Rekonstrukce Frýdlantských mostů 2009

Rekonstrukce Frýdlantských mostů 2009

Výstavba současných frýdlantských mostů společně s podchody pod ulicemi 28. října a Vítkovická započala již v roce 1977. Nejdříve byl vybudován jižní silniční most, po kterém bylo provizorně vedeno tramvajové těleso, postupně došlo k výstavbě tramvajového a severního silničního mostu. Tramvajový provoz na dnešním tramvajovém mostě byl zahájen až po sedmi letech dne 25.11.1984. Ke kompletnímu dokončení došlo až v roce 1986. Od té doby se však o samotné mosty spolu s podchody nikdo pořádně nestaral. V roce 2004 sice došlo k opravě silničních mostů, ale most tramvajový spolu s podchody dále chátral. Rok 2009 je tak ve znamení opravy tramvajového mostu. Podchody si budou muset ještě počkat.

První přípravné práce související s rekonstrukcí tramvajového frýdlantského mostu započaly již 4.5.2009. Dále se bude postupovat podle harmonogramu:

1. výluka sobota 16.5. (13:00) - sobota 22.5. (13:00) - zbudováno provizorní nástupiště u bývalé pohotovosti se světelnými přechody pro chodce (prozatím nevyužíváno)

I. etapa provozu sobota 22.5. (13:00) - neděle 12.7. (13:00)

Všechny linky vedeny přes tzv. "vítkovické nástupiště".

2. výluka neděle 12.7. (23:00) - pátek 17.7. (23:00)

II. etapa provozu pátek 17.7. (23:00) až neděle 16.8. (23:00)

Využívána provizorní nástupiště.

Provoz organizován následovně:

Schéma sítě tramvajových linek a Eska platné od 17.7.2009

1 - Dubina Interspar - Vítkovice vysoké pece - Náměstí Republiky - Mariánské náměstí - Hulváky
2 - Výškovice - Mírové náměstí - Mariánské náměstí - Hlavní nádraží
4 - Martinov - Svinov mosty - Náměstí Republiky - Křižíkova - Hlavní nádraží
X - Mírové náměstí - Vítkovice vysoké pece (v provozu vůz VarioLF3/2, alternativně souprava T3PX)

3. výluka - betonování desky na mostě (délka cca 4 hodiny)

4. výluka neděle 16.8. (23:00) - pátek 21.8. (23:00)

III. etapa provozu pátek 21.8. (23:00) - středa 14.10. (20:00)

Využívána provizorní nástupiště.

Provoz organizován následovně:

Schéma sítě tramvajových linek a Eska platné od 30.8.2009

1 - Dubina Interspar - Vítkovice vysoké pece - Náměstí Republiky - Mariánské náměstí - Hulváky
2 - Výškovice - Mírové náměstí - Mariánské náměstí - Hlavní nádraží

4 - Martinov - Svinov mosty - Náměstí Republiky - Křižíkova - Hlavní nádraží

6 - Výškovice - Nádraží Vítkovice - Vítkovice vysoké pece - Náměstí Republiky a dále po trase l.č. 11 na konečnou zastávku Zábřeh
10 - provoz na lince je zastaven

11 - spoje linky v době dopravních špiček ukončeny na zastávce Náměstí Republiky - dále pokračují po trase l.č.6

13 - Zábřeh - Mírové náměstí - Mariánské náměstí - Hranečník
X - Mírové náměstí - Vítkovice vysoké pece (v provozu vůz VarioLF3/2, alternativně souprava T3PX)

5. výluka středa 14.10. (20:00) - 20.10. (20:00) - uvedení do původního stavu

Plánovaný termín ukončení prací a odevzdání hotového díla je stanoven na 1.11.2009.


© MHD-Ostrava 2005 - 2023
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

Toplist