Nehoda vozu KT8D5R.N1 ev. č. 1502 dne 12. 8. 2012

Na webu MHD Živě byl v pondělí dopoledne zveřejněn článek, který se snažil popsat mimořádnou událost, ke které došlo v neděli v odpoledních hodinách. Ačkoliv to byl čin z dokumentačního hlediska určitě záslužný, několik faktických chyb nás donutilo sepsat o nadálé události pár řádků také na našich webových stránkách.

Mezi základní nedostatky článku patřilo zejména několik faktických chyb, které jsou vysvětleny zde:

  • Tramvaj se těžko mohla ocitnout ve dvou kolejištích najednou.
  • Nemáme „Znamení STOP“, ale „Návěst Stůj.“
  • To, co autor nazývá nápravou je podvozek.
  • Výhybka se opravdu po přepnutí na „Znamení STOP“ automaticky nepřehodila. Jak je vysvětleno níže, stav výhybky není vázán na aktuální návěst na návěstidle.
  • Řidička určitě brzdu prudce nesešlápla, vůz KT8D5R.N1 brzdový pedál opravdu nemá.

A teď již k samotné mimořádné události. K mimořádné události došlo v neděli 12. 8. 2012 v souvislosti s provozem na dočasné jednokolejné trati. Přibližně v 16.45 hod. došlo k průjezdu vozu KT8D5R.N1 ev. č. 1502 nasazeného na kurz 17/203 okolo návěstidla, které však návěstilo návěst „Stůj“, což si řidička příslušného vozidla uvědomila a nejspíše se s cílem uvést vše do pořádku jala vozidlo přesunout zpět před návěstidlo kryjící provizorní jednokolejný usek.

Provizorní tramvajová trať je však vybavena tzv. „samovratnými“ výhybkami, které jsou standardně přestaveny ve směru jízdy vozidel z jednokolejného úseku. Vozidla vjíždějící do jednokolejného úseku si přestaví výhybku samovolně svým vlastním průjezdem. Ve spěchu si však toto pravděpodobně řidička neuvědomila a následně tak podvozkem, který již byl za předmětnou výhybkou, vjela na kolej ve směru do centra města, což způsobilo více škody než užitku. Následně tedy byla tramvajová doprava z centra Ostravy do Poruby zastavena přibližně na půl hodiny.

Více informací o zabezpečení jednokolejné tratě lze nalézt v samostatném článku


© MHD-Ostrava 2005 - 2024
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

15. srpna 2012

Toplist