Rekonstrukce ulice Českobratrská

O víkendu 13./14. května 2017 byla zahájena dlouho očekávaná rekonstrukce ulice Českobratrské v úseku mezi ulicí Nádražní a Sokolskou třídou. Od soboty 13. května 2017 tak je zastávka Husův sad zrušena, přičemž nejblíže položenou zastávkou, kterou mohou cestující využít, je zastávka Konzervatoř. Rekonstrukce vyvolala již první víkend výluku trolejbusového provozu na této ulici, kdy byly všechny trolejbusové linky projíždějící tímto úsekem nahrazeny autobusy. Vyjma zrušení zastávky Husův sad a vyvolání mírného zpoždění spojů projíždějících linek z důvodu jejich odklonu ulicí 30. dubna však výluka cestujícím jejich přepravu zásadně nezkomplikovala.

Výluka o víkendu 13./14. května 2017 nebyla způsobena jen započetím prací souvisejících s rekonstrukcí ulice Českobratrská, avšak také nutností úpravy trolejbusového trolejového vedení. V první fázi probíhají práce při jížní straně komunikace, bylo tak nutné trolejové vedení přizpůsobit tak, aby trolejbusy jedoucí ve směru do centra města měly možnost staveniště objet. Při této příležitosti tak byla trolejová stopa vedoucí do centra města od křižovatky s ulicí Nádražní cca po Husovo náměstí přesunuta více do středu komunikace. Zásadnějších úprav doznalo vedení trolejové stopy ve směru do centra města v úseku od Husova náměstí po křižovatku se Sokolskou třídou.

V úseku od Husova náměstí cca po křižovatku s ulicí Dr. Šmerala nebylo možné využívat trolejovou stopu standardně sloužící pro jízdu přímo (na zast. Most Pionýrů), resp. vpravo (na zast. Most M. Sýkory). Z tohoto důvodu byla provedena taková úprava, aby bylo možné pro většinu jízd využívat stopu standardně sloužící pro jízde vlevo (na zast. Nová radnice). Trolejbusy ve směre do centra města tak nejdříve projedou vzdušnou výhybku na Husově náměstí ve směru vlevo, následně je za úsekovým děličem v blízkosti křižovatky s ul. Dr. Šmerala provedeno dočasné napojení této stopy na původní stopu vedoucí přímo/vpravo. Toto řešení tak umožňuje bezproblémovou jízdu většiny trolejbusových spojů ve směru přímo/vpravo. Řidiči trolejbusů jezdících standardně vlevo ve směru na zastávku Nová radnice tak musí před odbočením vlevo do Sokolské třídy tyčové sběrače proudu přeložit na trolejovou stopu určenou pro jízdu vlevo. Pro jednodušší překládání sběračů slouží natrolejovací stříšky umístěné na trolejové stopě určené pro směr vlevo.

Standardní provoz do 1. 7. 2017

Počátek rekonstruovaného úseku ulice Českobratrské v křižovatce s ulicí Nádražní | 15. května 2017 | Martin Večeřa Pohled na úsek ulice Českobratrská mezi Nádražní ulicí a Husovým náměstím | 15. května 2017 | Martin Večeřa SOR TN12C ev. č. 3911 projíždí staveništěm v blízkosti zrušené zastávky Husův sad | 15. května 2017 | Martin Večeřa Pohled na místo oddělení trolejové stopy standardně sloužící pro jízdu vlevo v křižovatce se Sokolskou třídou, při rekonstrukci ulice Českobratrská slouží pro jízdu všemi směry | 15. května 2017 | Martin Večeřa Solaris Trollino 15AC ev. č. 3602 projíždí vzdušnou výhybkou určenou pro jízdu přímo a vpravo, po jeho zastavení dojde k přeložení sběračů na levou stopu | 15. května 2017 | Martin Večeřa Vůz Solaris Trollino 15AC ev. č. 3602 stojí v místě určeném pro přeložení sběračů s již přeloženými sběrači na levé stopě a chystá se odbočit vlevo do Sokolské třídy | 15. května 2017 | Martin Večeřa

Standardní provoz přes staveniště započal v pondělí 15. května 2017. S ohledem na to, že si velký počet řidičů osobních automobilů nebyl vědom uzavření ulice Českobratrské v předmětném úseku, docházelo zejména ve špičkové hodiny ke zpožďování spojů autobusových a trolejbusových linek, které standardně projíždí křižovatku ulic Českobratrská a Sokolská.

Výluka trolejbusového provozu od 2. 7. 2017 do 2. 9. 2017

Vzhledem k postupu rekontrukce ulice Českoratrské nebylo možné od 2. 7. 2017 nadále přes staveniště provozovat veřejnou hromadnou dopravu. Od tohoto termínu tak byla veškerá veřejná hromadná doprava odkloněna souběžnou ulicí 30. dubna. To však znamená, že muselo dojít k úpravě linkového vedení trolejbusové dopravy. V soboty, neděle a svátky a v pracovní dny cca od 18.00 hod. byly veškeré výlukou postižené linky vedeny v autobusech. V pracovní dny cca do 18.00 hod. pak bylo linkové vedení následující:

 • 101
  - linka není výlukou dotčena
 • 102
  - linka je vedena v trase Hlavní nádraží - ... - Nová radnice - Most M. Sýkory a dále jako linka č.
  105
 • 102
  - náhradní autobusová linka v trase Most M. Sýkory - Konzervatoř - ... - Hulváky
 • 103
  - linka je vedena v trase Koblov - ... - Nová radnice - Most M. Sýkory a dále jako linka č.
  108
 • 104
  - linka je vedena v autobusech
 • 105
  - linka je vedena v trase Koblov - ... - Most M. Sýkory a dále jako linka č.
  102
 • 105
  - náhradní autobusová linka v trase Most M. Sýkory - Konzervatoř - ... - Karolina U Lávky
 • 106
  - linka není výlukou dotčena
 • 107
  - linka je vedena v autobusech
 • 108
  - linka je vedena v trase Hlavní nádraží - ... - Most M. Sýkory a dále jako linka č.
  103
 • 108
  - náhradní autobusová linka v trase Most M. Sýkory - Konzervatoř - ... - Hulváky

V druhé polovině srpna 2017 již postupovaly práce na samotné komunikaci, přičemž byly dokončovány práce na sítích.

Pohled na rekonstruovanou ulici Českobratrská ve směru od křižovatky s ulicí Sokolskou | 18. srpna 2017 | Martin Večeřa Budoucí prostor párové zastávky Husův sad | 18. srpna 2017 | Martin Večeřa Zastávka Husův sad ve směru k zastávce Konzervatoř je přesunuta naproti zastávce opačným směrem | 18. srpna 2017 | Martin Večeřa Prostor zastávky Husův sad ve směru ke křižovatce s ulicí Sokolskou | 18. srpna 2017 | Martin Večeřa Poslední rekonstruovaný úsek ulice Českobratrská v blízkosti s křižovatkou s ulicí Nádražní | 18. srpna 2017 | Martin Večeřa

Od neděle 3. září 2017 byl znovu obnoven provoz autobusových a trolejbusových linek po rekonstruované ulici Českobratrské. Nadále však vozidla neobsluhovala zastávku Husův sad, přičemž v polovině října 2017 již byly plně dokončeny komunikace, z většiny přilehlé chodníky a probíhaly dokončovací práce.

Pohled na téměř dokončenou rekonstrukci Českobratrské ulice v prostoru křižovatky s ulicí Přívozskou | 12. října 2017 | Martin Večeřa prostor zastávky Husův sad | 12. října 2017 | Martin Večeřa Ulice Českobratrská v poslední fázi její rekonstrukce v prostoru bývalého přechodu pro chodce | 12. října 2017 | Martin Večeřa

Rekonstrukce ulice Českobratrské byla završena na přelomu října a listopadu roku 2017. Došlo k celkové rekonstrukci komunikace, inženýrských sítí a přilehlých chodníků. V prostoru chodníků přibyl také vegetační pás. Zastávka sloužící autobusové a trolejbusové dopravě ve směru na západ města byla přemístěna naproti zastávce v opačném směru, čímž došlo ke zrovnoměrnění vzdálenosti jednotlivých zastávek. Zastávka je tedy nově umístěna před hotelem Mercure, což znamenalo nutnost zaslepení ulice Husovy. Po provedené rekonstrukci zmizelo mnoho pozůstatků po původním umístění autobusových a trolejbusových zastávek. Zejména severní okraj Husova sadu byl těmito relikty minulosti doslova poset.

Trolejbusy Škoda 27Tr ev. č. 3806 a Solaris Trollino 12AC ev. č. 3707 se potkaly v ulici Českobratrská | 3. listopadu 2017 | Martin Večeřa Pohled do nově zrekonstruované ulice Českobratrská ve směru k ulici Sokoloské | 3. listopadu 2017 | Martin Večeřa Pohled na křižovatku ulic Českobratrská a Přívozská | 3. listopadu 2017 | Martin Večeřa Prostor zastávek Husův sad s věží evangelického kostela | 3. listopadu 2017 | Martin Večeřa Vůz Solaris Trollino 12AC ev. č. 3714 odbavuje cestující v nově zrekonstruované zastávce Husův sad | 3. listopadu 2017 | Martin Večeřa Trolejbus Solaris Trollino 12AC ev. č. 3710 stojí v přemístěné zastávce Husův sad v místech bývalé křižovatky s ulicí Husovou | 3. listopadu 2017 | Martin Večeřa Zrekonstruovaná ulice Českobratrská | 3. listopadu 2017 | Martin Večeřa Pohled na zrekonstruovanou ulici Českobratrská mezi zastávkou Husův sad a křižovatskou s ulicí Nádražní | 3. listopadu 2017 | Martin Večeřa

© MHD-Ostrava 2005 - 2023
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

3. listopadu 2017

Toplist