Trolejbusové návěsti

Provoz trlejbusů se řídí stejně jako u tramvají několika normami. Prvním je Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a jeho pozdější novelizace. Další návěsti vycházejí z Vyhlášky č. 173/1995 Sb., tedy z Dopravního řádu drah, dále rozšířené o návěsti dané vnitropodnikovými Provozními předpisy D2 pro trolejbusový a autobusový provoz.

Návěsti dané Dopravním řádem drah a Provozními předpisy D2
Provozní návěsti
Stůj - vozidlo musí zastavit čelem před touto návěstí. Omezená rychlost - vozidlo může za touto návěstí pokračovat v jízdě nejvýše rychlostí zobrazenou na návěsti.
Pomalu - vozidlo může za touto návěstí pokračovat v jízdě nejvýše rychlostí 10 km/h. Ukončení omezené rychlosti - označuje konec úseku s omezenou rychlostí.
Návěsti přestavování výhybek
Rozsvícením modrého světla označuje nastavení výhybky do přímého směru. Rozsvícením modrého světla označuje nastavení výhybky vlevo.
Rozsvícením modrého světla označuje nastavení výhybky vpravo. Rozsvícením modrého světla označuje poruchu výhybky.
Je možno pokračovat opatrnou jízdou.
Označuje umístění přijímače ovládacího signálu trolejové výhybky.
ovládání Herman
Označuje umístění přijímače ovládacího signálu automatické trolejové výhybky.
ovládání Herman
Označuje umístění přijímače ovládacího signálu trolejové výhybky. Označuje umístění přijímače ovládacího signálu trolejové výhybky.
Oznamuje číslo rozjezdové výhybky. Oznamuje číslo sjízdné výhybky.
Oznamuje číslo křížení. Oznamuje číslo sdružené výhybky.
Návěsti elektrického provozu
Úsekový dělič - trolejbus musí při průjezdu inkriminovaným místem projet bez proudu.
Seřaďovací návěsti
Signalizuje postavení výhybek na objízdnou komunikaci. Signalizuje postavení výhybek na příslušnou stopu.
Volno. Stůj.
Ostatní návěsti
Mimo provoz - zařízení v současné době neplatí. Návěstidlo je umístěno vlevo.
Dodatková tabulka - směr. Dodatková tabulka - upřesnění významu.

© MHD-Ostrava 2005 - 2024
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

14. prosince 2011

Toplist