dopravy do roku 1989. Jedná se o vůz Praga RND ev. č. 28/II z roku 1948, vůz Škoda 706 RTO ev. č. 247 z roku 1966, mladší Karosu ŠM 11 ev. č. 5842, Karosu B731 ev. č. 6160 a kloubový Ikarus 280.10 reprezentující vysoké nároky na přepravu cestujících v době 70. a 80. let 20. století.

Dosud však ve stavu dopravce chybělo vozidlo, které by připomínalo doby počátku budování socialismu, vozidlo, které vozilo dělníky do takových kolosů, jakými byla například i tehdejší Nová huť Klementa Gottwalda. Takovým vozidlem zajisté je autobus Škoda 706 RO.

První autobusy tohoto typu byly vyrobeny ještě před podstatným rokem 1948, přesněji na konci roku 1946 a následně předány jejich budoucímu provozovateli, ČSD (tehdy autobusové linky provozovaly státní dráhy). První autobusy byly vyráběny v Letňanské Avii, později došlo k přesunu výroby do Liazu (závody Rýnovice, Mnichovo Hradiště a Liberec). Nesmíme také zapomenout na největšího producenta těchto vozů, Karosu Vysoké Mýto.

První ostravské „RO“ do provozu s cestujícími zasáhlo již v roce 1947. Další autobusy tohoto typu pak začaly do Ostravy docházet od následujícího roku 1948. Celkem jich bylo mezi lety 1947 a 1956 vyrobeno pro Ostravu 62 kusů. Dva vozy pak byly vyměněny za vozy jiné. Celkem tak v ostravském provozu figurovalo celkem 64 vozů ev. č. 27, 30 - 41, 43 - 47, 49 - 84, 85/I, 85/II, 86/I, 86/II, 87 - 92. Poslední vozy v původním stavu opustily ostravské silnice na konci 60. let 20. století.

Historický vůz

Budoucí ostravský historický vůz Škoda 706 RO pochází z roku 1953. Po svém provozu v osobní dopravě prodělal několik úprav. Nejdříve prošel rekonstrukcí na stěhovací vůz, následně na vůz obytný. V roce 2009 byl zakoupen, odstaven v Hlučíně a následně přesunut do areálu firmy Eurovia Vinci, kde setrval až do roku 2011. Do depozitu v autobusových garážích Hranečník byl autobus následně převezen ve čtvrtek 17. března 2011.

Škoda 706 RO. | 17. března 2011 | Marek Beneš Škoda 706 RO. | 17. března 2011 | Marek Beneš Škoda 706 RO. | 17. března 2011 | Marek Beneš Škoda 706 RO. | 18. března 2011 | Marek Beneš Škoda 706 RO. | 18. března 2011 | Marek Beneš Škoda 706 RO. | 18. března 2011 | Marek Beneš

Více než 10 let autobus čekal na rozhodnutí o přidělení finančních prostředků na jeho rekonstrukci. V říjnu roku 2021 podal Dopravní podnik Ostrava a.s. Žádost o poskytnutí samostatné účelové neinvestiční dotace na opravu dvou historických vozidel. Žádost se týkala dvou vozidel. Jednak vozu Škoda 706 RO, o kterém je řeč v tomto článku, a také tramvajového vozu T3 ev. č. 752. Nakonec bylo ze strany zastupitelstva statutárního města Ostravy rozhodnuto finanční prostředky přidělit pouze na rekonstrukci autobusu. Stalo se tak dne 16. 2. 2022.

Poptávkové řízení na dodavatele rekonstrukce autobusu vypsal Dopravní podnik Ostrava a.s. dne 15. 3. 2022. Výběr uchazeče měl probíhat ve třech etapách. První z nich zahrnoval zaslání žádostí o účast jednotlivých uchazečů, ze kterých mělo DPO vybrat ty, kteří splní kvalifikační a technické podmínky. Ve druhé etapě měli být tito uchazeči osloveni s požadavkem na podání předběžné nabídky a s uvedenými mělo být jednáno ve věci upřesnění jednotlivých požadavků či zodpovězení dotazů. Třetí etapa pak měla zahrnovat podání finálních nabídek, jejich vyhodnocení a výběr dodavatele. Nabídka zaujala pouze Vlastimila Urbánka zabývajícího se renovacemi historických vozidel z obce Náklo na Olomoucku, jehož nabídku však DPO neakceptoval. Po neúspěchu prvního zadávacího řízení tak byla první zakázka dne 2. 5. 2022 zrušena.

Novou mírně upravenou zakázku vypsal Dopravní podnik Ostrava a.s. dne 3. 5. 2022, přičemž se do této zakázky přihlásili hned dva uchazeči, a to již výše zmíněný Vlastimil Urbánek a nově také Jaroslav Kříž z jihomoravské obce Telnice, který se nakonec stal vybraným uchazečem. Uvedená zakázka vyjde ostravský dopravní podnik na 5 mil Kč. bez DPH, přičemž by měla být zcela pokryta dotací posktnutou statutárním městem Ostravou.

plánovaný stav vzhledu autobusu Škoda 706 RO ev. č. 80/II | 15. března 2022 | DPO plánovaný stav vzhledu autobusu Škoda 706 RO ev. č. 80/II | 15. března 2022 | DPO plánovaný vzhled stanoviště řidiče v autobusu Škoda 706RO ev. č. 80/II | 3. května 2022 | DPO
plánovaný vzhled autobusu po rekonstrukci, zdroj: Zadávací dokumentace zakázky Oprava historického autobusu Škoda 706 RO číslo 80/II

Konečný vzhled exteriéru autobusu po rekonstrukci bude představovat exportní dvoudveřové provedení Škoda 706 RO roku výroby 1956 vyráběné společnostmi LIAZ, n.p. závod Rýnovice (podvozek) a Karosa, n.p. Vysoké Mýto (karoserie). Ve spodní části karoserie bude autobus nalakován červenou barvou, v horní meziokenní části pak barvou slonové kosti. Disky kol budou šedé. Autobus bude vyhotoven s dvoukřídlými vstupními dveřmi s elektropneumatickým ovládáním z místa řidiče a průvodčího a záchytnými madly. Dalšími dveřmi budou ty vedoucí na stanoviště řidiče z levé strany autobusu. V horní části předního a zadního čela bude vůz vybaven prosvětleným transparentem pro umístění označení pojížděné linky, osvětlena bude také linková tabulka v levé části předního čela. Autobus bude uveden do stavu reprezentující provozní stav z přelomu 50. a 60. let 20. století.

Autobus bude disponovat klasickým motorem Škoda 706 R s přímým vstřikováním, pětistupňovou mechanickou převodovkou, což umožní autobusu jízdu maximální rychlostí 68 km/h. Pneumatiky budou disponovat dělenými disky Trilex. Autobus bude umožňovat tažení přívěsu.

Interiér autobusu bude uzpůsoben pro přepravu 28 sedících cestujících a 39 stojících. Sedadla budou vyhotovena s trubkovou konstrukcí a potažena budou PVC v kombinaci světlé a tmavohnědé barvy. Dopravní podnik Ostrava a.s. při prvním vypsání zakázkyy předpokládal, že budou sedadla vybavena pérovanými polštáři a gumožíněnými opěradly, nakonec však specifikaci změnil ve prospěch opěradel čalouněných. Na přepravní kázeň bude dbát průvodčí ve svém stanovišti, které bude umístěno u zadních dveří autobusu.


technický výkres plánovaného provedení, zdroj: Zadávací dokumentace zakázky Oprava historického autobusu Škoda 706 RO číslo 80/II

Rekonstrukce dle dostupných podkladů zabere 2 - 2,5 let a je členěna na etapy uvedené ve zveřejněné smlouvy s dodavatelem. Etapy jsou následující:

 • 1. etapa, ukončení do 31. 12. 2023
 • zhotovení konstrukce karoserie,
 • oprava rámu vozidla,
 • GO náprav, převodovky a motoru.
 • 2. etapa, ukončení do 31. 7. 2024
 • oplechování karoserie,
 • zhotovení podlahy vozidla,
 • zhotovení vzduchové soustavy vozu,
 • zhotovení sedadel a čalounění.
 • 3. etapa, ukončení do 31. 12. 2024
 • příprava na lak,
 • lakování vozidla,
 • dokončovací práce.

V roce 2022 se předpokládá nákup potřebného materiálu a náhradních dílů, oprava podvozku a motoru a základ renovace karoserie. Rok 2023 by měl být ve znamení dokončení opravy podvozku, a karoserie, opravy elektroinstalace, renovace interiéru a rok 2024 ve znamení práce na dokončování opravy elektroinstalace a interiéru. Dle původního návrhu smlouvy měl být zhotovitelem autobus předán nejpozději do 30. 6. 2024. S ohledem na vyypsání nové zakázky se termín posunul až na konec roku 2024, přesněji tedy na 31. 12. 2024. Po rekonstrukci ponese autobus evidenční číslo 80/II. Původní autobus ev. č. 80, který je rekonstruovanému vozu předlohou, byl v Ostravě provozován mezi lety 1956 a 1967

Souprava autobusu Škoda 706RO ev. č. 80/I s jedním z vlečných vozů Karosa B40 nasazená na lince č. 25 v areálu tehdejší NHKG | 3. května 2022 | DPO Zadní pohled na autobus Škoda 706RO ev. č. 80/I na lince č. 25 | 3. května 2022 | DPO
vzhled autobusu Škoda 706 RO ev. č. 80/I, zdroj: Zadávací dokumentace zakázky Oprava historického autobusu Škoda 706 RO číslo 80/II

© MHD-Ostrava 2005 - 2023
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

29. července 2022

Toplist