Nové nízkopodlažní dvoučlánkové autobusy 2017

Dne 13. 3. 2017 zveřejnil Dopravní podnik Ostrava a.s. ve Věstníku veřejných zakázek informace o nové zakázce s názvem „Dodávka 10 ks nových nízkopodlažních dvoučlánkových autobusů na CNG pohon“. Dopravce poptával celkem 10 kusů dvoučlánkových kloubových autobusů s pohonem na CNG, přičemž předpokládal, že ho pořízení nových vozů přijde na 100 mil. Kč bez DPH. Konečná částka, za kterou Dopravní podnik Ostrava a.s. nové autobusy obdrží se rovná 86 835 170 Kč bez DPH, přičemž dle věstníku veřejných zakázek dopravce část zakázky uhradí z prostředků Evropské unie, přesněji z Integrovaného regionálního operačního programu - IROP v rámci projektu NÍZKOEMISNÍ A BEZEMISNÍ VOZIDLA. Autobusy dodá společnost Solaris Czech spol. s r.o., druhým uchazečem byla společnost Zliner s.r.o., která je dodavatelem autobusů Iveco.

Nově tak bude cestující veřejnosti v Ostravě sloužit 10 nových dvoučlánkových nízkopodlažních autobusů Solaris Urbino 18 CNG tzv. IV. generace. Tyto vozy budou v celonízkopodlažní úpravě, délky 18 m a šířky 2,55 m. Cestujícím bude soužit 42 sedadel, z nichž 17 bude přístupných přímo z podlahy vozidla bez podesty. Sedadla budou opět ve standardní úpravě tak, jak je již známe z jiných nových vozidel. Již standardně budou vozidla vybavena dvěma místy určenými pro kočárek či invalidní vozík, přičemž obě dvě se budou nacházet v předním článku vozidla.

Vozy budou vybaveny čtyřmi dveřmi, přičemž jejich šířka bude 1200 mm. Důležitým požadavkem z hlediska vnější čistoty je požadavek na vybavení vozidel takovým mechanismem, který značně eliminuje znečištění vozidla od nečistot. Vozidla budou vybavena taktéž kartáči na lemech podběhů kol.

Nejdůležitější novinkou pro cestující však bude klimatizace prostoru pro cestující, která v kombinaci s automatickou regulací teploty zabezpečí tepelnou pohodu cestujících, a vybavení vozidla USB porty pro dobíjení mobilních telefonů a jiných zařízení. Vozidla budou navíc vybavena přípravou pro instalaci Wi-Fi. Bezpečnost cestujících ve vozidlech zajistí kamerový systém.

Vozidla budou dodána ve dvou dodávkách po 5 kusech. První vozy by měly být dodány 8 měsíců od zaslání objednávky na prvních 5 vozů, přičemž pokud vše proběhne tak, jak je uvedeno v profilu zadavatele na webových stránkách DPO, bude tomu tak nejpozději v polovině června roku 2018. Objednávku na druhou část zakázky musí DPO zaslat nejpozději v únoru 2018, což znamená, že všech 10 vozů bude brázdit ostravské komunikace nejpozději na konci října roku 2018.


© MHD-Ostrava 2005 - 2024
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

12. října 2017