Rekonstrukce tramvajové trati na Martinovské ul.

V neděli 28. srpna 2016 započala očekávaná rekonstrukce tramvajové trati v Martinovské ulici. Pravidelný provoz s cestujícími byl na této trati zaveden od 15. června 1969 tramvajovou linkou č. 4, která je již od té doby s touto tratí spjata. Od tohoto termínu se tramvaje prozatimně obracely na kolejovém trojúhelníku nacházejícím se před ústředními dílnami dopravního podniku. K prodloužení na dnešní konečnou zastávku Martinov došlo od 1. srpna 1970. Není bez zajímavosti, že byla tramvajová trať původně plánována jako jednokolejná určená čistě k manipulačním přejezdům mezi tramvajovou sítí a ústředními dílnami. Až následně došlo k přepracování projektu do podoby, ve které tramvajovou trať známe dnes.

I tak je v současné době trať známá svým poněkud zvláštním směrovým i výškovým vedením. Mnoho oblouků zejména v počáteční části ulice Martinovské přibližně po zastávku Čistírny je nesouvislých, složených s oblouků různých poloměrů. Nejhorším úsekem byl však až dosud úsek dvou protisměrných oblouků mezi křižovatkami s ulicemi Opavská a Porubská, jehož směrové a výškové vedení způsobilo v minulosti několik vykolejení tramvajových vlaků. Při zkušebních jízdách v oblouku před křižovatkou s ulicí Opavskou tak například vykolejil vlečný vůz VV60LF ev. č. 301 tažený vozem T3R.EV ev. č. 1301 v roce 2006. V bližší minulosti došlo k vykolejení v podobném místě dne 14. června 2014. Tehdy se vykolejení týkalo vozu T3SUCS ev. č. 1006, přičemž jeho vykolejení se následně opakovalo při sunutí vozem VarioLFR.E ev. č. 1311.

 |  | Marek Beneš Souprava vozů T3SUCS v čele s vozem ev. č. 954 projíždí směrově a výškově složitě vedeným úsekem tramvajové trati v Martinovské ulici | 3. srpna 2016 | Daniel Košťál Astra ev. č. 1206 projíždí pravým obloukem po ulici Martinovské a míří ke světelné křižovatce s ulicí Opavskou | 20. srpna 2016 | Daniel Košťál

Přesně tento cca 370 m dlouhý úsek tak projde od neděle 28. srpna do soboty 1. října 2016 rekonstrukcí. Rekonstrukce se bude týkat sanace železničního spodku včetně nového odvodnění, dojde k výměně kolejového lože a k novému uchycení kolejí. Vedení tramvajové tratě bude v zásadě zachováno, dojde pouze k mírným úpravám jejího výškového vedení vzhledem k současnému poškození. Zároveň s rekonstrukcí dvou zmíněných protioblouků dojde taktéž k úpravám kolejiště v prostoru zastávky Dílny DP Ostrava a k dokončení rekonstrukce a přestavby tramvajové zastávky Čistírny.Rekonstrukce tramvajové trati v ul. Martinovské, pohled severním směrem od křižovatky s ul. Opavskou | 23. září 2016 | Daniel Košťál Souprava T3SUCS v čele s vozem ev. č. 955 na výstupní zastávce Vřesinská. | 14. dubna 2011 | Tomáš Hranický Stav upraveného kolejiště v prostoru zastávky Dílny DP Ostrava při rekonstrukci tramvajové trati v ul. Martinovské | 23. září 2016 | Daniel Košťál Pohled na původní umístění zastávky Čistírny ve směru do Martinova | 23. září 2016 | Daniel Košťál Vůz Inekon Trio ev. č. 1259 na trojúhelníku u zastávky Josefa Kotase. | 13. září 2011 | Tomáš Hranický


Výluka tramvajového provozu

Po dobu výluky budou tramvaje linek č. 4 a 19 vedeny na konečnou zastávku Poruba vozovna, přičemž nástupní zastávkou bude zastávka Telekomunikační škola. Ta bude taktéž zastávkou přestupní na spoje náhradní autobusové dopravy. Autobusy budou pro své obracení využívat blokový objezd okolo hypermarketu Albert se zastávkou při jeho západní stěně.

Druhou konečnou zastávkou spojů NAD bude standardně zastávka Martinov. Zde se však budou autobusy obracet přímo v areálu bývalých potravinářských závodů, kde bude situována taktéž výstupní zastávka. Nástupní zastávkou bude zastávka autobusových linek č. 51, 58 a 69 v Martinovské ulici.

Solaris Urbino 18 CNG ev. č. 7859 projíždí na lince NAD za tramvaje při rekonstrukci tramvajové trati v ul. Martinovská křižovatkou ulic Martinovská a Opavská | 28. srpna 2016 | Martin Večeřa Vůz Solaris Urbino 18 ev. č. 7859 odstavený v pauze mezi spoji v areálu martinovských potravinářských závodů při výluce na ul. Martinovské | 28. srpna 2016 | Martin Večeřa Vůz KT8D5 ev. č. 1511 připraven k odtahu vozu po nehode u Dolu Hlubina. | 19. dubna 2011 | Tomáš Hranický Vůk Karosa B941E ev. č. 4272 opouští areál martinovských potravinářských závodů a míří do nástupní zastávky NAD Martinov | 29. srpna 2016 | Daniel Košťál

© MHD-Ostrava 2005 - 2024
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

23. září 2016

Toplist