Ostravská muzejní noc 2019

V sobotu 8. června 2019 se opětovně konala ostravská muzejní noc. Dopravní podnik se jako již každoročně zúčastnil možností návštěvy depozitáře v Martinově. Zajišťoval také bezplatnou dopravu účastníků akce mezi jednotlivými kulturními zařízeními. Letos předně došlo k navrácení centrálního přestupního bodu zpět na zastávku Výstaviště. Přestupy tak byly opět komfortnější a probíhaly přímo v centru města. Novinkou byly změny v přístupu do areálu dílen v Martinově, kde se depozitář historických vozidel nachází. Jednou možností bylo se dovnitř areálu dostat za pomoci speciální autobusové linky  A , druhou možností pak využití speciální okružní tramvajové linky vedené z areálu dílen přes zastávku Dílny DP Ostrava (u vrátnice areálu) na konečnou zastávku Martinov a zpět. Na této okružní lince byly v provozu jak současné, tak historické tramvaje.

Odjezdy ze zastávky Výstaviště byly na všech autobusových linkách  A   B   C   D  plánovány vždy v 05., 25. a 45. minutu. První odjezd byl u linky  D  stanoven na 16.45 hod., u ostatních linek pak na 17.45 hod.

Trasy bezplatných linek byly následující:

 A : Výstaviště - Krajský úřad - Poruba vozovna - Dílny DP Ostrava (před vrátnicí areálu) - Areál dílen DP Ostrava
Zastávku Poruba vozovna linka obsluhovala v čase od 17.20 do 22.32 hod.
Poslední tři spoje z Výstaviště obsluhovaly zastávku Svinov mosty h.z. a byly ukončeny na zastávce Dílny DP Ostrava

 B : Výstaviště - Senovážná - Dolní Vítkovice (zastávka směr centrum) - Nádraží střed - Výstaviště (okružní linka).

 C : Výstaviště - Most M. Sýkory - Husův sad - Konzervatoř - Most Pionýrů - Michálkovice

 D : Výstaviště - Elektra - Stodolní - Důl Jindřich - Muglinovská - Náměstí Svatopluka Čecha (zastávka směr Hl. nádraží)

 O : Areál dílen DP Ostrava - Dílny DP Ostrava (před vrátnicí areálu) - Martinov

Autobusové linky  A ,  B  a  C  byly obsazeny kloubovými vozy, přičemž vozy mezi sebou vzájemně přejížděly v případě linek B a C. Důvodem nasazení kloubových vozů na linky B a C bylo také konání koncertu skupiny kabát v prostoru Dolní oblasti Vítkovice. Linka  D  pak byla obsazena vozy standardní délky.

Každý rok se Ostravská muzejní noc stává jednou z těch nejzajímavějších akcí, které mohou nejen ostravští občané navštívit. Letošní opět nezklame. Po minuloročním vyřazování různých typů vozidel včetně tramvají K2 a trolejbusů 14Tr měli v rámci prezentace DPO v Martinově možnost se s těmito vozy setkat opět také cestující. Mimo původní oficiální plán se mimo areál s cestujícími podívaly také historické autobusy, které se pak obracely ve smyčce Martinov střed.

Solaris urbino 18 CNG ev. č. 7868 přijíždí do prostoru obratiště Výstaviště jako linka C | 8. června 2019 | Jan Bernat Vůz Karosa ŠM 11 ev. č. 5842 stojí v zastávce Martinov střed v rámci muzejní noci 2019 | 8. června 2019 | Jan Bernat Škoda 706 RTO ev. č. 247 v areálu dílen v Martinově v době konání Ostravské muzejní noci 2019 | 8. června 2019 | Jan Bernat Vůz Škoda 706 RTO stojí v zastávce Martinov střed v rámci konání akce Ostravská muzejní noc 2019 | 8. června 2019 | Jan Bernat Autobusy všech 4 speciálních bezplatných linek čekají v rámci Ostravské muzejní noci 2019 na odjezd ve svých strasách, na linkách A, B a C byly nasazeny kloubové vozy | 8. června 2019 | Jan Bernat Autobus Karosa ŠM11 ev. č. 5842 v prostoru areálu dílen v Martinově | 8. června 2019 | Jan Bernat

© MHD-Ostrava 2005 - 2023
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

12. června 2019

Toplist