Ostravské školní hry

Ve středu 25. června 2014 se na ostravském městském stadionu ve Vítkovicích konalo velké finále akce s názvem Ostravské školní hry a to mimo jiné v souvislosti s udělením titulu Evropské město sportu 2014 statutárnímu městu Ostrava. Jak již název vypovídá, akce se týkala zejména dětí školou povinných, přesněji dětí navštěvujících základní školy.

Pro přepravu dětí vypravil Dopravní podnik Ostrava a.s. ve vybraných relacích tramvajové a autobusové spoje určené právě pro přepravu jak soutěžících dětí s doprovodem, tak dětí, které těm soutěžícím jely fandit. Ve všech případech byly vždy speciální spoje vedeny nejdříve pro soutěžící děti s příjezdem k městskému stadionu přibližně v 7.30 h a za přibližně 40 minut po nich pro děti fandící, kterých však bylo podstatně větší množství.

Plně obsazená souprava při jízdně k městskému stadionu u příležitosti Ostravských školních her | 25. června 2014 | Tomáš Hranický Plně obsazená souprava u příležitosti Ostravských školních her. | 25. června 2014 | Tomáš Hranický Vůz KT8D5R.N1 ev. č. 1500 míří se školní mládeží k městskému stadionu u příležitosti konání Ostravských školních her. | 25. června 2014 | Martin Večeřa Karosa B941 ev. č. 4255 přivezla své cestující k městskému stadionu u příležitosti Ostravských školních her a míří pro další. | 25. června 2014 | Martin Večeřa Souprava vozů VarioLFR.E v čele s vozem ev. č. 1349 přijíždí v rámci přepravy dětí na Ostravské školní hry do zastávky Městský stadion. | 25. června 2014 | Martin Večeřa Dvě tramvajové soupravy míří k Městskému stadionu po ulici Palkovského. | 25. června 2014 | Martin Večeřa

V případě tramvajové dopravy byly obslouženy základní relace ve směru Poruba – Městský stadion, Výškovice – Městský stadion, Dubina – Městský stadion a Centrum – Městský stadion, přičemž jednotlivé spoje byly určeny pro předem určenou skupinu dětí s doprovodem z vybraných škol, přičemž podle toho také obsluhovaly jednotlivé zastávky po trase. Spoje určené pro návrat dětí zpět ke svým školám byly taktéž předem určeny jednotlivým skupinám žáků s doprovody, avšak přesné časové polohy závisely na ukončení samotné akce. Pro zabezpečení přepravy vypravila vozovna Moravská Ostrava 4 tramvajové kurzy, vozovna Poruba pak kurzů 6. Všechny kurzy byly obsazeny soupravami kapacity T+T, resp. 1 kurz vozem KT8D5R.N1. I tak však lze konstatovat, že kapacita vypravených vozů byla na své hranici.


© MHD-Ostrava 2005 - 2024
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

26. června 2014

Toplist