Provozní mimořádnosti v týdnu od 12. 12. 2022 a jejich následky

Po lehkém sněžení v sobotu 10. 12. 2022 se v den celostátních změn v jízdních řádech, tedy v neděli 11. 12. 2022, Ostrava a okolí zahalila do sněhové pokrývky. V zásadě se však ještě nejednalo o nějakou výraznou sněhovou pokrývku, která následně napadla až v průběhu celého prvního pracovního dne následujícího týdne 12. 12. 2022.

Vůz TRIO ev. č. 1256 přijíždí na lince x3 do zastávky Palkovského | 12. prosince 2022 | Vojtěch Jandásek VarioLF ev. č. 1313 nasazené jako sólo na lince 17 | 12. prosince 2022 | Vojtěch Jandásek Vůz T6A5 ev. č. 1108 projíždí pod známým domem na ul. Závodní ve Vítkovicích | 12. prosince 2022 | Vojtěch Jandásek Vůz STADLER tango NF2 ev. č. 1733 nasazený mimořádně na linku č. 2 přijíždí k zastávce Karpatská | 12. prosince 2022 | Vojtěch Jandásek Škoda 39T ev. č. 1772 v zastávce Krajský úřad | 12. prosince 2022 | Martin Večeřa Škoda 39T ForCity Smart ev. č. 1784 v zastávce Krajský úřad | 12. prosince 2022 | Martin Večeřa VarioLF ev. č. 1365 na lince 12 přijíždí do zastávky Krajský úřad | 12. prosince 2022 | Martin Večeřa

Po celý den tak byl provoz narušován komplikacemi v podobě uzavírek komunikací a dopravních nehod. Již v brzkých ranních hodinách 12. 12. 2022 došlo k vykolejení rotačního sněhového pluhu. V odpoledních hodinách pak došlo k vykolejení vozu VarioLFR.S ev. č. 1358 v křižovatce ulic Výškovické a Svornosti v Zábřehu. Podobné komplikace provázely cestující také v regionální dopravě včetně dopravy železniční. Na mnohé tramvajové kurzy byly nasazeny vozy nižší než plánované kapacity.

Nehoda trolejbusu Škoda 27Tr ev. č. 3811 u zastávky Českobratrská | 12. prosince 2022 | archiv mhd-ostrava Vykolejení vozu VarioLFR.S ev. č. 1358 na ul. Výškovické | 12. prosince 2022 | archiv mhd-ostrava Solaris Urbino 12 ev. č. 7232 po nehodě u zastávky Plzeňská | 12. prosince 2022 | archiv mhd-ostrava Vykolejení vozu VarioLFR.S ev. č. 1358 na ul. Výškovické | 12. prosince 2022 | archiv mhd-ostrava Vykolejení vozu VarioLFR.S ev. č. 1358 na ul. Výškovické | 12. prosince 2022 | archiv mhd-ostrava
nehody vozů MHD, externí zdroj

Po lehkém uklidnění situace v úterý 13. 12. 2022 nastaly další komplikace ve středu 14. 12. 2022, kterých důvodem tentokrát nebyl sníh, ale mimořádnost v podobě pádu sloupu trolejového vedení v prostoru Smetanova náměstí. Uvedená mimořádnost způsobila již od cca 2.00 hod. zdržení v provozu všech linek jezdících přes křižovatku ulic 28. října a Nádražní. V cca 3.10 hod. byl oven provoz tramvají ve směru na Nádražní ulici. V úseku ze zastávky Karolina směrem na Hranečník a NH jižní bránu byla postupně zaváděna náhradní autobusová doprava na základě počtu dostupných řidičů autobusů.

Vůz Astra ev. č. 1202 přijídží na odkloněné lince 4 do zastávky Důl Jindřich | 14. prosince 2022 | Martin Večeřa Škoda 39T ev. č. 1772 přijíždí na odkloněné lince č. 4 do zastávky Důl Jindřich | 14. prosince 2022 | Martin Večeřa pohled na dočasné uchycení trolejového vedení po pádu sloupu | 15. prosince 2022 | Tomáš Hranický pohled na dočasné uchycení trolejového vedení v blízkosti zastávky Výstaviště po pádu sloupu dne 14. 12. 2022 | 15. prosince 2022 | Tomáš Hranický

Tramvaje linek č. 4, 10 a 12 byly po celou dobu odkloněny na zastávku Moravská Ostrava, Plynárny a k obracení tak používaly areál tramvajové vozovny Moravská Ostrava. Po instalaci nového provizorního sloupu trolejového vedení a opravě trolejového vedení byl provoz na větvi na Hranečník a NH jižní bránu obnoven v cca 14.30 hod.

Podstatně většího narušení provozu systému MHD v Ostravě, ale také regionální autobusové i železniční dopravy se cestující dočkali v pátek 16. 12. 2022, kdy od brzkých ranních hodinách opětovně intenzivně sněžilo, a to až do té míry, kdy došlo k zásadnímu narušení provozu všech druhů dopravy. V průběhu celého dne docházelo k mnoha problematickým situacím, níže uvádíme pouze vybrané s přibližným časovým sledem událostí v dopoledních hodinách:

 • 6.02 hod. - Provoz linky č. 4 odkloněn do vozovny Poruba, důvodem byl automobil v kolejišti u zastávky Dílny DP Ostrava, provoz obnoven v 6.30 hod.
 • 6.15 hod. - Problémy u zastávky Nová Ves, vodárna z důvodu uvíznutí tramvajového vozu na děliči.
 • 7.00 hod. - Výjezd vozu RSP-3 ev. č. 8607 na trasu: Vozovna Poruba – Poruba, Vřesinská - Městský stadion - Nádraží Vítkovice - Nová Ves, vodárna - Mariánské nám. - Hlavní nádraží - Výškovice - Don Bosco - Krajský úřad - Mírové náměstí - Nádraží Vítkovice - Kotva - ...
 • 7.15 hod. - Výjezd vozu RSP-2 ev. č. 8606 na trasu: Vozovna Moravská Ostrava - Přívoz, Hlučínská - Vozovna Mor. Ostrava - Hlavní nádraží - Hranečník, následně byl pro poruchu odstaven ve vozovně Moravská Ostrava.
 • 7.29 hod. - Provoz linky č. 4 odkloněn do vozovny Poruba, důvodem byl automobil v kolejišti u zastávky Sokolovská, provoz obnoven v 7.40 hod.
 • 7.38 hod. - Nehoda tramvaje s automobilem v zastávce Elektra, provoz obnoven v 8.10 hod.
 • 7.50 hod. - Problémy v objektu vozovny Moravská Ostrava, provoz odkloněn na smyčku Přívoz, Hlučínská. Provoz částečně obnoven v 11.05 hod.
 • 8.03 hod. - Provoz linky x3 odkloněn přes Jubilejní kolonii, důvodem byl neprůjezdný oblouk mezi zastávkami Ředitelství Vítkovic a Palkovského v obou směrech, provoz byl obnoven při zahájení odpoledního provozu linky.
 • 8.04 hod. - Provoz linek č. 7, 8 a 17 ukončen v zastávce Poruba, vozovna, důvodem byl uvízlý autobus linky č. 78 v zastávce Hlavní nádraží, provoz obnoven v 8.20 hod.
 • 8.35 hod. - Provoz linek č. 7, 8 a 17 opětovně ukončen v zastávce Poruba, vozovna, důvodem byly uvízlé autobusy v křižovatce ulic 17. listopadu x K Myslivně, provoz obnoven v 10.06 hod.
 • 9.02 hod. - Nehoda tramvaje s autobusem ČSAD Havířov a.s. za zastávkou Důl Odra ve směru Přívoz, Hlučínská, provoz obnovn v 9.25 hod.
 • 10.30 hod. - Z důvodu zranění cestujícího přerušen provoz v zastávce Kino Luna směr Kotva, provoz obnoven v 10.48 hod.
 • 10.32 hod. - Nehoda tramvaje s automobilem v křižovatce ulic 17. listopadu a V Zahradách, provoz obnoven v 11.03 hod.
 • 11.05 hod. - Výjezd vozu RSP-3 ev. č. 8608 na trasu: Vozovna Moravská Ostrava - Poruba, Vřesinská - Martinov - Vozovna Poruba.
 • 12.23 hod. - Odklon linky č. 103 ze zastávky Bohumínská na Důl Heřmanice a linky č. 105 ze zastávky Mexiko do trolejbusové vozovny, důvodem byla neprůjezdná rampa na ul. Bohumínskou ve směru z Koblova z důvodu uvízlého kamionu.
 • 12.50 hod. - Nehoda tramvaje v křižovatce ulic Nádražní a Českobratrská, provoz obnoven v 13.10 hod.
 • 13.45 hod. - Přerušen provoz do Výškovic z důvodu vozu TRIO v křižovatce ulic Výškovická a Svornosti, důvodem byl poškozený a následně zaklíněný ochranný rám, linky č. 2, 6, 7 a 15 byly odkloněny do Zábřehu, provoz obnoven v cca 16.00 hod.
 • 13.54 hod. - V úseku Dolní Lhota, U Obory – Krásné Pole došlo k pádu stromu a poškození trolejového vedení, uchycení napájecích kabelů a uchycení optického kabelu, linka č. 5 byla nahrazena NAD.

V podobném duchu probíhal provoz i v následujících hodinách, ačkoliv se situace postupně uklidňovala. Provoz tak byl na cca 30 minut od 14.15 hod. přerušen ulicí K Myslívně, kdy byly odkloněny autobusové linky č. 37 a 58. K dalšímu vykolejení došlo v cca 15.00 hod. u zastávky Palkovského, provoz však byl obnoven poměrně rychle. Ve stejný čas došlo taktéž k zablokování možnosti průjezdu autobusů přes zastávku Hrabová, Tesco. Důvodem byly kamiony, které zablokovaly přístup k této zastávce. Poměrně dlouhou dobu byl taktéž znemožněn průjezd autobusům linky č. 24 na konečnou zastávku Důl Jan Šverma, autobusy tak končily v předchozí zastávce A-blok.

Po celý den se objevovaly problémy se sjízdností komunikací v trolejbusové dopravě zejména ve strmějších úsecích přes zastávky Stadion Bazaly, Ústřední hřbitov či Sídliště Muglinov. Komplikacemi byly i vysoké bariéry ze sněhu v tramvajové dopravě. Problémyy se v průběhu celého dne opakovaly u zastávek Zábřeh, vodárna, Most ČS armády a Mariánské náměstí. Podobně nastávaly problémy se všemi výhybkami v síti včetně výhybek na ul. Opavské u zastávek Poruba, vozovna či při výjezdu z tzv. horní brány porubské vozovny.

S ohledem na velké komplikace v autobusové dopravě způsobené také zpříčením kloubových autobusů docházelo v průběhu dne k náhradám kloubových autobusů autobusy v sólo verzi.

Astra ev. č. 1203 v zastávce Karolina | 16. prosince 2022 | Lukáš Hrmel Vůz STADLER Tango NF2 ev. č. 1704 v zastávce Krajský úřad | 16. prosince 2022 | Lukáš Hrmel Vánoční STADLER ev. č. 1729 v zastávce Karolina | 16. prosince 2022 | Lukáš Hrmel Škoda 39T ev. č. 1784 v zastávce Krajský úřad | 16. prosince 2022 | Lukáš Hrmel Solaris Urbino 12 CNG ev. č. 7169 v zastávce Benzina | 16. prosince 2022 | Lukáš Hrmel Kolona tramvají při prosincovém sněžení v čele s vozem T3R.P. ev. č. 974 v zastávce SPORT Aréna | 16. prosince 2022 | Vojtěch Jandásek Vůz T6A5 ev. č. 1133 opustil zastávku SPORT Aréna | 16. prosince 2022 | Vojtěch Jandásek Vůz RSP3 ev. č. 8607 odklízející sníh u zastávky SPORT Aréna | 16. prosince 2022 | Vojtěch Jandásek Souprava vozů T6A5 v čele s vozem ev. č. 1126 přijíždí do zastávky Dolní | 16. prosince 2022 | Vojtěch Jandásek Solaris Urbino 12 CNG ev. č. 7185 v obratišti Hlučín aut. nádr. | 16. prosince 2022 | Jan Orálek Solaris Urbino 12 CNG ev. č. 7244 se blíží do Vrablovce | 16. prosince 2022 | Jan Orálek

Provoz v následující den, tedy 17. 12. 2022 byl v zásadě stabilní. V odpoledních hodinách byl obnoven také provoz na tramvajové lince č. 5 z důvodu pádu stromu předchozí den.

VarioLF ev. č. 1345 přijíždí do zastávky Zábřeh, vodárna | 17. prosince 2022 | Lukáš Hrmel Škoda 39T ev. č. 1783 v zastávce Josefa Kotase | 17. prosince 2022 | Lukáš Hrmel Škoda 39T ev. č. 1785 přijíždí do zastávky Josefa Kotase | 17. prosince 2022 | Martin Večeřa Solaris Urbino 12 CNG ev. č. 7244 nasazený na linku č. 34 v zastávce Hošťálkovice ve směru do centra města | 17. prosince 2022 | Jan Bernat Solaris Urbino 12 CNG ev. č. 7267 projíždí úsekem Hájenka - Hlučín, Bobrovníky | 17. prosince 2022 | Jan Bernat Solaris Urbino 12 CNG ev. č. 7239 opouští zastávku Hlučín, sídl. OKD | 17. prosince 2022 | Jan Bernat Solaris Urbino 12 CNG ev. č. 7225 opuští zastávku Koblov, Štěrkovna | 17. prosince 2022 | Jan Bernat Solaris Urbino 12 electric ev. č. 5017 stojí v zastávce U Káňů | 17. prosince 2022 | Jan Bernat Solaris Urbino 12 electric ev. č. 5024 v zastávce Václavovice, točna | 17. prosince 2022 | Jan Bernat RSP-3 ev. č. 8607 odbočuje z ulice Sokolovské do ulice Opavské | 17. prosince 2022 | Jan Bernat Solaris Urbino 18 CNG ev. č. 7895 projíždí na lince č. 40 kruhovým objezdem na Hlavní třídě v Porubě | 17. prosince 2022 | Jan Bernat Porubskou ulicí projíždí vůz Solaris Urbino 18 CNG ev. č. 7911 na lince č. 44 | 17. prosince 2022 | Jan Bernat Solaris Urbino 12 CNG ev. č. 7272 v zastávce Krásné Pole | 17. prosince 2022 | Jan Bernat

V souvislosti s výše uvedenými událostmi včetně poruch vozů dosáhl provoz až do takového stavu, kdy byly dne 19. 12. 2022 na tramvajové linky č. 2, 8 a 17 opětovně nasazeny sólo vozy, a to včetně těch vysokopodlažních na garantovaně nízkopodlažní kurzy.

Vůz VarioLF ev. č. 1365 nasazený na linku č. 2 jako sólo | 19. prosince 2022 | Lukáš Hrmel Vůz T3R.P. ev. č. 994 nasazený v sólo podobě na jinak celonízkopodlažní linku č. 8 | 19. prosince 2022 | Lukáš Hrmel


© MHD-Ostrava 2005 - 2023
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

17. prosince 2022

Toplist