Ostravská muzejní noc 2022

Po minuloročním zejména pro dopravní fandy odlišném ročníku Ostravské muzejní noci se v sobotu 28. 5. 2022 tato akce opět vrátila do klasického termínu a v případě účasti DPO také do areálu martinovských dílen.

S ohledem na neexistenci tramvajové smyčky Výstaviště, a tedy ani přidruženého prostoru pro obracení autobusů, již není možné shodně jako v minulém ročníku pro jednotné rozjezdy muzejních linek tento prostor využívat. To je značná škoda, jelikož prostor zastávek Konzervatoř není pro uvedené rozjezdy zejména z důvodu nutného přecházení frekventované silnice zcela vhodný.

Odjezdy ze zastávky Konzervatoř byly na autobusových linkách  A   B  a  C  stanoveny vždy v 15., 35. a 55. minutu. První odjezd byl stanoven na 16.55 hod., poslední pak na 23.35 hod. Linky byly obsazeny autobusy Solaris Urbino 12 CNG.

S ohledem na opětovné zapojení Dopravního podniku Ostrava a.s. s prohlídkami a jízdami ve svém areálu v martinovských dílnách byla v ročníku 2022 opět zavedena linka do Martinova. Odlišně od předchozích ročníků však byla linka  D  vedena v odlišném 40minutovém intervalu. První odjezd linky ze směru Konzervatoř do Martinova byl stanoven na 17.35 hod. a poslední pak na 23.35 hod.. Poslední spoj však již nebyl veden do martinovských dílen, ale pouze na zastávku před tímto areálem. Linka  D  byla navíc vedena přes zastávku Husův sad až na zastávku Most Pionýrů. Linka byla obsazena autobusy Solaris Urbino 18 CNG.

Trasy bezplatných linek byly stanoveny takto:

 A : Konzervatoř - Krajský úřad - Dolní Vítkovice (zastávka směr centrum) - Konzervatoř (okružní linka).

 B : Konzervatoř - Husův sad - Most M. Sýkory - Elektra - Stodolní - Muglinovská - Náměstí Svatopluka Čecha a zpět.

 C : Konzervatoř - Husův sad - Most Pionýrů - Michálkovice a zpět.

 D : Most Pionýrů - Husův sad - Konzervatoř - Dílny DP Ostrava - Areál Dílen DPO a zpět. Spoje vedené z výchozích zastávek od 22.52 hod. obsluhovaly také zastávku Svinov, mosty.

Mezi zastávkou Dílny DP Ostrava nalézající se před vrátnicí a zastávkou Areál Dílen DPO navíc sloužila speciální kyvadlová tramvajová linka.

 O : Areál dílen DP Ostrava - Dílny DP Ostrava (před vrátnicí areálu)

Solaris Urbino 12 CNG ev. č. 7217 se na spoji linky A (chyybně označeném jako E) blíží k zastávce Krajský úřad | 28. května 2022 | Martin Večeřa Solaris Urbino 18 CNG ev. č. 7880 opustil zastávku Konzervatoř při Muzejní noci 2022 a míří do Martinova | 28. května 2022 | Martin Večeřa Solaris Urbino 12 CNG ev. č. 7212 přijíždí do zastávky Konzervatoř | 28. května 2022 | Martin Večeřa Solaris Urbino 12 CNG ev. č. 7212 přijíždí do zastávky Most Pionýrů | 28. května 2022 | Martin Večeřa

Ne vše však v ročníku 2022 fungovalo tak, jak mělo. Na vybraných autobusech se tak objevovala označení, která nekorespondovala s představeným stavem. Z tohoto důvodu tak tyto vozy využívaly následně přímo nastavené cíle a označení linek, což však znamenalo, že v těchto vozech následně nefungovalo akustické hlášení zastávek a na LCD monitorech nebyla zobrazována trasa spoje.

V areálu martinovských dílen mohli návštěvníci shlédnout výstavu historických i současných vozidel a mohli absolvovat komentované prohlídky depozitáře historických vozidel, resp. se mohli svézt historickými vozidly po areálu martinovských dílen.

Historický vůz T6A5 ev. č. 1111 a vůz 14Tr ev. č. 3261 v martinovských dílnách v době konání Ostravské muzejní noci 2022 | 28. května 2022 | Marek Mantič Motorový vůz ev. č. 50 v areálu dílen | 28. května 2022 | Marek Mantič Karosa ŠM11 ev. č. 5842 v martinovských dílnách | 28. května 2022 | Marek Mantič Cvičný vůz T3 ev. č. 8201 v areálu dílen při Muzejní noci 2022 | 28. května 2022 | Marek Mantič

© MHD-Ostrava 2005 - 2024
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

29. května 2022

Toplist