Prázdninové jízdy historickými vozidly 2019

Shodně jako v minulých letech organizuje Dopravní podnik Ostrava a.s. společně s Kroužkem přátel MHD jízdy historickými vozidly v době prázdninových měsíců. Po provedené změně již tradiční trasy historických vozidel od letošnío roku tak v současnosti historická vozidla nevyrážejí na svou cestu ze smyčky Hlavní nádraží, ale z přestupního uzlu Hulváky, přičemž pokračují po trase přes zastávky Ahepjukova, Českobratrská, Most M. Sýkory, Bazaly na konečnou zastávku ZOO.

Vlivem mnohých stavebních akcí v centru města (další etapa rekonstruukce estakády Bazaly, oprava ulice 28. října) jsou však navíc na linku historických vozidel nasazeny autobusy. Cestující mohou využít celkem 6 párů spojů s odjezdy z konečných zastávek:

  • Hulváky - 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.30 hod.
  • ZOO - 09.40, 11.10, 12.40, 14.10, 15.40, 17.10 hod.

Prvním termínem, kdy se jízdy uskutečnily, se stala sobota 13. 7. 2019, kdy byl v provozu Ikarus 280.10 ev. č. 4070.

Ikarus 280.10 ev. č. 4070 v obratišti Hulváky ve společnosti Solarisu Urbino 12 CNG ev. č. 7159 | 13. července 2019 | Martin Večeřa Ikarus 280.10 ev. č. 4070 ve smyčce ZOO | 13. července 2019 | Martin Večeřa Interiér Ikarusu 280.10 ev. č. 4070 | 13. července 2019 | Martin Večeřa Zalomený Ikarus čeká na další spoj ve smyčce ZOO | 13. července 2019 | Martin Večeřa Ikarus 280.10 ev. č. 4070 opustil zastávku Kamenec a míří ve směru na konečnou zastávku Hulváky | 13. července 2019 | Jan Bernat Ikarus 280.10 ev. č. 4070 odstavený ve smyčce ZOO | 13. července 2019 | Jan Bernat

V sobotu 27. 7. 2019 se cestující v provozu mohli setkat s autobusem Škoda 706 RTO ev. č. 247.

Interiér autobusu Škoda 706 RTO ev. č. 247 | 27. července 2019 | Martin Večeřa Autobus Škoda 706 RTO ev. č. 247 ve smyčce ZOO | 27. července 2019 | Martin Večeřa Škoda 706 RTO ev. č. 247 v obratišti Hulváky | 27. července 2019 | Martin Večeřa Přední část interiéru vozu Škoda 706 RTO včetně pokladny samoobslužného odbavování cestujících | 27. července 2019 | Martin Večeřa

Sobota 17. 8. 2019 byla posledním letošním termínem prázdninových jízd. Na výše uvedenou trasu byl nasazen autobus Karosa ŠM 11 ev. č. 5842.

Autobus Karosa ŠM 11 ev. č. 5842 ve smyčce ZOO | 17. srpna 2019 | Martin Večeřa Karosa ŠM 11 ev. č. 5842 v zastávce Hornopolní | 17. srpna 2019 | Jan Bernat

© MHD-Ostrava 2005 - 2024
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

20. srpna 2019

Toplist