Rekonstrukce ulice Českobratrská

O víkendu 13./14. května 2017 byla zahájena dlouho očekávaná rekonstrukce ulice Českobratrské v úseku mezi ulicí Nádražní a Sokolskou třídou. Od soboty 13. května 2017 tak je zastávka Husův sad zrušena, přičemž nejblíže položenou zastávkou, kterou mohou cestující využít, je zastávka Konzervatoř. Rekonstrukce vyvolala již první víkend výluku trolejbusového provozu na této ulici, kdy byly všechny trolejbusové linky projíždějící tímto úsekem nahrazeny autobusy. Vyjma zrušení zastávky Husův sad a vyvolání mírného zpoždění spojů projíždějících linek z důvodu jejich odklonu ulicí 30. dubna však výluka cestujícím jejich přepravu zásadně nezkomplikovala.

Výluka o víkendu 13./14. května 2017 nebyla způsobena jen započetím prací souvisejících s rekonstrukcí ulice českobratrská, avšak také nutností úpravy trolejbusového trolejového vedení. V první fázi probíhají práce při jížní straně komunikace, bylo tak nutné trolejové vedení přizpůsobit tak, aby trolejbusy jedoucí ve směru do centra města měly možnost staveniště objet. Při této příležitosti tak byla trolejová stopa vedoucí do centra města od křižovatky s ulicí Nádražní cca po Husovo náměstí přesunuta více do středu komunikace. Zásadnějších úprav doznalo vedení trolejové stopy ve směru do centra města v úseku od Husova náměstí po křižovatku se Sokolskou třídou.

V úseku od Husova náměstí cca po křižovatku s ulicí Dr. Šmerala nebylo možné využívat trolejovou stopu standardně sloužící pro jízdu přímo (na zast. Most Pionýrů), resp. vpravo (na zast. Most M. Sýkory). Z tohoto důvodu byla provedena taková úprava, aby bylo možné pro většinu jízd využívat stopu standardně sloužící pro jízde vlevo (na zast. Nová radnice). Trolejbusy ve směre do centra města tak nejdříve projedou vzdušnou výhybku na Husově náměstí ve směru vlevo, následně je za úsekovým děličem v blízkosti křižovatky s ul. Dr. Šmerala provedeno dočasné napojení této stopy na původní stopu vedoucí přímo/vpravo. Toto řešení tak umožňuje bezproblémovou jízdu většiny trolejbusových spojů ve směru přímo/vpravo. Řidiči trolejbusů jezdících standardně vlevo ve směru na zastávku Nová radnice tak musí před odbočením vlevo do Sokolské třídy tyčové sběrače proudu přeložit na trolejovou stopu určenou pro jízdu vlevo. Pro jednodušší překládání sběračů slouží natrolejovací stříšky umístěné na trolejové stopě určené pro směr vlevo.

Standardní provoz

Počátek rekonstruovaného úseku ulice Českobratrské v křižovatce s ulicí Nádražní | 15. května 2017 | Martin Večeřa Pohled na úsek ulice Českobratrská mezi Nádražní ulicí a Husovým náměstím | 15. května 2017 | Martin Večeřa SOR TN12C ev. č. 3911 projíždí staveništěm v blízkosti zrušené zastávky Husův sad | 15. května 2017 | Martin Večeřa Pohled na místo oddělení trolejové stopy standardně sloužící pro jízdu vlevo v křižovatce se Sokolskou třídou, při rekonstrukci ulice Českobratrská slouží pro jízdu všemi směry | 15. května 2017 | Martin Večeřa Solaris Trollino 15AC ev. č. 3602 projíždí vzdušnou výhybkou určenou pro jízdu přímo a vpravo, po jeho zastavení dojde k přeložení sběračů na levou stopu | 15. května 2017 | Martin Večeřa Vůz Solaris Trollino 15AC ev. č. 3602 stojí v místě určeném pro přeložení sběračů s již přeloženými sběrači na levé stopě a chystá se odbočit vlevo do Sokolské třídy | 15. května 2017 | Martin Večeřa

Standardní provoz přes staveniště započal v pondělí 15. května 2017. S ohledem na to, že si velký počet řidičů osobních automobilů nebyl vědom uzavření ulice Českobratrské v předmětném úseku, docházelo zejména ve špičkové hodiny ke zpožďování spojů autobusových a trolejbusových linek, které standardně projíždí křižovatku ulic Českobratrská a Sokolská.


© MHD-Ostrava 2005 - 2017
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

15. května 2017

Toplist