Absorbce hluku a rozchodník

Na počátku srpna roku 2017 započaly práce na instalaci absorbérů hluku v nejvytíženějším úseku tramvajové sítě v Ostravě. Jedná se o úsek dvou navazujících protisměrných oblouků mezi zastávkami Náměstí Republiky a Karolina, kde byl dosud užit standardní nezakrytý železniční svršek na štěrkovém loži. Jedním z důvodů instalace absorbérů hluku a rozchodníkového vegetačního pásu byla taktéž možnost ověřit tento systém v praxi. Důležitým faktorem je taktéž vliv na estetiku celého prostoru, který se nalézá v centru města.

Celý systém je založen na kolejových absorbérech, které dodává společnost Brens, přičemž tato společnost je dodavatelem i jiných systémů využívaných v prostředí železniční a tramvajové infrastruktury. Při jejich instalaci dojde nejdříve k úpravě samotného kolejového svršku tak, aby do něj mohl být doplněn systém kolejových absorbérů, po instalaci kolejových absorbérů je následně doplněn taktéž vegetační rozchodníkový pás. Ten může být do kolejiště instalován vzhledem k tomu, že nově instalované kolejové absorbéry jsou schopny zadržovat vodu.

konec úseku trati s instalovanými absorbéry hluku | 14. srpna 2017 | Martin Večeřa celkový pohled na úsek doplňovaný o absorbéry hluku a rozchodníkový vegetační pás | 14. srpna 2017 | Martin Večeřa Vůz KT8D5R.N1 ev. č. 1504 opouští úsek vybavovaný absorbéry hluku mezi zastávkami Karolina a Náměstí Republiky | 14. srpna 2017 | Martin Večeřa další z pohledů na práce při instalaci absorbérů hluku | 14. srpna 2017 | Martin Večeřa

V první fázi, tedy do cca poloviny srpna roku 2017 byly instalovány absorbéry hluku do prostoru koleje sloužící provozu z centra města, od tohoto termínu pak byly absorbéry hluku postupně instalovány taktéž do prostoru druhé koleje. V druhé polovině srpna následně pokračovala instalace vegetačního pásu tvořeného rostlinami rozchodníky. Celý výše uvedený úsek tramvajové trati je tedy vybaven vegetačním pásem s živými rostlinami. Informace uvedené v některých médiích, která informovala o instalaci umělého povrchu, se tedy na pravdě nezakládají.

Souprava vozů T3R.P. v čele s vozem ev. č. 1011 stoupá směrem k zastávce Náměstí Republiky | 23. srpna 2017 | Martin Večeřa Přechod mezi odhlučněnou a neodhlučněnou částí tramvajového svršku | 23. srpna 2017 | Martin Večeřa Detail vegetačního pásu absorbéru hluku | 23. srpna 2017 | Martin Večeřa

Další informace k systému je možné nalézt přímo na stránkách dodavatele.


© MHD-Ostrava 2005 - 2019
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

23. srpna 2017

Toplist