Ostravské metro

Již po otevření nového podchodu pod Frýdlantskými mosty dne 25. 11. 1984 mnohým cestujícím a obyvatelům města nové prostory pod tehdejší Gottwaldovou třídou, dnešní třídou 28. října, evokovaly prostory známé z vestibulů pražského metra. Není tak divu, že se mnohým od té doby spojuje slovo „metro“ právě s podchodem u přestupního uzlu Náměstí Republiky.

Náměstí Republiky | 25. října 2012 | Jakub Hranický Náměstí Republiky | 25. října 2012 | Jakub Hranický

V týdnu od 15. do 21. 10. 2012 došlo při vstupech do výše zmiňovaného podchodu k instalaci piktogramů metra s názvem „stanice“ Náměstí Republiky jako součásti negalerijní prezentace současného umění Kukačka. Více informací o Kukačce a dalších instalacích naleznete přímo na webu Kukačky.


© MHD-Ostrava 2005 - 2024
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

25. října 2012

Toplist